Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Plzeň-Doubravka, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 9. června 2017

00:0000:00  »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 Založení kostela sv. Jiří na Doubravce se datuje do konce 10. století. První písemné zmínky jsou až ze první poloviny 14. století. Původně románská stavba prochází dlouhou historii, kterou vám představíme alespoň ve stručných bodech:


– r. 992 přišel pražský biskup Vojtěch na cestě z Říma do okolí Plzně ( tedy dnešního Starého
Plzence ) a ponechal zde dvanáct benediktinských mnichů v místě zvaném Kostelec Panny
Marie ( z Pulkavovy kroniky 14. stol. )
– r. 993 Vojtěch založil v Břevnově u Prahy první mužský klášter v Čechách a převedl do něj
mnichy z Kostelce

dosud nelze s jistotou potvrdit, zda tato nejstarší data přímo souvisí se stavbou kostela sv. Jiří

=============== 992 ? – 1361 neznámá historie a vývoj ===================

– r. 1361 v tomto období přistavěno ke kostelu sv. Jiří gotické kněžiště, zrušeny vnitřní příčky
( první písemná zmínka o kostelu )
– r. 1475 uděleny odpustky na přestavbu kostela sv. Jiří a sv. Vojtěcha v Kostelci
– konec 15. stol. kostel opatřen boční věží s dřevěným patrem a zvonovou stolicí
– po celý středověk drželi patronátní právo ( dosazování faráře ) nad kostelem opati z Břevnova,
koncem 15. stol. si svévolně toto právo přivlastnili vlastníci sousední tvrze ve vsi Týnec
– r. 1518 si stěžují farníci z okolních vsí příslušných ke kostelu sv. Jiří v Kostelci, že jim plzeňský
měšťan Jiří Žikeš z Týnce zabraňuje opravit poškozený kostel ( osada „ Kostelec“
situovaná do těsné blízkosti kostela již není doložena – udržuje se pouze pojmenování )
– r. 1540 vlastníci vsi Týnec prodávají svůj majetek městu Plzni ( ves v krátké době zaniká )
– r. 1565 město Plzeň se vyrovnalo s klášterem v Břevnově, který měl patronátní právo ke kostelu a
definitivně ho přebírá
– krátce po té zrušena fara a sv. Jiří se stává filiálním kostelem plzeňského chrámu sv. Bartoloměje
– r. 1700 po tomto roce byl opraven kostel, navýšena věž, zřejmě přistavěna sakristie a provedeno
nové ostění oken lodi
– r. 1899 vzniká sádrový model přestavby kostela sv. Jiří v Doubravce u Plzně, autorem je
významný architekt JAN KOTĚRA
– r. 1904 až 1905 úprava a rozšiřování hřbitova u kostela ( raně
středověké nálezy z pol. 11. stol. )
– r. 1912 až 1913 byl kostel zásadně rekonstruován, v interiéru byly
provedeny hrubé archeologické výzkumy, zničeny gotické
malby a nápisy, přistavěno točité schodiště na kůr
( pořízena fotodokumentace )
– r. 1996 zřízena římskokatolická farnost Plzeň – Doubravka, kostel
sv. Jiří přechází do její správy
– r. 1997 provedeny opravy vnitřních omítek a venkovní úpravy zpevněných ploch s odvedením
dešťových vod od kostela, zaveden el. proud
– r. 2001 zatím poslední etapa oprav týkající se fasády věže a jejího krovu s krytinou ( s dalšími
etapami uvažováno do budoucna – oprava střech nad lodí atd., vnější omítky )
- r. 2006-09 opravena fasáda kostela

podrobnější hostorii najdete zde

Nedělní bohosluižby:

9,00

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17. 5. 2013):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden

www.sdbplzen.cz

GPS: 49°45'49.005"N, 13°24'48.709"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Trolejbusem č. 16 směr Doubravka - zastávka "Habrmannovo nám." pak cca 15 min pěšky

Autobusem č. 30 - zastávka "Husův park" - pak 15 min pěšky

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Evžen Rakovský

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Plzeň-Doubravka, kaple v Domově pro seniory sv. Jiří - 1.7 km
Plzeň-Lobzy, kostel sv. Martina a Prokopa - 2.4 km
Plzeň-Slovany, kaple Hospice sv. Lazara - 3.1 km
Plzeň-Slovany, sbor Kristova kříže - 3.6 km
Plzeň-Slovany, kostel Panny Marie Růžencové - 3.7 km
Plzeň-Roudná, kostel Všech Svatých - 3.7 km
Plzeň, kostelík U Ježíška - 3.9 km
Plzeň-Plzeň 1, ECM Sbor, Lochotín - 3.9 km
Plzeň-Slovany, kostel sv. Mikuláše - 4.0 km
Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 4.2 km