Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Orlová-Město, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0017:50 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
18:0018:10 Úvodní slovo
Úvodní slovo pana faráře, P. Mgr. Rafała Józefa Waly  »»»
»»» Moje Noc
18:0021:00 Občerstvení »»»»»» Moje Noc
18:0021:00 Prohlídka věže a zvonů »»»»»» Moje Noc
18:1019:00 Komentovaná prohlídka kostela
... o historii, ale i trochu o módě... »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Canticum Orlová
Koncert smíšeného pěveckého sboru z Orlové »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Komentovaná prohlídka kostela
... o historii, ale i trochu o kostelní módě... »»»
»»» Moje Noc
21:0022:30 Eva Henychová
Koncert zpěvačky a kytaristky pro všechny přemýšlivé, tázající se a hledající lidi »»»
»»» Moje Noc
23:0024:00 Večer chval
Co jiného na závěr než chválit Pána v noci prozářené hvězdami...? »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Móda v kostele »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Příležitost rozhovoru s knězem
Popovídejte si s panem farářem o všem, co vás na víře zajímá. »»»

Informace o kostele:

Kostel po opravě v červnu 2013

Kostel Narození Panny Marie byl postaven v letech 1903 - 1906 v novogotickém stylu se zachováním presbytáře z dřívějšího kostela z roku 1466. Historie tohoto, dříve poutního místa, sahá až do 13. století a za svou existenci vděčí polským benediktinům. Nynější, novogotická stavba je technicky unikátní svou velikostí a použitým materiálem pro klenby, železobetonem. Je dvouvěžní, v každé z věží je nyní již opět po dvou zvonech. Dva zvony z let 1434 a 1435 v pravé věži totiž 12. září 2010 doplnily v levé věži dva zvony nové - sv. Martin a sv. Barbora. V interiéru návštěvníka zaujmou barevná vitrážová okna, ozdobná klenba a malby na stěnách, zvláště r. 2013 zrestaurovaná malba v presbytáři, zobrazující pověst o založení kostela. Pozornost příchozího však na první pohled upoutá nejvíce nově zrestaurovaný hlavní oltář. Za zmínku určitě stojí také krásně znějící varhany s 2 700 píšťalami.

Kostel je poddolován a ve své historii byl již více krát ohrožen zánikem. Nejvíce v 80. letech 20. století, kdy jej doslova před demolicí zachránil P. ThDr. Antonín Huvar, Fam. OT, papežský prelát, spolu s farníky. V jeho díle pak od r. 2000 pokračoval farář a karvinský děkan P. Mgr. Pavel Cieslar, který statické zabezpečení kostela dokončil a mj. kostel i vymaloval. V opravách exteriéru pak v letech 2005 - 2013 pokračoval P. Mgr. Martin Pastrňák, O. Cr., farář a karvinský děkan. V červnu r. 2013 jsme oslavili ukončení bez mála 30 let oprav kostela a v září jsme si toto výročí připomněli výstavou s názvem Snahy o záchranu kostela.

Pohled na kostel při rekonstrukci střechy

Interiér kostela po opravě v červnu 2013

Oltář po restaurování v r. 2013

Kostel před opravou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 3. 5. 2017):

Po
17:00
, zimní čas, každý týden, v kapli v Orlové - Lutyni
18:00
, letní čas, každý týden, v kapli v Orlové - Lutyni
Út
8:00
, celý rok, každý týden, polská, v kapli v Orlové - Lutyni
St
8:00
, celý rok, každý týden, v kapli v Orlové - Lutyni
Čt
17:00
, zimní čas, každý týden, ve farním kostele v Orlové - Městě
18:00
, letní čas, každý týden, ve farním kostele v Orlové - Městě
17:00
, zimní čas, každý týden, ve farním kostele v Orlové - Městě
18:00
, letní čas, každý týden, ve farním kostele v Orlové - Městě
So
17:00
, zimní čas, každý týden, s nedělní platností, v kapli v Orlové - Lutyni
18:00
, letní čas, každý týden, s nedělní platností, v kapli v Orlové - Lutyni
Ne
9:00
, celý rok, každý týden, polská, ve farním kostele v Orlové - Městě
10:00
, celý rok, každý týden, ve farním kostele v Orlové - Městě

www.farnost-orlova.cz

Adresa kostela: Lidická 770

GPS: 49°50'45.003"N, 18°25'46.651"E

Návaznost na dopravu:

Kostel je v těsné blízkosti Starého náměstí v Orlové - Městě. Nejbližší autobusová zastávka MHD je Orlová, Město, náměstí. Další zastávka ze směru Karviná, Havířov i Ostrava je Orlová, Město, čerp. stanice.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Renáta Olšarová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Orlová, Husův dům ČCE - 0.6 km
Orlová-Město, evangelický kostel SCEAV - 1.1 km
Petřvald u Karviné, kostel sv. Jindřicha - 4.8 km
Dětmarovice, kostel sv. Máří Magdalény - 5.9 km
Rychvald, kostel sv. Anny - 6.0 km
Havířov, kostel sv. Anny - 6.0 km
Šenov, evangelický kostel - 8.4 km
Bohumín-Nový Bohumín, evangelický kostel a.v. - 9.8 km
Ostrava-Radvanice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 11.0 km