Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha-Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:5018:00 Vyzvánění zvonů »»»»»» Moje Noc
18:0018:40 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
18:4519:15 Kostel odshora dolů
Prohlédněte si dopodrobna náš kostel, stojí to za to! »»»
»»» Moje Noc
19:2019:50 Koncert pro klavír, housle, flétnu a zpěv
Na repertoiru R. Sršňové a Zuzany a Simony Kalendových budou lahůdky z pera G. F. Händela, J. Masseneta, G. Tartiniho, D. Šostakoviče a W. A. Mozarta »»»
»»» Moje Noc
19:5020:30 Kostel odshora dolů
Prohlédněte si dopodrobna náš kostel, stojí to za to! »»»
»»» Moje Noc
20:3021:10 Koncert Gwiwer Avedisyan
Duchovní poezii Miroslava Matouše zhudebnila, zpívá a na klavír doprovází Gwiwer Avedisyan »»»
»»» Moje Noc
21:4522:30 Tichý kostel
Zkuste se zastavit a jen tak se dívat. Třeba vás při tom napadne něco hezkého... »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Bílenecké nám., Praha-Dolní Chabry

 

Románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Praze - Dolních Chabrech byl postaven kolem r. 1180. Archeologickým průzkumem bylo zjištěno, že na jeho místě stály tři starší sakrální stavby - nejstarší dřevěná stavba snad z počátku 11. století, v průběhu 11. století klasovou technikou stavěný malý kostelík podélného půdorysu a nakonec na přelomu 11. a 12. století rozsáhlá rotunda. Se svým průměrem cca 12,5 m byla chaberská rotunda po svatovítské kapli na Pražském hradě ve své době druhou největší rotundou u nás.

 

Poslední dosud stojící kostel z 80. let 12. století má podobu jednoduché obdélníkové stavby s půlkruhovou apsidou na východě. V apsidě jsou dochovány vzácné románské malby, které podle posledních výzkumů představují nejstarší nástěnné ztvárnění mariánského cyklu v Čechách.
 
 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 25. 2. 2017):

Ne
10:45
, celý rok, každý týden

Adresa kostela: Bílenecké nám., Praha 8 - Dolní Chabry

GPS: 50°8'57.264"N, 14°26'32.116"E

Návaznost na dopravu:

bus 162 - zastávka Bílenecké náměstí

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Vlk

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 8 - Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše - 2.9 km
Praha 8 - Bohnice, kostel sv. Petra a Pavla - 3.2 km
Praha 8 - Kobylisy, kostel U Jákobova žebříku - 3.4 km
Praha 8 - Kobylisy, modlitebna CB - 4.3 km
Praha-Troja, kaple sv. Kláry - 4.5 km
Klecany, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 4.5 km
Praha-Ďáblice, kostel Nejsvětější Trojice - 4.6 km
Praha-Ďáblice, sbor CČSH - 4.7 km
Praha 8 - Libeň, kostel sv. Vojtěcha a sv. Anežky - 5.2 km
Praha 7 - Holešovice, Husův sbor - 5.2 km