Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 1 - Holešovice, kaple sv. Máří Magdalény

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0018:45 Bety, Nina a batik boys »»»»»» Moje Noc
18:4519:30 Syrový tóny »»»»»» Moje Noc
19:3020:00 Prohlídka kaple s výkladem »»»»»» Moje Noc
20:0020:30 Zpívané nešpory
Tradiční večerní zpívaná modlitba při svíčkách »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Prohlídka kaple s výkladem »»»»»» Moje Noc
21:0021:30 Zpívaný kompletář »»»»»» Moje Noc
21:3022:00 Prohlídka kaple s výkladem »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Kaple bude otevřena v čase 18 - 23 hodin
V programu: prohlídka s komentářem, koncert. »»»

»»» Moje Noc

Občerstvení v kryptě »»»

Informace o kostele:

Raně barokní kapli postavil r. 1635 Jan Dominik de Barifis na pozemku klášterní vinice křižovníků s červeným srdcem (cyriaci). Byla určena především vinařům a vorařům. R. 1781 byla v rámci josefínských reforem zrušena. Znovyvysvěcena byla r. 1908, kdy připadla pražské farnosti Starokatolické církve. V 50. letech 20. stol. jí hrozilo zbourání - v souvislosti se stavbou Stalinova pomníku. Prof. St. Bechyně realizoval posun kaple o 31 m proti proudu Vltavy (3.-4.2.1956). Kaple, která vážila 411 tun, byla posouvána po 12 kolejích rychlostí 1 metr za 8 min. Pak byla položena na masivní postavec a opatřena novou střechou. Okna byla ozdbobena vitrážemi Anny Novotné-Gutenfreudové, které zobrazují kapli v různých obdobích její existence (původní určení, obléhání Prahy Švédy, stavba Čechova mostu, přesun kaple).

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 29. 12. 2014):

Ne
10:00
, celý rok, každý týden, V zimních měsících dole v suterénu

https://www.facebook.com/kaplemagdalena

Adresa kostela: nábř. Edvarda Beneše

GPS: 50°5'36.679"N, 14°24'57.071"E

Návaznost na dopravu:

Metro A - stanice Malostranská a dále pěšky (cca 5 min.)

Bus 207 - stanice Právnická fakulta a dále pěšky přes most (cca 5 min.)

Tramvaj 5, 17 - stanice Čechův most

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Miencil

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Šimona a Judy - 0.5 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Ducha - 0.6 km
Praha 1 - Staré Město, kostel U Salvátora - 0.7 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Mikuláše - 0.7 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Františka z Assisi - 0.8 km
Praha 1 - Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora - 0.8 km
Praha 1 - Staré Město, chrám Matky Boží před Týnem - 0.9 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Jiljí - 0.9 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Haštala - 1.0 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Havla - 1.1 km