Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:10 Zahájení »»»»»» Moje Noc
18:1519:00 Živé kameny
Naučme se naslouchat starobylým kamenům a dozvíme se něco o sobě samých. Provázejí mladí dobrovolníci. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Ars Brunensis Chorus
Ukázka toho, jakým způsobem přistoupili autoři různých uměleckým směrů ke zhudebnění eucharistické písně Ave Verum Corpus. »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Varhany pro Brno
Nové koncertní varhany představí autor projektu P. Martin Bejček,OSB a zahraje katedrální varhaník a regenschori Petr Kolař. »»»
»»» Moje Noc
21:1522:00 Pravda o Turínském plátně
Přednáška MgA.et Mgr. Petry Štěpánové »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Povídání o kostele »»»»»» Moje Noc
22:3023:30 Večer milosrdenství
Chvály v podání kapely Lighthouse Brno. »»»
»»» Moje Noc
23:3000:00 Zakončení
Závěrečné požehnání s modlitbou. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Aula ct. Martina Středy - dětský koutek
18:30-21:00 »»»

»»» Moje Noc

Krypta - možnost modlitby a rozjímání u ct. Martina Středy
19:30-19:50, 21:00-21:20 »»»

»»» Moje Noc

Oratoř Barunka (1. p.) - Pohádka S čerty nejsou žerty
v podání studentského spolku Buřtguláš brněnského VKH. Časy: 18:15-19:15, 19:45-20:45, 21:15-22:15 »»»

Informace o kostele:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Na místě dnešního kostela původně stál kostel Panny Marie, vybudovaný v přechodném románsko-gotickém stylu. Kostel náležel ke klášteru augustiniánek, zv. herburské panny, který byl - jako jeden z prvních klášterů v Brně - založen roku 1240. Tento klášter později zanikl a jeho budovy roku 1578 převzali jezuité, povolaní do Brna roku 1570. Jezuité nahradili středověký konvent monumentálním, avšak architektonicky nenáročným souborem kolejních budov, ve kterých byl mj. umístěn řádový noviciát. Po zrušení řádu roku 1773 sloužil tento stavební komplex jako kasárna a roku 1904 byl zbořen. Zachoval se z něj pouze raně barokní portál, který je dnes umístěný v Mozartově ulici za kostelem. Současný manýristický kostel byl postaven v letech 1598 až 1602. V polovině 18. století se přistoupilo k obnově jeho interiéru. Klenba byla opatřena freskovou výzdobou a původní zařízení doplnily, případně nahradily, nové oltáře. Na konci 2. světové války byl kostel značně poškozen při bombardování a v letech 1945-52 prošel náročnou;opravou. Po roce 1989 se správy kostela opět ujali jezuité. Od té doby v kostele;probíhají další opravy. 29. června 2014 byly v kostele vysvěceny nové varhany švýcarské firmy Mathis. Na stránkách Nadačního fondu Campianus www.campianus.eu se dozvíte o možnostech adopce píšťal a o programu varhanní hudby v kostele. Kromě bohoslužeb pro širokou veřejnost se v kostele konají bohoslužby a aktivity pro vysokoškolské studenty a u kostela působí Studentské centrum Vysokoškolského katolického hnutí Brno www.vkhbrno.cz. V kostele se také konají tzv. kurzy Alfa pro hledající křesťanskou víru, váhající a pochybující.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 10. 11. 2015):

Po
12:15
, celý rok, každý týden
19:00
, ve školním roce, každý týden, studentská
Út
12:15
, celý rok, každý týden
St
7:30
, ve školním roce, každý týden, studentská
12:15
, celý rok, každý týden
19:00
, ve školním roce, každý týden, studentská (říjen - květen)
Čt
12:15
, celý rok, každý týden
12:15
, celý rok, každý týden
So
12:15
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden
12:15
, celý rok, každý týden, anglicky
21:00
, celý rok, každý týden

www.jesuit.cz/brno

Adresa kostela: Jezuitská, Mozartova

GPS: Loc: 49°11'48.328"N, 16°36'36.288"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Josef Čunek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.2 km
Brno, Komunita Emmanuel - u kostela sv. Tomáše - 0.3 km
Brno, kostel sv. Janů - 0.3 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 0.3 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 0.4 km
Brno, kostel sv. Michala - 0.5 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 0.5 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 0.7 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 0.7 km
Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 0.8 km