Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program Noci kostelů 23. května 2014

Program pro děti, mládež i dospělé... čas, který můžete strávit aktivně, ale i v tichu... společně, ale i o samotě...

»»» Moje Noc

Ostrava-Třebovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
• 16:00 - 24:00 hodin

16.00 – 17.00 program pro děti v kostele

17.00 – 18.00 program pro děti na faře

18.00              májová pobožnost a mše svatá

19.00 – 19.45 koncert scholičky a scholy

19.45 - 20.30  individuální prohlídka kostela s možností výstupu na věž

20.30 – 21.00 varhanní preludium, kytara, chvíle duchovní četby, prostor pro tichou meditaci

21.00 – 22.00 pokračování individuální prohlídky kostela s možností výstupu na věž

22.00 – 22.30 varhanní preludium, kytara, chvíle duchovní četby, prostor pro tichou meditaci

22.30 – 23.00 pokračování individuální prohlídky kostela s možností výstupu na věž

23.00              adorace a závěrečné požehnání městu

 

Doprovodné aktivity:

- dostavba dřevěného modelu kostela

- možnost zapálení svíčky za své blízké

- výstavka liturgických předmětů v zákristii

- v kapli vystavena farní kronika, všechny ročníky Many, stará fotoalba, promítání prezentace

z událostí ve farnosti

- u varhan odborný výklad

- v kostele popisky mobiliáře a nástěnka s historií kostela

- na věži výklad o zvonech

- u vchodu do kostela sběratelské kartičky a razítkování poutnických pasů

Externí WWW odkaz:

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: www.farnosttrebovice.cz

GPS 49°50'2.946"N, 18°11'34.283"E

Návaznost na dopravu:

Dopravní spojení je možné prostřednictvím MHD:
autobus č. 35, 39, 51 (zastávka „U Pošty“)
tramvaj č. 3, 7, 8, 9, 17 (zastávka „Třebovická“)
tramvaj č. 4 (zastávka „Sokolovská“)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kateřina Kubenková

Historie kostela sahá až do doby založení Třebovic ve 14. století. První zmínka přímo o kostele je z roku 1553. Roku 1738 nechal Jiří Rudolf Wiplar z Ušic na místě dřívějšího dřevěného kostelíka postavit nový zděný kostel.
V průběhu a především koncem 20. století prošel kostel několika rekonstrukcemi, v posledních letech dostal novou střechu, omítku i vnitřní dlažbu.
Na našich webových stránkách se můžete seznámit s historií kostela,prohlédnout si fotografie z historie farnosti, případně ze současnosti nebo si zalistovat ve farním časopise MANA. Také zde naleznete pořad bohoslužeb v kostele.

 

 

Chrám Nanebevzetí Panny Marie Ostrava-Třebovice