Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Znojmo-Louka, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 9. června 2017

16:4517:00 Volání zvonů...
Zahájení slavnostním vyzváněním louckých zvonů »»»
»»» Moje Noc
17:0017:45 Bohoslužba »»»»»» Moje Noc
18:0018:20 Zahajovací přednáška: Osm století louckého kláštera v kostce
Objevte pohnutou historii kostela jako centrální budovy premonstrátského kláštera v rámci úvodní přednášky k následné soukromé prohlídce »»»
»»» Moje Noc
18:0022:00 Po stopách kostelních tónů... zábavné putování po znojemských kostelech
Hra pro naše (nejen) malé návštěvníky připravená ve spolupráci s ostatními znojemskými katolickými farnostmi  »»»
»»» Moje Noc
18:2018:50 (Nejen) varhanní preludování
Během večera se vám v několika vstupech představí místní varhanice a hudebníci »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Koncert Znojemských žesťů a jejich hostů
...v novém pojetí od hudby klasické po 20. století a s hosty z řad žáků hudebního oboru ZUŠ Znojmo »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Komentovaná prohlídka kostela
Objevte pohnutou historii a architekturu kostela jako centrální budovy premonstrátského kláštera při komentované prohlídce od románské krypty až po barokní krov... »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 (Nejen) varhanní preludování
Během večera se vám v několika vstupech představí místní varhanice a hudebníci »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Vstupte do světa královského nástroje
Poznejte naše historické varhany zblízka, vyzkoušejte, jak se na ně hraje. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:20 Premonstráti včera, dnes a zítra...
Malá přednáška v podání místního premonstrátského kněze o. Mariana Huska »»»
»»» Moje Noc
22:2022:50 (Nejen) varhanní preludování
Během večera se vám v několika vstupech představí místní varhanice a hudebníci »»»
»»» Moje Noc
22:5023:10 Osm století Louckého kláštera v kostce
Objevte pohnutou historii kostela jako centrální budovy premonstrátského kláštera v rámci úvodní přednášky k následné soukromé prohlídce »»»
»»» Moje Noc
23:1024:00 (Nejen) varhanní preludování
Během večera se vám v několika vstupech představí místní varhanice a hudebníci »»»
»»» Moje Noc
00:0000:15 Liturgia Horarum: Ad Completorium
Zpívaný latinský kompletář - večerní modlitba Církve při svíčkách v chórových lavicích »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Farnost Louka se představuje
Osobní popovídání s knězem, farníky... včetně malého občerstvení a v románské kryptě doušek (nejen) mešního vína »»»

»»» Moje Noc

Od krypty po věž
Odhalte tajemství našeho kostela při individuálních prohlídkách od románské krypty, přes kapli sv. Šebestiána, varhany, barokní krov a klenbu shora, až po věž se zvony... po celý večer vám budou k dispozici průvodci v jednotlivých částech chrámu. »»»

»»» Moje Noc

Život loucké farnosti
Výstava liturgických předmětů, informačních panelů k základním církevním pojmům a fotografií z dění ve farnosti v průběhu celého roku. »»»

Informace o kostele:

Původní románská kaple zde stávala snad již v polovině 11. stol. Při této kapli založil kníže Konrád Ota (od roku 1189 český kníže) se svou matkou Marií v roce 1190 premonstrátský klášter, který se stal jedním z nejvýznamnějších institucí na Moravě.

Z původního opatského kostela, který byl románskou trojlodní basilikou, jsou v současnoti viditelné jen tři portály, spodní část půlkruhovité apsidy a prostorná románská krypta, rozdělená šesti pilíři na dvě lodi. Kostel sám nese prvky všech stavebních slohů až po sloh barokní. Za husitských válek byl spolu s klášterem v roce 1425 zničen, ale brzy zase obnoven. Při kostele se nacházejí zbytky křížové chodby z 2. poloviny 15. stol. Další úpravy se prováděly v 16. a 17. stol., z nichž je pozoruhodná renesanční kaple sv. Šebestiána v patře nad sakristií s oltářem z roku 1580. V dnešní podobě je kostel barokní stavba z 2. pol. 17. stol.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23. 11. 2017):

St
18:00
, celý rok, každý týden, Ve farní kapli
18:30
, ve školním roce, 1x za 14 dní, sudý týden (tento týden je sudý), Ve farní kapli, následuje setkání...
Ne
8:00
, celý rok, každý týden

www.farnostlouka.cz

GPS: Loc: 48°50'28.861"N, 16°3'25.798"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Kosíková Weissová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Znojmo, kostel sv. Alžběty - 1.2 km
Znojmo, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 1.3 km
Znojmo, kostel sv. Jana Křtitele - 1.5 km
Znojmo, sborový dům Bratrské jednoty baptistů - 1.6 km
Znojmo, kostel sv. Kříže - 1.7 km
Znojmo, Svatováclavská kaple (město Znojmo) - 1.9 km
Znojmo, kostel sv. Mikuláše - 1.9 km
Znojmo, modlitebna CASD - 2.0 km
Znojmo, kostel sv. Michala - 2.0 km
Konice u Znojma, kostel sv. Jakuba Staršího - 3.6 km