Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program Noci kostelů 10. června 2016

Kostel - otevřená brána pro všechny

»»» Moje Noc

interaktivní soutěž pro děti (stavba kostela ve hře Minecraft; létání dronem kolem věži kostela; skládání puzzle s fotografií kostela)

Dětmarovice, kostel sv. Máří Magdalény
• 16:00 - 17:30 hodin

 

Další informace:

Ikona jako způsob modlitby
výstava a ukázka psaní ikon Lektorka: Štěpánka Karlová - Čížková

Proč se ikona PÍŠE a ne KRESLÍ? Jaký materiál se k tomu používá? Jaký je postup při psaní ikony? A čím se ikona zásadně liší od běžných obrazů? Nevíte? Tak přijeďte a dozvíte se!

Výstava papírových modelů českých kostelů, rotund a kaplí
Zajímavé a precizní papírové zmenšeniny více či méně významných chrámů, rotund a kaplí v ČR od autora p. Ondřeje Hejla.

Do povědomí modelářů se již nesmazatelně zapsal specialista na papírové modely architektury pan Ondřej Hejl z Neratovic u Prahy. Zaměřuje se na zajímavou architekturu a drží se podkladových výkresů a fotografií tak, aby vznikl předloe co nejvěrnější model. 

Tímto způsobem spatřil světlo světa na podzim roku 2015 také papírový model kostela sv. Maří Magdalény v Dětmarovicích. Letos se na Noci kostelů v místním chrámě představí cca. 25 zmenšených replik význačných českých kostelů, kaplí a rotund. 

Fotografie z historie kostela a života farnosti
Letošní novinkou budou fotografické vzpomínky na křest první Češky pokřtěné papežem o Velikonocích ve Vatikánu - původem z Dětmarovic! Paní Taťána Čempelová bude v kostele přítomná i osobně.

Přijďte se osobně pozdravit a třeba se zaposlouchat do životního příběhu paní Taťány Čempelové, kterou ve Svatopetrské bazilice va Vatikánu letos o Velikonocích jako vůbec první Češku v dějinách pokřtila hlava katolické církve, papež František. 

Občerstvení
Farní hospodyňky se představují :)

K dispozici budou grilované klobásky, nealko, káva, čaj, koláče a další dobroty našich hospodyněk.

Poskládej si svůj kostel
Skládání puzzle s fotografií dětmarovického kostela

Výstava dětských prací
Děti představí své práce na téma: Co mohu já udělat pro druhé

Komentované prohlídky
Komentované prohlídky s informacemi z historie naší farnosti. Komentované prohlídky budou probíhat dle zájmu návštěvníků.

Lektorka: Mgr. Lucie Janusová

Ochutnávka 15 druhů mešních vín
Ochutnejte 15 druhů mešních vín - domácích i zahraničních - a seznamte se s tím, co to mešní víno vůbec je a jak se vyrábí

Ochutnejte 15 druhů mešních vín- domácích i zahraničních; suchých, polosuchých, sladkých i likérových. Nebude chybět ani 5-putňové tokajské víno z východního Slovenska, či víno ze Svaté země nebo z Portugalska...

 

Ztišení nebo soukromá modlitba před Pražským Jezulátkem
Možnost tiché modlitby nebo napsání díku či prosby před věrnou kopií Pražského Jezulátka

Překvapení Noci kostelů
Na kůru u světla svící vás středověký mnich seznámí s klášterní knihovnou

 

Informace o kostele:

WWW: www.farnostdetmarovice.cz

GPS 49°53'38.893"N, 18°27'43.305"E

Návaznost na dopravu:

Autobusová zastávka Dětmarovice, Obecní úřad

 

 

                Římskokatolický farní kostel sv. Maří Magdalény, postavený v letech 1869-1870 v neorenesančním stylu, je dominantou obce. Jednolodní kostel byl postaven na místě původního dřevěného kostelíku.

Strop kostela je vyzdoben malbami z roku 1958 znázorňujícími výjevy z bible od známého akademického malíře Josefa Drhy.

  V interiéru jsou umístěny i některé sochy z původního dřevěného kostela, z nichž dvě dřevořezby, jež jsou dílem regionálního umělce z konce 18. století, byly v roce 1984 zapsány do státního seznamu kulturních památek.