Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program

Praha 10 - Vršovice, kostel sv. Václava, Vršovice

18:0018:45 komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka zaměřená nejen na architekturu, ale na smysl kostela a jeho vybavení. »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Pojďme si hrát s loutkami
Loutky hrají dětem a děti si hrají s loutkami na schodech kostela sv. Václava  »»»
»»» Moje Noc
19:0020:15 Vystoupení farní scholy
Nedávno úspěšně obrozená vršovická schola, pod vedením Ondřeje Škocha, se představí mladá, krásná, plná sil! »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Vystoupení Smíšeného sboru při kůru kostela sv. Václava »»»»»» Moje Noc
21:3022:00 Modlitba za návštěvníky Noci kostelů
za přítomnosti kněze spálíme Lístečky s nářky a radostmi z minulého ročníku Noci kostelů  »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Slavnostní zahájení výstavy George Radojčiće »»»»»» Moje Noc
22:3023:15 komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
23:0023:30 Závěrečné ztišení
Duchovní hudba a společná modlitba na závěr programu.  »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Prostor pro ztišení, meditaci a modlitbu
v pohřební kapli kostela sv. Václava, přebudované na multifunkční sál, bude vytvořen tichý meditativní prostor pro kontemplaci, meditaci, modlitbu, nebo třeba jen odpočinek a zamyšlení. »»»

»»» Moje Noc

Výstava maleb a kreseb George Radojčiće
George Radojčić se narodil v Sarajevu 1987 s mentálním handicapem. Žije a tvoří v Praze. Od dětství se u něj projevuje osobitý výtvarný talent.V sedmnácti letech přijat na AVU jako mimořádný student. »»»

»»» Moje Noc

Zeď nářků a Zeď radostí
Prostor pro vyjádření vašich proseb a díků. »»»