Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:45 Mše svatá  »»»»»» Moje Noc
19:0019:05 Přivítání návštěvníků s duchovním slovem »»»»»» Moje Noc
19:0519:30 Architektonické proměny kostela sv. Jiljí v Komárově, Mgr. Aleš Flídr, Seminář dějin umění FF Masarykovy univerzity Brno
Přednáška o architektonickém vývoji kostela v Komárově »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Lidová škola umění Brno-Slunná
Koncert duchovní hudby »»»
»»» Moje Noc
21:3021:50 Varhanní koncert
Vystoupení hudebníků místní farnosti  »»»
»»» Moje Noc
22:3022:45 Duchovní četba
Karel Čapek - Kniha apokryfů »»»
»»» Moje Noc
23:5024:00 Závěr s modlitbou »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel sv. Jiljí, Brno-KomárovV blízkosti situování dnešního kostela byla postavena kaple (1133 – zasvěcena sv. Jiří). Po původní provizorní kapli postavili Benediktini koncem 12. století loď dnešního kostela. Zbytky původního románského zdiva můžeme vidět na severní straně lodi. Jedná se o nejstarší dosud používanou stavbu v Brně. K západní straně lodi byla po roce 1200 přistavěna tribunová věž, která je jednou z jedenácti zachovaných staveb svého druhu v Česku. Vrcholné období benediktinského kláštera je možné datovat od poloviny 13. do konce 14. století. Značnou újmu utrpěl kostel při švédském obléhání Brna. Poté proběhly barokní přestavby.V obdobích mezi zásadními rekonstrukcemi a opravami kostel poměrně značně chátral, k čemuž přispívaly povodně. Okolí kostela bylo oproti dnešnímu stavu o 1,60 m níže a tok blízké Svitavy nebyl regulován a procházel v blízkosti kostela.
V letech 1999-2004 byl kostel upraven tak, aby liturgicky odpovídal závěrům a požadavkům II. Vatikánského koncilu a představám nového tisíciletí. Dominantou presbytáře je dřevěné retabulum tvořené prostorově zakřivenými trámy, které vytváří dvě strany symbolizující Starý a Nový zákon (vybrané úryvky jsou vytesány do dřeva). Nad retabulem je zavěšen dřevěný kříž. V centru presbytáře je umístěna oltářní mensa (kámen + dřevo) v níž jsou uchovávány relikvie svatých.
Výtvarný návrh stavebních úprav a výzdoby provedl, za spolupráce s tehdejším farářem PhDr. Karlem Cikrlem, architekt Jiljí Šindlar.Většinu řezbářských prací realizoval brněnský řezbář pan Matoušek.
Foto: Vratislav Medek

 

Nedělní bohoslužby: 8.00, 9.30

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Brno-Komárov

Černovická 2a, 617 00 Brno

tel. 545 233 906

farnost.komarov@volny.cz

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21. 11. 2017):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
7:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
9:30
, celý rok, každý týden, 1. neděli v měsíci latinská

GPS: Loc: 49°10'34.227''N, 16°37'27.922''E

Návaznost na dopravu:

Tramvaje č. 9, 12 (konečná stanice Komárov)

Autobusy č. 40,48,49, 50, 63, 67,

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Lamparter

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Komárov, kaple sv. Jana Nepomuckého - Královka - 1.4 km
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové - 1.7 km
Brno-Horní Heršpice, kostel sv. Klementa Marie Hofbauera - 1.8 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 2.2 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 2.2 km
Brno, kostel sv. Janů - 2.3 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 2.4 km
Brno, kostel sv. Michala - 2.6 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 2.6 km
Brno-Židenice, Chrám Spasitele, CČSH - 2.6 km