Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno, kostel sv. Janů

Program Noci kostelů 9. června 2017

„Minoritské otevírání pokladů“

18:0018:05 Minoritské zvony  »»»»»» Moje Noc
18:0500:00 Požehnání na zahájení Noci kostelů »»»»»» Moje Noc
18:1519:30 Koncert chval - Schola brněnské mládeže
sbormistr: Štěpán Policer »»»
»»» Moje Noc
19:3020:15 Duchovní hudba tří století v Loretě
varhany: Martin Jakubíček, mezzosoprávn: Táňa Janošová »»»
»»» Moje Noc
20:1521:00 Komentovaná prohlídka kostela
provádí Zuzana Korcová »»»
»»» Moje Noc
21:0021:45 Improvizace na témata českých barokních mistrů
Varhany: David Postránecký »»»
»»» Moje Noc
21:0021:45 Komentovaná prohlídka kostela
provede Zuzana Korcová »»»
»»» Moje Noc
21:4522:30 Toulky světem s barevným kvartetem
Flautas de Colores pod vedením Martiny Komínkové  »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Loretánské litanie a mariánské antifony na Svatých schodech
Svatomichalská gregoriánská schola pod vedením Josefa Gerbricha  »»»
»»» Moje Noc
23:0023:40 Nešpory, modlitba za město Brno a závěrečné požehnání »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Konvent řádu minoritů v Brně byl založen již roku 1230. V roce 1257 byl kostel vysvěcen, ale v následujících desetiletích několikrát podlehl zhoubnému požáru. Roku 1320 byl posvěcen presbytář kostela a do konce 14. stol. byl jižně od kostela dokončen konvent s rajským dvorem a ambity. Po husitských válkách byl areál průběžně zvelebován, o čem svědčí i dochované pozdně gotické fresky z roku 1504. Reformace v 16. století způsobila materiální i duchovní úpadek kláštera. Během třicetileté války byly budovy kláštera poškozeny. V polovině 17. stol. žili v klášteře jen 4 řeholníci, ale klášter se pomalu vzpamatovával a menší bratři si postupně získávali přízeň obyvatelstva. Na počátku 18. století byla zahájena velká přestavba celého komplexu pod vedením stavitele Mořice Grimma. Byla zahájena stavba loretánské kaple v prostoru bývalého hřbitova, následovala stavba ambitů s bočními kaplemi a se Svatými schody. Takto postupně vznikl unikátní klášterní a sakrální komplex skládající se ze tří nádvoří a tří kostelů pod jednou střechou. Brněnský konvent vzkvétal; jeho rozvoj přibrzdily sice josefínské reformy, ale konvent nebyl zrušen. V letech 1807-1840 sídlil v konvent i řádový filosofický ústav. Klášterní knihovna obsahovala více než 10 000 svazků a byla zřízena i malá observatoř. Za první republiky žilo v klášteře 7 řeholníků. Nacistickou okupaci minoritský areál sice přežil, ale na konci války byl poškozen bombardováním. Přestože roku 1950 zabral klášter komunistický režim, i nadále jej spravovali minorité. Po pádu komunismu se však menší bratři znovu ujali svého kláštera. Minorité jako jediný řád ve městě působí na stejném místě již téměř 800 let.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 9. 9. 2014):

Po
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
Út
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
18:00
, ve školním roce, každý týden, mše svatá pro mládež
St
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
Čt
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
17:00
, ve školním roce, každý týden, pro rodiče s dětmi
So
8:00
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:00
, celý rok, každý týden
10:30
, celý rok, každý týden, pro rodiče s dětmi
15:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, 1x za měsíc, 2. v měsíci, v polském jazyce

www.brno.minorite.cz

GPS: 49°11'39.651''N, 16°36'39.638''E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Sebastian Gruca

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 0.2 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 0.3 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.4 km
Brno, kostel sv. Michala - 0.4 km
Brno, Komunita Emmanuel - u kostela sv. Tomáše - 0.5 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 0.5 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 0.5 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 0.9 km
Brno, Betlémský kostel - 0.9 km