Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program Noci kostelů 23. května 2014

Program pro děti

»»» Moje Noc

ze života českých světců

Bohumín-Starý Bohumín, kostel Narození Panny Marie
• 16:00 - 18:00 hodin

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: www.rkf-starybohumin.cz

GPS 49°55'13.406"N, 18°19'48.186"E

Návaznost na dopravu:

Autobus: linka 555

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Suchánková

Farní kostel Narození Panny Marie se nachází na náměstí ve Starém Bohumíně v historické části města. Počátky historie kostela zůstávají poněkud zahaleny tajemstvím. První dřevěná kaple zde stála nejspíš již na přelomu 12. a 13. Století a mezi lety 1320 – 1400 byla nahrazena gotickým zděným kostelem. 

V roce 1668 byla ke  kostelu přistavěna severní kaple sv. Jana a o několik let později jižní kaple Panny Marie Růžencové.

Jednu z největších škod v historii utrpěl kostel 22. srpna 1850, kdy do věže kostela uhodil blesk a v důsledku následujícího požáru byla poškozena nejen samotná věž, ale také krov a klenba kostelní lodi.

Do roku 1853 byla dokončena oprava střechy a klenby nad kostelní lodí a původní gotická křížová klenba byla nahrazena klenbou valenou s freskami. Klenba byla snížena o několik metrů, oproti původní výšce, díky tomu se dodnes dochovaly dvě původní gotické kružby oken a jsou k vidění na půdě kostela. V roce 1854 byla realizována rekonstrukce kostelní věže, která získala jehlancovou střechu, namísto původní cibulové báně. Dnešní podobu získal kostel při rozsáhlé rekonstrukci v letech 1910 – 1911.

Za první světové války byly Němci pro válečné účely zabaveny dva malé zvony. Výrazněji byl však kostel poškozen během prvních dvou poválečných let. Během 2. světové války byly spolu se třemi zvony zabaveny i jiné měděné a mosazné předměty a kostel byl vážněji poškozen několika granáty.

Dne 7. října 2004 biskup František Václav Lobkowicz korunoval milostný obraz Panny Marie Růžencové Starobohumínské korunkami, které o pár měsíců dříve požehnal papež Jan Pavel II. Starému Bohuínu tak byl navrácen statut lidového poutního místa.