Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Liberec, kostel Nalezení svatého Kříže

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0019:00 Ať varhany znějí
Varhanní koncert studentů a učitelů ZUŠ Liberec »»»
»»» Moje Noc
18:0024:00 Brána zahrady dokořán
Možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem. »»»
»»» Moje Noc
18:0024:00 Umění za mříží
Výstava děl vězňů z liberecké vazební věznice. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:15 Otevření výstavy
Úvod k výstavě  »»»
»»» Moje Noc
19:1519:45 Na skok do historie I.
Komentovaná prohlídka kostela. »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Komorní soubory
Koncert studentů ZUŠ Liberec. »»»
»»» Moje Noc
21:1521:45 Na skok do historie II.
Komentovaná prohlídka kostela. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:45 Ať zazní opět varhany
Varhanní koncert. »»»
»»» Moje Noc
23:1524:00 Chvála ať zní
Kytarový koncert chval prokládaný slovy žalmů. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Původní Křížový kostel vznikl jako malý hřbitovní kostelík s půdorysem ve tvaru kříže v roce 1696 na nově zřízeném městském hřbitově.

Nová etapa pro Křížový kostel začala příchodem libereckého děkana Antona Kopsche. V roce 1744 započala tradice průvodů a poutí do tohoto kostelíka. Roku 1753 byl položen základní kámen ke stavbě kostela Nalezení svatého Kříže v dnešní podobě. Stal se jedinou ukázkou barokního stavitelství svého druhu v Liberci. Stavební materiál dal zdarma kníže Filip Gallas, vnitřní vybavení nechali zhotovit na své náklady cech soukeníků, rodina hraběte Gallase a další dárci, mezi nimiž se velkou měrou podílel i pan děkan Kopsch.

Významnou památkou je dřevěná socha Bolestné Matky Boží z roku 1506, která pochází z Londýna a přežila v úkrytu tamější náboženské bouře, dále hodiny, které věnoval děkan Kopsch a které mají unikátní propojení z věže do lodi kostela. Za prohlídku stojí i fresky ve třech chrámových klenbách, jež znázorňují dějiny Nalezení svatého Kříže.

Významnou památkou je i tzv. Kopschova knihovna, která byla vůbec první veřejnou knihovnou v Liberci.

Nádherná jsou také chrámová okna s barevnými vitrážemi a varhany z roku 1892.

V zahradě kostela se nachází unikátní Mariánský morový sloup z roku 1719, který zdobil původně Sokolovské náměstí a je nejstarším stavitelským dílem ve městě.

www.arcidekanstvi-lbc.cz

GPS: 50°46'15.631" N, 15°3'10.225" E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Do Liberce jezdí vlaky i přímá autobusová doprava. Autem se dá přijet po dálnici od Prahy nebo od Děčína.
Kostel Nalezení svatého Kříže se nachází přímo v centru města Liberce na Malém náměstí, kde se dá také zaparkovat autem. Po 18.00 hodině je parkování zdarma.
MHD: bus č. 12, 23, 36 zastávka Malé náměstí.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: S. Bernadeta Bednaříková OSF

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Liberec, kostel sv. Antonína Velikého - 0.4 km
Liberec-Perštýn, Červený kostel - 1.4 km
Liberec, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 1.9 km
Liberec-Ruprechtice, kostel Sv. Antonína Paduánského - 2.2 km
Liberec-Dolní Hanychov, kostel sv. Bonifáce - 4.6 km
Liberec-Horní Suchá, Ostašov, kostel sv. Vojtěcha - 4.7 km
Liberec-Vratislavice nad Nisou, kostel Nejsv. Trojice - 5.2 km
Liberec-Vratislavice nad Nisou, kaple Vzkříšení - 5.2 km
Dlouhý Most, kostel sv. Vavřince - 6.4 km
Nová Ves, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 8.7 km