Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Třebíč-město, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:5518:00 Zvonění
Zvony svolávají na Noc kostelů každého člověka dobré vůle. »»»
»»» Moje Noc
18:0018:05 Zahájení Noci kostelů
Slavnostní zahájení, modlitba za město Třebíč a pozvání na jednotlivé programy v našem kostele. »»»
»»» Moje Noc
18:1518:30 Nově opravený farní sál a jeho obrazy
Prohlídka nově zrestaurovaného sálu na faře. »»»
»»» Moje Noc
18:1518:45 Obrazy v našem kostele
Vyprávění o světcích v našem kostele. »»»
»»» Moje Noc
18:4018:55 Nově opravený farní sál a jeho obrazy
Prohlídka nově zrestaurovaného sálu na faře. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:15 Charita z rychlíku
Video o činnosti Charity Třebíč s možností zodpovězení dotazů. »»»
»»» Moje Noc
19:1519:30 Víra a svět
Malé zamyšlení nad velkými pravdami. Pozvánka mládeže do Olomouce - krátká videa. »»»
»»» Moje Noc
19:3019:45 Otče náš aneb jak rozumět Bohu
Krátká scénka o tom, jak se také dá mluvit s Bohem. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:20 Komentovaná prohlídka nových varhan
Podíváme se do varhan, jak to tam funguje. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:20 Koncert duchovní hudby
Zazpívá místní Svatomartinský sbor: G. Croce: Missa sexti toni; Fr. Schubert: Salve Regina; J. I. Kolenc: Motetto O memoriale; Jan Hausner: Salve Regina in G; Anton Diabelli: Laudate Dominum; V. E.Horák: Laudate pueri; a jiné. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Obrazy v našem kostele
Vyprávění o světcích v našem kostele. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:15 Nově opravený farní sál a jeho obrazy
Prohlídka nově zrestaurovaného sálu na faře. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Varhanní koncert - Tomáš Nováček a jeho hosté
I když varhany nejsou úplně kompletní, přesto již slouží svému účelu při liturgii a na koncertech. »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Komentovaná prohlídka nových varhan
Podíváme se do varhan, jak to tam funguje. »»»
»»» Moje Noc
23:0023:30 Zpěvy z Taizé - modlitba za město
Ztišením se sluší Boha chválit. Svou starost hoď na Hospodina. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Dětem a nejen jim - vydejte se s námi zpátky časem až na Velkou Moravu
Zábavné tvoření pro malé i velké a zábavné hry pro děti v učebně kostela. »»»

»»» Moje Noc

Dětský koutek
Nechte děti si hrát a běžte si užít Noc kostelů. Program v učebně kostela. »»»

»»» Moje Noc

Farní kavárna aneb něco pro zahřátí těla a občerstvení ducha - klubovna Spomal na faře
V klubovně Spomal na faře. Vchod přes garáž u fary - posezení, popovídání či snad i naslouchání u čaje či kávy. »»»

»»» Moje Noc

Charita - Láska ve službě lidem
Prezentace činnosti Charity s možností informovat se o jejích službách. »»»

»»» Moje Noc

Klubovna Zrychli pro děti a mládež nabízí
Na faře si také hrajeme - pin pong, deskové hry... »»»

»»» Moje Noc

Místnost pod věži - razítka, programy, informace
Možnost zakoupit si Certifikáty píšťal, puzzle betléma, třebíčského kostela, Svatomartinské oplatky. »»»

»»» Moje Noc

Obrazy v našem kostele
V kostele se nachází mnoho známých i neznámých světců. »»»

»»» Moje Noc

Pozvánka na kurz Alfa
Cesta za Bohem je stále otevřena všem. Udělej první krok! Co se skrývá pod kurzem Alfa? »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka věže a pohled z věže - opět zdarma
Nejsou to sice schody do nebes, ale ten pohled stojí zato. »»»

»»» Moje Noc

Víra, naděje a láska
Světlo, oheň - symboly stále přitahují malé děti i dospělé. »»»

Informace o kostele:

Kostel sv. Martina, Třebíč-městoV roce 1101 povolala údělná knížata z rodu Přemyslovců brněnský Oldřich a znojemský Litolt benediktinské mnichy, aby na ostrohu nad řekou Jihlavkou zřídili klášter, který bohatě obdarovali pozemky. Péčí prvních opatů se rozrůstala osada pod klášterem u brodu. Během 13.století osada přechází na pravý břeh Jihlavky a nejstarší pergamenová listina z r.1277 dokazuje, že už tehdy byla Třebíč městem.

Založení kostela sv.Martina je kladeno do doby brzy po polovině 13.století a presbytář byl vystavěn stejnou stavební hutí, která stavěla baziliku, dokončenou v roce 1260. Je pokládán za původní kostelík na hradbách.Věž jako součást hradebního opevnění byla postavena po roce 1335. Během 14.století se duchovní správa odpoutává od benediktinského kláštera a sv. Martin se stává farním kostelem.

V letech 1423 – 1435 ovládli město husité, 1435 je obsadil Albrecht Rakouský, ale následkem husitské revoluce zde zakotvil protestantský utrakvismus. V 50.letech 15.století je Třebíč příznivě nakloněna Jiřímu z Poděbrad, roku 1468 dobyta Matyášem Korvínem.

Roku 1502 nechal nový majitel Třebíče Vilém z Prenštejna opravit střelbou porušené krovy a klenby kostela a z této doby pochází tzv.“pernštejnské dveře“ u sakristie. K zastropení vypálené klenby bylo pravděpodobně použito dřevěného trámového stropu, který je zmiňován v roce 1662.

Roku 1528 se stává majitelem Třebíče nekatolík Jan Jetřich z Boskovic, roku 1557 Smil Osovský z Doubravice, který si v roce 1589 bere za ženu Kateřinu z Valdštejna, která po jeho smrti v roce 1613 byla 15 let majitelkou panství, i když se po roce vdala za Karla z Žerotína.

Roku 1628 v době rekatolizace postupuje panství svému katolickému bratru Adamu z Valdštejna a ten povolává do farního kostela opět katolické kněze. Prvním se stal farář Bureš, který dal roku 1641 opravit varhany, 1643 zřídil boční oltář sv.Václava a 1644 oltář Zvěstování Panny Marie. V roce 1644 začal stavět faru, hloubit kryptu pod kostelem a 1645 postavil kapli sv.Kříže na Strážné hoře

V roce 1707 začaly největší stavební úpravy zvětšením boční kaple sv. Anny. Pak stavební úpravy pokračovaly až v roce 1715 zvětšením protilehlé kaple sv.Josefa, 1716 byl stržen dřevěný kůr, rozšířeny boční lodě a nad nimi zbudovány galerie, chrám propojen s věží a zastropen valenou cihelnou klenbou. Z roku 1717 pochází kazatelna od Pagona a v roce 1718 byl postaven zděný kůr, sakristie prodloužena obestavěním presbytáře a její střecha maskována balustrádou. Starý kůr, přiléhající k sakristii přeměněn na galerii pro městské zastupitelstvo, z protějšího upravena panská oratoř.

Další úpravy chrámu pochází až z roku 1905, kdy pod vedením profesora Welzla byla dřevěná okna nahrazena zvětšenými kovovými barevnými okny, do kleneb bočních kaplí proraženy světlíky a kopule završeny lucernami z měděného plechu. Do zdí zapuštěno el.vedení a štukové ozdoby a šambrány provedeny dle návrhu profesora. V presbytáři osazeny chórové lavice – kopie původních.

www.volny.cz/trebicmartin

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 8. 4. 2016):

Po
7:15
, celý rok, každý týden
Út
7:15
, celý rok, každý týden
St
7:15
, celý rok, každý týden
16:00
, ve školním roce, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá pro mládež
7:15
, celý rok, každý týden
So
18:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
10:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden

http://mujweb.cz/trebicmartin/

Adresa kostela: Martinské náměstí

GPS: Loc: 49°12'53.48"N, 15°52'46.431"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Na železniční trase Brno - Okříšky - Jihlava - České Budějovice. Zastávka Třebíč.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Iva Provazníková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Třebíč, chrám sv. Václava a Ludmily - 0.3 km
Třebíč, hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice - 0.3 km
Třebíč, Přední synagoga, CČSH - 0.4 km
Třebíč-Jejkov, Adventní dům - 0.4 km
Třebíč, kostel Českobratrské církve evangelické - 0.6 km
Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně - 0.6 km
Třebíč-zámek, bazilika sv. Prokopa a Panny Marie - 0.8 km