Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Liberec, kostel Nalezení svatého Kříže

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0019:00 I děti hrají na varhany
Vystoupení žáků ZUŠ Liberec »»»
»»» Moje Noc
19:0019:45 Vycházka do historie I.
Prohlídka kostela s historickým výkladem »»»
»»» Moje Noc
20:0020:45 Hudební zastavení
Koncert žáků ZUŠ Liberec – flétny, smyčce »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Chvilka pro královský nástroj
Prohlídka varhan s výkladem »»»
»»» Moje Noc
21:3022:15 Vycházka do historie II.
Prohlídka s historickým výkladem »»»
»»» Moje Noc
22:3023:15 Sólo pro varhany
Varhanní koncert »»»
»»» Moje Noc
23:1524:00 Setkání při zpěvu chval
Modlitba chval + závěrečná modlitba »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Brána zahrady otevřená
Možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem »»»

»»» Moje Noc

Jeho brány zůstanou otevřeny
Výstava děl dětí ZŠ Liberec, nám. Míru - Ruprechtice »»»

Informace o kostele:

Původní Křížový kostel vznikl jako malý hřbitovní kostelík s půdorysem ve tvaru kříže v roce 1696 na nově zřízeném městském hřbitově.

Nová etapa pro Křížový kostel začala příchodem libereckého děkana Antona Kopsche. V roce 1744 započala tradice průvodů a poutí do tohoto kostelíka. Roku 1753 byl položen základní kámen ke stavbě kostela Nalezení svatého Kříže v dnešní podobě. Stal se jedinou ukázkou barokního stavitelství svého druhu v Liberci. Stavební materiál dal zdarma kníže Filip Gallas, vnitřní vybavení nechali zhotovit na své náklady cech soukeníků, rodina hraběte Gallase a další dárci, mezi nimiž se velkou měrou podílel i pan děkan Kopsch.

Významnou památkou je dřevěná socha Bolestné Matky Boží z roku 1506, která pochází z Londýna a přežila v úkrytu tamější náboženské bouře, dále hodiny, které věnoval děkan Kopsch a které mají unikátní propojení z věže do lodi kostela. Za prohlídku stojí i fresky ve třech chrámových klenbách, jež znázorňují dějiny Nalezení svatého Kříže.

Významnou památkou je i tzv. Kopschova knihovna, která byla vůbec první veřejnou knihovnou v Liberci.

Nádherná jsou také chrámová okna s barevnými vitrážemi a varhany z roku 1892.

V zahradě kostela se nachází unikátní Mariánský morový sloup z roku 1719, který zdobil původně Sokolovské náměstí a je nejstarším stavitelským dílem ve městě.

www.arcidekanstvi-lbc.cz

GPS: 50°46'15.631" N, 15°3'10.225" E

Návaznost na dopravu:

Do Liberce jezdí vlaky i přímá autobusová doprava. Autem se dá přijet po dálnici od Prahy nebo od Děčína.
Kostel Nalezení svatého Kříže se nachází přímo v centru města Liberce na Malém náměstí, kde se dá také zaparkovat autem. Po 18.00 hodině je parkování zdarma.
MHD: bus č. 12, 23, 36 zastávka Malé náměstí.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: S. M. Lucie Pospíšilová OSF

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Liberec, kostel sv. Antonína Velikého - 0.4 km
Liberec, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 1.9 km
Liberec-Ruprechtice, kostel Sv. Antonína Paduánského - 2.2 km
Liberec-Rochlice, kostel sv. Jana Křtitele - 2.5 km
Liberec-Hanychov, kostel Sv. Bonifáce - 4.6 km
Liberec-Horní Suchá, Ostašov, kostel sv. Vojtěcha - 4.7 km
Liberec-Vratislavice nad Nisou, kostel Nejsv. Trojice - 5.2 km
Liberec-Vratislavice nad Nisou, kaple Vzkříšení - 5.2 km
Dlouhý Most, kostel sv. Vavřince - 6.4 km
Světlá pod Ještědem, kostel sv. Mikuláše - 9.5 km