Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Plzeň-Slovany, kostel Panny Marie Růžencové

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:05 Zvony na zahájení Noci kostelů »»»»»» Moje Noc
18:0519:00 Mše svatá, Nešpory »»»»»» Moje Noc
19:0019:05 Uvítání návštěvníků  »»»»»» Moje Noc
19:3020:30 Hudební vystoupení Touch of Gospel – Pilsner Gospel Choir »»»»»» Moje Noc
20:1522:00 Komentovaná prohlídka Sakristie »»»»»» Moje Noc
20:3021:00 Prohlídka kostela Panny Marie Růžencové »»»»»» Moje Noc
20:3523:00 Jazzová skupina Velká Pampeliška - na zahradě kláštera »»»»»» Moje Noc
21:0521:15 Hudební improvizace na varhany Ing. Václava Šlajse »»»»»» Moje Noc
21:3022:00 Prohlídka kostela Panny Marie Růžencové »»»»»» Moje Noc
22:0522:15 Hudební improvizace na varhany Ing. Václava Šlajse »»»»»» Moje Noc
23:5024:00 Závěrečná modlitba a požehnání »»»»»» Moje Noc
00:0000:00 Táborák v Klášterní zahradě od 19:00
Táborák za doprovodu skautů z Hradiště, možnost občerstvení a opečení si buřtů. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Časy programu jsou jen informativní »»»

»»» Moje Noc

Možnost rozhovoru s knězem »»»

Informace o kostele:

Kostel se začal stavět 1. května roku 1912. Plány vypracoval architekt Antonín Möller, stavitel z Varnsdorfu, stavbu prováděl architekt Eduard Sochor z Prahy. Nejprve byly vykopány základy pod věž, vybetonovány základy pod kostelní pilíře a vyzděny ostatní základy. 15. srpna roku 1912 byl za velké účasti lidu posvěcen základní kámen v presbytáři. V listopadu roku 1912 byly již betonovány stropy kostela a stavěny krovy. Přes zimu byly práce přerušeny a opět obnoveny na jaře roku 1913. Práce pokračovaly tak rychle, že 15. května roku 1913 byl stavěn krov na klášteře a 25. července téhož roku byl vztyčen kříž na věži kostela. Celá novostavba byla odevzdána svému účelu dne 30. října roku 1913, kdy kostel posvětil arcibiskup pražský Lev kardinál Skrbenský za obrovské účasti lidu. První mše svatá zde byla sloužena dne 1. listopadu roku 1913. Na hlavním oltáři byl jen svatostánek, na bočních jen oltářní kameny. Kostel byl ještě bez lavic.

Kostel je zbudován ve slohu modernizované basiliky. Je trojlodní s příčnou lodí a kaplovými přístavbami. Prostřední loď je oddělena od bočních mocnými sloupy, které nesou postranní galerie a rozšiřuje se v příčnou loď, do níž ústí 12m široký presbytář. Ten je vyvýšený o 4 stupně nad loď kostela. Kostel je dlouhý 55,27m, příčná loď je 24m široká. Výška kostela od podlahy ke kazetovému stropu je 13m.

V kostele je celkem 5 oltářů. Nad svatostánkem hlavního oltáře je sousoší panny Marie Růžencové. Na tomto sousoší pod sochou Panny Marie klečí proti sobě dva největší světci dominikánského řádu – sv. Otec Dominik, zakladatel a sv. Pius V., papež. Nad celým oltářem se pne baldachýn. Uměleckým dílem je svatostánek, který je zdoben reliéfy dvou klečících andělů, klasů a révy, tepanými ručně v mědi a pozlacenými, podle návrhu bratra Pantaleona z řádu benediktinského v Emauzích. Po stranách jsou dva oltáře – Božského Srdce Páně a sv. Josefa, které byly pořízeny r. 1923. Na oltáři sv. Josefa jsou novější sochy sv. Václava a sv. Ludmily z lipového dřeva, polychromované a zlacené od firmy Charvát z kutné hory. Na oltáři Božského Srdce páně jsou sochy svaté Zdislavy a blahoslaveného Česlava z roku 1949, kdy je 22. května posvětil P. Ambrož Svatoš.

Křížová cesta a zpovědnice jsou z roku 1914, kazatelna je z roku 1930.

Věž kostela je vysoká 56,75m. Je opatřena hodinami z roku 1923. Na věži jsou tři zvony. Jmenují se Tomáš (1913), Václav (1952) a Josef (1599).

Architektonicky velmi hodnotný kostel s klášterem postavený pod vlivem německé moderny a doznívající secese byl 7. 4. 1999 prohlášen za kulturní památku. V rámci plzeňského urbanismu představuje areál kláštera dominikánů mimořádně významný celek.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 1. 3. 2015):

Po
16:30
, ve školním roce, každý týden, Mše sv.podle misálu z r.1962 pravidelně celebruje P. Antonín Damián Nohejl
18:00
, ve školním roce, každý týden
Út
6:15
, ve školním roce, každý týden, Mše sv.podle misálu z r.1962 pravidelně celebruje P. Antonín Damián Nohejl
7:00
, ve školním roce, každý týden
18:00
, ve školním roce, každý týden
St
7:00
, ve školním roce, každý týden
16:30
, ve školním roce, každý týden, Mše sv.podle misálu z r.1962 pravidelně celebruje P. Antonín Damián Nohejl
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
6:15
, ve školním roce, každý týden, Mše sv.podle misálu z r.1962 pravidelně celebruje P. Antonín Damián Nohejl
7:00
, ve školním roce, každý týden
18:00
, ve školním roce, každý týden
7:00
, ve školním roce, každý týden
16:30
, ve školním roce, každý týden, Mše sv.podle misálu z r.1962 pravidelně celebruje P. Antonín Damián Nohejl
So
6:15
, ve školním roce, každý týden, Mše sv.podle misálu z r.1962 pravidelně celebruje P. Antonín Damián Nohejl
8:00
, ve školním roce, každý týden, 1.sobota v měsíci ke cti P.Marie pro mariánské ctitele a terciáře,po mši sv.večeřadlo v kapli
18:00
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, ve školním roce, každý týden
9:00
, celý rok, každý týden
10:30
, ve školním roce, nepravidelně, Mše sv.pro děti 1. a 3. neděle v měsíci
10:30
, celý rok, každý týden, Mše sv.podle misálu z r.1962 pravidelně celebruje P. Antonín Damián Nohejl
16:00
, celý rok, nepravidelně, 3.neděle v měsíci mše sv.podle misálu z r.1962 pravidelně celebruje P. Antonín Damián Nohejl
18:00
, celý rok, každý týden

http://plzen.op.cz/

Adresa kostela: Jiráskovo nám.30/814

GPS: Loc: 49°44'10.225"N, 13°23'32.998"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Z hlavního vlakového nádraží v Plzni se na Jiráskovo nám. dostanete tramvají č. 1, směr Slovany, zastávka Jedlová. Věž kostela odtud již nelze přehlédnout. Ze zastávky ujdete asi 300 metrů.
Z centrálního autobusového nádraží pojedete tramvají č. 2 ( nástupiště pod CAN ), směr Světovar,zastávka Habrmannova, opět již vidíte věž kostela a asi po 300 metrech k němu dojdete.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdeněk Paima

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Plzeň-Slovany, kaple Hospice sv. Lazara - 0.6 km
Plzeň-Slovany, sbor Kristova kříže - 0.6 km
Plzeň-Slovany, kostel sv. Mikuláše - 0.8 km
Plzeň, kostelík U Ježíška - 0.9 km
Plzeň, modlitebna Církve bratrské - 1.4 km
Plzeň, kostel Korandova sboru ČCE - 1.6 km
Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.8 km
Plzeň-Lobzy, kostel sv. Martina a Prokopa - 1.9 km
Plzeň-Doudlevce, kaple sv. Maxmiliána Kolbe, Památník obětem zla - 1.9 km
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje - 2.0 km