Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:45 Mše svatá
slavnostní zahájení Noci kostelů »»»
»»» Moje Noc
19:0019:50 Koncert chrámového sboru Serafín
řídí Ing. Karel Tomek »»»
»»» Moje Noc
19:5021:30 Tvořivé dílny pro děti
program pro děti a jejich rodiče v sakristii kostela »»»
»»» Moje Noc
19:5022:30 Vyhlídka z věže kostela
možnost netradičního výhledu z věže jejkovského kostela, vstup přes Katolické gymnázium, prohlídka po skupinkách; děti do 15 let v doprovodu rodičů »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
20:4521:20 Varhanní koncert
účinkují žáci ZUŠ Třebíč pod vedením A. Kolaříkové »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
22:0022:30 Varhany - královský nástroj
možnost návštěvy kůru a představení renovovaných jejkovských varhan, které byly kolaudovány v květnu 2015 »»»
»»» Moje Noc
22:5023:00 Modlitba na závěr Noci kostelů »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

výstava - z historie jejkovské farnosti
výstava fotografií z doby dávné i nedávné »»»

Informace o kostele:

Kostel Proměnění Páně, Třebíč-JejkovHistorie kostela Proměnění Páně je spjata se vznikem jejkovského kapucínského kláštera. Kapucínský klášter na Jejkově byl založen na podnět Františka Augustina z Valdštejna (1666–1684) roku 1684. Základní kámen kláštera byl položen 3. června 1687. Protože to nebyla žádná veliká stavba, byl konvent hotov koncem roku 1690 a v lednu 1691 byl obydlen. Téměř sto let, tj. do zřízení jejkovské farnosti byl kostel konventní: sloužil zejména řeholní rodině. Tu k slavení mše svolával zvonek ze sanktusové věžičky. Mniši žijící v klášteře vypomáhali v okolí. Konventní kostel byl od kláštera oddělen v roce 1784, kdy byla zřízena Římskokatolická farnost Třebíč-Jejkov. Faru zprvu obsazovali diecézní kněží. Ke kapucínskému řádu byla fara inkorporována v roce 1803.
Jejkovský klášter byl komunisty zrušen násilně v noci z 27. na 28. dubna 1950.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23. 1. 2015):

Út
16:30
, celý rok, každý týden
St
8:00
, celý rok, každý týden, mimo školních prázdnin
Čt
7:15
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:00
, celý rok, každý týden

www.jejkov.cz

GPS: 49°12'51.016"N, 15°53'8.088"E

Návaznost na dopravu:

Kudy k nám:

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Jakub Holík

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Třebíč, kostel Českobratrské církve evangelické - 0.2 km
Třebíč-Jejkov, Adventní dům - 0.3 km
Třebíč-město, kostel sv. Martina - 0.6 km
Třebíč, hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice - 0.7 km
Třebíč, chrám sv. Václava a Ludmily - 0.8 km
Třebíč, Přední synagoga, CČSH - 1.0 km
Třebíč-zámek, bazilika sv. Prokopa a Panny Marie - 1.4 km