Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program Noci kostelů 23. května 2014

Kuk do zpovědní místnosti

»»» Moje Noc

Pozvání k nahlédnutí do zpovědní místnosti, hovoru s knězem o významu zpovědi nebo o jiných vlastních otázkách

Brno, kostel sv. Maří Magdalény
• 20:00 - 23:30 hodin

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: http://www.mari-magdalena.cz/

GPS Loc: 49°11'32.059"N, 16°36'38.342"E

Návaznost na dopravu:

Tram 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12 (Hlavní nádraží)

Kostel sv. Maří MagdalényKostel sv. Maří Magdalény je úzce spjat s klášterem františkánů, který stáv al před hradbami Brna spolu s kostelem sv. Bernarda Sienského, který byl z obranných důvodů při švédském obležení stržen. Současný kostel sv. Maří Magdalény byl postaven v roce 1654. Ve výklencích hlavní průčelní fasády jsou umístěny barokní sochy sv. Mikuláše a sv. Martina ze zrušeného kostela sv. Mikuláše na dnešním náměstí Svobody. Kostel je nejblíže hlavnímu vlakovému nádraží a bývá tedy první zastávkou mnoha turistů a návštěvníků přijíždějících do Brna.

 

Oltářní obraz sv. Maří MagdalényKostel sv. Maří Magdalény je prostá, jednoduchá chrámová stavba (délka 36 m, šířka 25 m). Hlavní oltář je impozantní barokní architektura z r. 1736, kterou podle návrhu sochaře Adama Nesmanna realizoval truhlář František Huk. Oltářní obraz sv. Maří Magdalény na hlavním oltáři je mistrnou kopií Rubensova originálu, kterou zhotovil brněnský malíř Josef Rotter. Sochařskou výzdobu bočních oltářů provedl v letech 1759-1760 významný brněnský sochař a řezbář Ondřej Schweigel. Výjimkou je oltář sv. Antonína Paduánského, který zhotovil J. Scherz. Kazatelna vyšla z dílny vynikajícího řezbáře Antonína Rigy. Obrazy na bočních oltářích malovali brněnští malíři Josef Stern, František Korompay a již vzpomenutý Jose Rotter.
V chrámové lodi jsou zazděny tři náhrobky. První náleží brněnskému královskému rychtáři Janu Ignáci Schwolerovi z Liechtenau (+ 1664). Druhý patří hraběnce Frnatišce Terezii z Lamberku (+ 1664); třetí pak hraběti Kašparu Bedřichovi z Lamberku (+ 1686). Nápis nad vchodem vyzývá kolemjdoucí:

„DOMUM TUAM DECET SANCTITUDO. (Ps 92,5) VENITE, ADOREMUS!“
„TVÉMU DOMU PŘÍSLUŠÍ SVATOST. (Ž 92,5) POJĎTE, KLANĚJME SE!“

Zmíněný nápis zve ke vstupu do ticha Božího domu, sklonění se před Tím, který nás stvořil, díkům a prosbám.

Kostel bývá otevřený každý den kromě soboty od 6:00 do 18:45, v sobotu je otevřený 6:00-9:15 a 17:00-18:45.

Kontakty: magdalena.kostel@gmail.com

http://www.spolotcepia.signaly.cz