Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 1 - Holešovice, kaple sv. Máří Magdalény

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:40 Bety, Nyna a batik boys »»»»»» Moje Noc
18:4019:00 Prohlídka kaple s výkladem »»»»»» Moje Noc
19:0019:40 Syrový tóny »»»»»» Moje Noc
19:4020:00 Prohlídka kaple s výkladem »»»»»» Moje Noc
20:0020:30 Zpívané nešpory
Tradiční večerní zpívaná modlitba při svíčkách »»»
»»» Moje Noc
20:3021:20 Josef Mazan - kytarový koncert »»»»»» Moje Noc
21:2021:40 Prohlídka kaple s výkladem »»»»»» Moje Noc
21:4022:00 Zpívaný kompletář »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Kaple bude otevřena v čase 18 - 23 hodin
V programu: prohlídka s komentářem, koncert. »»»

»»» Moje Noc

Občerstvení v kryptě »»»

Informace o kostele:

Raně barokní kapli postavil r. 1635 Jan Dominik de Barifis na pozemku klášterní vinice křižovníků s červeným srdcem (cyriaci). Byla určena především vinařům a vorařům. R. 1781 byla v rámci josefínských reforem zrušena. Znovyvysvěcena byla r. 1908, kdy připadla pražské farnosti Starokatolické církve. V 50. letech 20. stol. jí hrozilo zbourání - v souvislosti se stavbou Stalinova pomníku. Prof. St. Bechyně realizoval posun kaple o 31 m proti proudu Vltavy (3.-4.2.1956). Kaple, která vážila 411 tun, byla posouvána po 12 kolejích rychlostí 1 metr za 8 min. Pak byla položena na masivní postavec a opatřena novou střechou. Okna byla ozdbobena vitrážemi Anny Novotné-Gutenfreudové, které zobrazují kapli v různých obdobích její existence (původní určení, obléhání Prahy Švédy, stavba Čechova mostu, přesun kaple).

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 25. 2. 2017):

Ne
10:00
, celý rok, každý týden, V zimních měsících dole v kryptě

http://www.mari-praha.cz

Adresa kostela: nábř. Edvarda Beneše

GPS: 50°5'36.679"N, 14°24'57.071"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Metro A - stanice Malostranská a dále pěšky (cca 5 min.)

Bus 207 - stanice Právnická fakulta a dále pěšky přes most (cca 5 min.)

Tramvaj 15, 17 - stanice Čechův most

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Filip Malý

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Šimona a Judy - 0.5 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Ducha - 0.6 km
Praha 1 - Staré Město, kostel U Salvátora - 0.7 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Mikuláše - 0.7 km
Praha 1 - Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora - 0.8 km
Praha 1 - Staré Město, chrám Matky Boží před Týnem - 0.9 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Jiljí - 0.9 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Haštala - 1.0 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Havla - 1.1 km
Praha 1 - Staré Město, bazilika sv. Jakuba Staršího - 1.1 km