Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Plzeň-Bory, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:45 Slavnostní vyzvánění zvonu, Mše svatá
Ve mši sv. budeme prosit a děkovat za všechny účastníky projektu Noc kostelů »»»
»»» Moje Noc
19:0019:10 Přivítání účastníků Noci kostelů
P. Miroslav Martiš, SCHLJ farář farnosti Plzeň - Bory »»»
»»» Moje Noc
19:1019:45 Tajemství Božího oka
Komentovaná prohlídka kostela s varhanním doprovodem »»»
»»» Moje Noc
19:1522:30 Sakristie známá a neznámá
Prohlídka kněžských rouch a liturgických předmětů - vede ing. Josef Brůha »»»
»»» Moje Noc
19:5020:20 Koncert Scholy u Redemptoristů pod vedením ing. Antonína Švehly »»»»»» Moje Noc
20:2520:55 Varhanní vánek a bouře
Ukázka varhan - varhaníci kostela »»»
»»» Moje Noc
20:3022:00 Věž - běž!
Výstup na věž - 150 schodů. Organizují členové Řádu sv. Lazara, ČVP Petr Vavřík a kolektiv »»»
»»» Moje Noc
21:0021:15 Kouzelná flétna Petry Boučkové
G. F. Telemann: Sonáta F dur pro flétnu a varhany. Hrají Petra a Jana Boučkovy »»»
»»» Moje Noc
21:2021:50 Křesťanské písně slovenské mládeže »»»»»» Moje Noc
22:0022:45 Meditace v nočním kostele se zpěvy z Taizé »»»»»» Moje Noc
23:0023:10 Modlitba za obyvatele města Plzně s požehnáním
P. Miroslav Martiš, SCHLJ farář farnosti Plzeň - Bory »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Možnost posezení u čaje v Modrém sále - 2. patro nad sakristií. »»»

Informace o kostele:

Rádi bychom Vám v krátkosti představili  kostel sv. Jana Nepomuckého, který patří do římskokatolické farnosti Plzeň-Bory.

Kostel byl vystavěn v letech 1908 - 1911 v Plzni na Borech především díky řeholníkům z Kongreg. Nejsvětějšího Vykupitele   neboli Kongregace Redemptoristů, a proto se mu dodnes přezdívá "U Rede".

O svátku sv. Jana Nepomuckého v květnu 1910 byl posvěcen základní kámen kostela. V dubnu 1911 byly dokončené obě věže, měřící 63 m. Počátkem srpna 1911 byly na věž umístěny 4 zvony, naladěné podle melodie benediktinských zvonů v Jeruzalémě.

Vstupní portál tohoto pseudorománského kostela je bohatě  ozdoben štukatérskými prvky od známého akademického sochaře Vojtěcha Šípa, žáka Myslbeka. Vstupní portál má tři vchody. Chrám je trojlodní, přes 50 m dlouhý, z toho loď měří 34 m.

Okna byla díky dobrodincům vyplněna vitrážemi s obrazy světců. V prostoru pod kůrem na evangelní straně byla vybudována Zpěvní síň - dnes zpovědní místnost, odkud vedou také schody na kůr. Kruchta je přístupná i dalším vchodem, a to  z epištolní strany chrámové předsíně.

Také známá a oblíbená  plzeňská Schola u redemptoristů působí již od počátku historie kostela. V jejím podání uslyšíte nejrůznější žánry bohatého hudebního repertoáru.

Po levé straně presbytáře je sakristie a malá předsíňka, z níž vedou schody do Družinské kaple, umístěné v patře nad sakristií, kam můžete také zavítat.

 

Klášter Otců Redemptoristů, kde je dnes Policie ČR,  byl postaven až po roce 1930 a sídlila v něm nejpočetnější řeholní komunita v Plzni, takže i za období komunismu se zde stále říkalo „U Redemptoristů“. V roce 1950 byl klášter státem zabrán a řeholníci vyhnáni.

Z osudů kostela je třeba si ještě připomenout období konce 2. světové války, kdy na prostranství Chodského náměstí, přímo před kostelem sv. Jana Nepomuckého, došlo 6. 5. 1945 v ranních hodinách k likvidaci německého ostřelovače americkými vojáky. Památkou na tyto boje byly donedávna patrné stopy po střelách na průčelí kostela svatého Jana Nepomuckého.

Dnes je kostel po generální rekonstrukci exteriéru, opraven byl interiér, pořízena ozdobná mříž, oddělující prostor pod kruchtou od vlastní chrámové lodi a umožňující celodenní adoraci věřících v kostele. V roce 2005 byla dokončena generální oprava varhan, které patří mezi nejlépe zachované nástroje romantického typu v České republice.

V současné době hrají na varhany: ing. Jiří Lepší, ing. František Štván, p. uč. Jana Boučková, ing. Petr Větrovec a MgA. Zdeňka Ledvinová.

Kostel sv. Jana Nepomuckého je výrazná dominanta Plzně. Výzdoba interiéru chrámu (včetně květinové výzdoby) je jednou z nejlepších v Plzni.

Srdečně zveme nejen Čechy, ale i Slováky a Poláky!

www.rkfp.cz

Adresa kostela: Chodské náměstí

GPS: 49°44'18.02″N, 13°22'16.12″E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Jana Nepomuckého se nachází na Klatovské třídě na Chodském náměstí v Plzni.

Ke kostelu sv. Jana Nepomuckého se dostanete tramvajovou linkou č. 4, zastávka "Chodské náměstí" - výstup k dolní vrátnici Fakultní nemocnice Bory.

Nedaleko kostela je též vlaková stanice "Plzeň - zastávka" vlaků jedoucích směr Klatovy.

Rovněž se k nám do kostela dostanete z vlakové stanice zastávka "Plzeň - Jižní Předměstí".

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Boučková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Plzeň, kostel západního sboru ČCE - 0.5 km
Plzeň-Plzeň 3, ECM Sbor Maranatha - 0.8 km
Plzeň, pravoslavný chrám sv. Anny - 0.9 km
Plzeň, modlitebna Církve bratrské - 0.9 km
Plzeň, kostel Korandova sboru ČCE - 1.0 km
Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.1 km
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje - 1.2 km
Plzeň-Slovany, kostel sv. Mikuláše - 1.5 km
Plzeň, kostelík U Ježíška - 1.6 km
Plzeň-Slovany, sbor Kristova kříže - 1.9 km