Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program

Brno, kostel sv. Michala

18:0018:15 Hudební ochutnávka na úvod programu
Marc - Antoine Charpentier: Prelude; Henry Purcell: Trumpet tune; trumpeta – Vlastimil Bialas, varhany – Jaroslav Vacek  »»»
»»» Moje Noc
18:0022:00 Interaktivní výstava: Obrazy rodičovství
Krásná interaktivní výstava je umístěna v křížové chodbě bývalého dominikánského kláštera- vstup z ulice Dominikánská.  »»»
»»» Moje Noc
18:0024:00 Večerní naděje
Na výstavě budou díla autorů: Eva a Denny Zahradníkovy, Ilda Pitrová, Jana Wunschová, Pavel Kryl, Veronika Planerová, Eva Mužiková, Karel Kryl, Kovotlačitelský ateliér Jedlička, Jiří Kříž.  »»»
»»» Moje Noc
18:1518:25 Modlitba tancem
Chválíme Pána tancem „Nadevší mocí...“ Společenství mladých žen, které se modlí nejen tancem, za své životní partnery a za sebe navzájem.  »»»
»»» Moje Noc
18:3019:20 Mše svatá s gregoriánským chorálem
Zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 „Jsme jedno a není nám to jedno?
Žijete v manželství a chcete je neustále rozvíjet nebo už jste definitivně rezignovali? Pozvánka pro všechny manžele, kteří chtějí prohlubovat svůj vzájemný vztah a posouvat se směrem ke vzájemné jednotě. »»»
»»» Moje Noc
19:3021:00 Dětská dílnička - Vyrob si svoji ovečku
Přijďte si vyrobit ovečku, která patři do jednoho velkého stáda, které ví, kde má svého Pastýře.  »»»
»»» Moje Noc
19:3021:00 Malé občerstvení
Pozvání na malé pohoštění v bočním prostoru kostela(vchod z Dominikánské ulice). »»»
»»» Moje Noc
19:3023:00 Výhled z horní paluby
Neobvyklý pohled na loď kostela z vysokého kostelního kůru a zároveň výjimečná příležitost vidět zblízka třímanuálové pneumatické varhany. Krátké varhanní ukázky zazní v 20:55, 21:55, 22:55 »»»
»»» Moje Noc
20:0020:20 Dětský hudební soubor Zobáčci
Krátký hudební pozdrav dětského flétnového souboru Zobáčci ze ZUŠ Slunná. Na programu: Susato, Giuliani, Beethoven, Hartmann.. »»»
»»» Moje Noc
20:3022:00 Atypické street blues
Koncert streetbluesové kapely OLD FASHIONED RHYTHM and BLUES z Rousínova (Darina Najbrová, Eva Badalová, Tatiana Bartošková, Pavel Janeček, Jarda Novák, Karel Cyril Votýpka).  »»»
»»» Moje Noc
20:4020:55 Taneční divadlo MIMI FORTUNAE
Uvede svou taneční novinku - modlitbu KYRIE ELEISON - chorálové zamyšlení nad věcmi nebeskými,…taneční představení bude doplněno o diváky i tanečníky milované adorační AVE MARIA a jásavé HALLELUJAH…  »»»
»»» Moje Noc
20:5521:00 Krátké varhanní vystoupení
Krátká varhanní ukázka zazní v podání varhaníka Jaroslava Vacka. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:55 Jak se kostel mění?
Proměny podoby chrámu sv. Michala, jeho hrobky a také bývalého hřbitova. Zajímavostmi kostela nás provede Mgr. Pavel Kryl, znalec kostela sv. Michala.  »»»
»»» Moje Noc
21:5522:00 Krátké varhanní vystoupení
Krátká varhanní ukázka zazní v podání varhaníka Jaroslava Vacka. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:55 Minulost, přítomnost a budoucnost křesťanů v Iráku
Svědectví dvou žen (Moniky Höklové a Staňky Havlíčkové) o iráckých křesťanech na základě vlastních zážitků s nimi v České republice ale také v iráckém Erbílu.  »»»
»»» Moje Noc
22:5523:00 Krátké varhanní vystoupení
Krátká varhanní ukázka zazní v podání varhaníka Jaroslava Vacka. »»»
»»» Moje Noc
23:0023:10 Modlitba tancem
Chválíme Pána tancem „Nadevší mocí...“ Společenství mladých žen, které se modlí nejen tancem, za své životní partnery a za sebe navzájem.  »»»
»»» Moje Noc
23:1523:45 Adorace
Modlitba ve ztišeném kostele pod vedením jáhna Jana Špilara. »»»
»»» Moje Noc
23:4524:00 Malý půlnoční varhanní koncert
Závěrečné finále Noci kostelů v podání varhaníka pana Jaroslava Vacka: Josef Ferdinand Norbert Seger: Toccata e fuga; Johann Sebastian Bach: Tři chorálové předehry; Johann Sebastian Bach: Toccata et fuga d moll. »»»
»»» Moje Noc