Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program Noci kostelů 9. června 2017

Koncert

»»» Moje Noc

Vystoupí smíšený pěvecký sbor Hlas

Nová Paka, kostel sv. Mikuláše
• 19:00 - 20:00 hodin

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: www.novapaka.farnost.cz

GPS 50°29'40.731"N, 15°31'2.000"E

Malé město Nová Paka se nachází v Krkonošském podhůří, 13 km severovýchodně od Jičína.

Popis poutního místa
Nová Paka vznikla jako podhorské městečko v 1. pol. 14. století. Farní kostel sv. Mikuláše byl založen r.1357, poutní chrám je zmiňován v 2. desetiletí 15.století. Původně stála na jeho místě malá kaple, která byla později rozšířena a r. 1565 opravena. Další osudy mariánské svatyně jsou spjaty s existencí pavlánského kláštera, který založil Rudolf z Tiefenbachu a jeho ženou r. 1655. Klášter byl slavnostně vysvěcen r. 1701 a bylo zřejmé, že skromný kostek nedostačuje.

Novostavba dnešního chrámu byla zahájena r.1709.Kostel byl vysvěcen r. 1724, ale úplně dokončen až v r.1732. Rozkvět poutního místa byl přibrzděn zrušením kláštera. Další rána postihla Novou Paku r.1858, kdy poutní kostel vyhořel. Za obětavého přispění poutníků byl kostel do roka opraven a v obnovené kráse už zůstal střediskem mariánské úcty v Podkrkonoší. stojíme - li uprostřed náměstí u mariánského sloupu se sochami sv. Jana Evangelisty, Jana Nepomuského, Šebastiána a Rocha, vidíme farní kostel sv. Mikuláše v podobě po přestavbě v letech 1783 - 1787 a 1872. Na vnitřní výzdobě kostela se významně podíleli zdejší rodáci A. a S. Sucharda Zajímavý je rámový secesní oltář z r. 1903 s obrazem sv. Mikuláše od J. Krampolína z r. 1793. Obrazy sv. Anny a Josefa na empírových bocích oltářů maloval J. Papáček.

Za potokem na návrší stojí stará budova kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, k němuž vede kryté schodiště s 50 schody z  r. 1737. Chrám byl vystavěn na obdélníkovém půdorysu, do něhož bylo vloženo 5 elips. V rohu stojí hranolová věž, k západní straně přiléhá budova kláštera. Jižní průčelí je zvýrazněno vysokým volutovým štítem s výjevy ze života P. Marie a sv. Františka z Pauly. Jsou patrně dílem J. Krampolína, který také maloval i iluzivní architekturu hlavního oltáře. Boční oltáře vyzdobil svými obrazy P. Brandl r. 1726 - 1726. Klasicisní kazatelna je z 18. století a protější oltář Růžencového bratrstva je od J. Suchardy z r.1857.

Na Husově kopci východně od města stojí dřevěný kostel proměnění páně a sv.Mikuláše z 18.století.Uvnitř je bohatě vyřezávaný oltář z konce 17.stol., ikonostas z r.1812, pozdně gotické sochy světců a plastiky Piety a Madony ze 16. století.

Převzato z knihy Poutní místa v Čechách, vydalo nakladatelství Debora v roce 1995.

Poutě a pobožnosti
Hlavní pouť: kostel Nanebevzetí PM - 15. 8. (Nanebevzetí Panny Marie) a neděle po nanebevzetí

kostel Proměnění páně - neděle kolem 6. 8.(Proměnění páně)