Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Šimona a Judy

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:45 ,,Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě /promítání filmu/ »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Jan Čmejla - klavírní recitál  »»»»»» Moje Noc
19:3019:45 Individuální prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 Koncert studentů Pražské konzervatoře
Tereza Horáková - housle, Filip Zaykov - housle, Anna Gaalová - klavír »»»
»»» Moje Noc
21:0021:15 Individuální prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
21:1522:00 ,,Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě /promítání filmu/ »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Historie hospitální činnosti na nábřeží Vltavy v centru Prahy, kde dnes stojí nemocnice Na Františku, se datuje už od roku 1320. Tehdy stávajícímu hospici požehnal a kapli v něm vysvětil sám první český arcibiskup Arnošt z Pardubic a vznikl za podpory císaře Karla IV.
Roku 1620, po bitvě na Bílé Hoře, císař Ferdinand II. Habsburský svěřil hospic do rukou řádu Milosrdných bratří.
Dochována zde zůstala řada zajímavých prvků. Například takzvané schodiště Miserere, na kterém se bratři modlili během popravy na Staroměstském náměstí a pro jehož konstrukci bylo použito dřevo z popraviště českých pánů roku 1621. Kříž, který na tomto popravišti stál, byl věnován Milosrdným bratřím, aby se za pány potrestané smrtí modlili.
V roce 1847 zde byla provedena první operace v narkóze v Evropě br. Celestýnem Opitzem.
Roku 1947 byla milosrdným bratřím zabrána z rozhodnutí tehdejší KSČ a v roce 1960 museli bratři nemocnici opustit. Roku 1965 zde vzniklo vůbec první anesteziologicko-resuscitační oddělení na území Československa. Roku 1992 se opět osamostatnila a dnes tak působí pod zřizovatelem Městskou částí Praha 1.
Hospitálský řád sv. Jana z Boha zažádal o navrácení majetku hned po „Sametové revoluci“, aby se mohl znovu ujmout služby nemocným a potřebným a navázat tak na tradici trvající skoro 400 let, která mu byla násilně přerušena. Tento stav trvá dodnes.
Kostel sv. Šimona a Judy byl na začátku 90. let přebudován ze skladiště na koncertní sál FOK, dochována byla většina sakrálních prvků kostela, svatostánek s hlavním i bočními oltáři, kazatelna a další, a tak mají návštěvníci kostela kulturní zážitek obohacený o další vjemový prvek. Koncertní sál se tak vyznačuje unikátní atmosférou doplněnou duchovním podtextem několik století trvající historií.

www.fok.cz

Adresa kostela: Dušní ulice

GPS: 50°5'31.089"N, 14°25'14.390"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

MHD: metro A – stanice Staroměstská, bus č. 207 – zastávka Nemocnice Na Františku

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Jaroslav Šefrna

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Ducha - 0.2 km
Praha 1 - Staré Město, kostel U Salvátora - 0.3 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Haštala - 0.4 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Mikuláše - 0.4 km
Praha 1 - Staré Město, chrám Matky Boží před Týnem - 0.5 km
Praha 1 - Holešovice, kaple sv. Máří Magdalény - 0.5 km
Praha 1 - Staré Město, bazilika sv. Jakuba Staršího - 0.6 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Havla - 0.7 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Jiljí - 0.8 km
Praha 1 - Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora - 0.9 km