Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul. poblíž náměstí v Plzni je znám také pod názvem „u františkánů“. Až do komunistické diktatury totiž skutečně sloužil jako kostel přilehlého františkánského kláštera, který patří mezi nejstarší dochované plzeňské stavby. Byl založen zároveň s městem v roce 1295, s městem vyrostl, skvěl se i trpěl jeho zkázou. Po husitských válkách a stavovském povstání byl dvakrát vyzdvižen z ruin a právě v této době probíhá jeho třetí znovuzrození.

Kostel, který můžete v rámci Noci kostelů navštívit, se může honosit basilikálním trojlodím s protáhlým presbytářem uzavřeným pěti stranami osmiúhelníka. Jeho překrásné klenby byly vztyčeny v druhé polovině 15. stol. Pozoruhodné jsou také bohatě plasticky řešené konsoly přípor s figurálními a rostlinnými náměty. Okna jsou členěna gotickými kružbami. Ve 2. pol. 17. stol. byla ke kostelu přistavěna kaple sv. Antonína. V barokní době vytvořili františkáni vstupní průčelí kostela a upravili kruchtu, jejíž raritou jsou zdobené chórové lavice, v nichž se řeholníci modlili breviář, umístěné velmi netypicky za varhanním strojem.

V rámci Noci kostelů bude při prohlídce k vidění i na chrám navazující prastará gotická křížová chodba kláštera s kaplí sv. Barbory s velmi vzácnými gotickými freskami.

V současné době patří kostel k Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Bartoloměje. "Domov" v tomto kostele nalezla také studentská farnost. Mladí křesťané se svým společenstvím HORA, se zde scházejí každý týden ke studentské mši svaté.Klášter je pak využit pastorační centrum. V křížové chodbě kláštera sídlí Církevní muzeum, které je možno při Noci kostelů také navštívit.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2013):

Po
12:00
, ve školním roce, každý týden, Nekoná se ve státní svátky a v době letních prázdnin -červenec, srpen
Út
12:00
, ve školním roce, každý týden, Nekoná se ve státní svátky a v době letních prázdnin -červenec, srpen
St
12:00
, ve školním roce, každý týden, Nekoná se ve státní svátky a v době letních prázdnin -červenec, srpen
19:00
, ve školním roce, každý týden, Studentská mše svatá, po mši vždy program pro studenty a mládež - informace: www.hora.signaly.cz
Čt
12:00
, ve školním roce, každý týden, Nekoná se ve státní svátky a v době letních prázdnin -červenec, srpen / mše svatá s hojnou účastí studentů + studentský oběd
8:00
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, Pouze 1.pátek v měsíci
12:00
, ve školním roce, každý týden, Nekoná se ve státní svátky a v době letních prázdnin -červenec, srpen
16:30
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, Pouze 1.pátek v měsíci
So
20:00
, ve školním roce, každý týden, s nedělní platností, Pouze v akademickém roce/ účast studentů
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden, mše svatá vietnamsky
15:00
, celý rok, každý týden, mše svatá polsky
20:00
, celý rok, každý týden, S hojnou účastí studentů, po mši studentský program

http://www.katedralaplzen.org/

Adresa kostela: Františkánská 11

GPS: Loc: 49°44'44.045"N, 13°22'42.887"E

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu je nejblíže zastávka tramvajové linky č.1 a č.2 - Náměstí Republiky. Z autobusových linek č. 20, č.33 a č.40 zastávka - Náměstí Republiky, Dřevěná.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Anna Sladká

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje - 0.2 km
Plzeň, pravoslavný chrám sv. Anny - 0.3 km
Plzeň, kostel Korandova sboru ČCE - 0.3 km
Plzeň, modlitebna Církve bratrské - 0.8 km
Plzeň, kostelík U Ježíška - 0.9 km
Plzeň-Plzeň 3, ECM Sbor Maranatha - 0.9 km
Plzeň-Slovany, kostel sv. Mikuláše - 1.0 km
Plzeň-Bory, kostel sv. Jana Nepomuckého - 1.1 km
Plzeň-Slovany, sbor Kristova kříže - 1.3 km
Plzeň-Roudná, kostel Všech Svatých - 1.4 km