Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program Noci kostelů 10. června 2016

Historie kostela, prohlídka varhan a výzdoby kostela

»»» Moje Noc

Slatina u Bílovce, kostel Nanebevzetí Panny Marie
• 10:00 - 12:00 hodin

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: www.farnostslatina.cz

GPS 49°47'19.206"N, 17°58'37.066"E

Návaznost na dopravu:

směr z Ostravy: linka č. 672

směr z Bílovce: linka č. 627

směr z Opavy: linka č. 262

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vít Krátký

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl pravděpodobně postaven začátkem 14. století, první zmínka je doložena roku 1461. Současná barokní podoba kostela pochází z poloviny 17. století. V letech 1811 - 14 byl přestaven klasicistně.

Věž kostela je vysoká 21 metrů a jsou na ní zavěšeny tři zvony. Prostřední z nich byl ulit roku 1615 zvonařem Ondřejem Borkovským z Borkova na zakázku paní Heleny z Vrbna.

Na hlavním oltáři se nachází reprodukce slavného obrazu od Rafaela Santi Sixtinská Madona od vídeňského malíře Roberta Theera. Tento obraz daroval kostelu roku 1854 Raymund Wolfgang rytíř von Manner. Slatinská kopie obrazu je velmi vzácná tím, že je nakreslena ve stejné velikosti jako originál.

Varhany jsou postaveny ve válečných letech varhanářem J. Klosem. V současné době probíhá stavba nových varhan zhotovených roku 1900 varhanářem Josefem Hubičkou. Tyto varhany mají dva manuály s pedálem.