Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Louny, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:5519:00 Zvony ohlásí začátek Noci kostelů 2016 »»»»»» Moje Noc
19:0019:05 Trubač z ochozu věže
Stalo se již pěknou tradicí, že po zvonění zvonů zatroubí trubač z ochozu věže chrámu krátkou slavnostní fanfáru. »»»
»»» Moje Noc
19:0519:15 Přivítání a úvodní slovo
J.m.can. Werner Václav Horák, děkan lounský a kanovník ceynovijánský, přivítá návštěvníky letošní Noci kostelů. »»»
»»» Moje Noc
19:1520:00 Koncert dětí ZUŠ Louny
Kateřina Štolová, učitelka ZUŠ Louny připravila pro návštěvníky již tradiční koncert dětí. »»»
»»» Moje Noc
19:1520:30 Zpřístupnění pokladnice kostela
Pokladnice se nachází v patře věže a přístup do ní je z prostorů kůru. Vstup povolen pouze s průvodcem. Prosíme respektujte pokyny organizátorů.  »»»
»»» Moje Noc
19:1523:30 Zpřístupnění věže chrámu svatého Mikuláše
I letos bude zpřístupněna věž chrámu svatého Mikuláše. Prosíme, respektujte pokyny organizátorů (kapacita ochozu je cca 20-25 osob) a dětem je vstup povolen pouze v doprovou dospělé osoby. Pamatujte též na opatrnost a na to, že vstup na věž je na v »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Volná prohlíka kostela
Návštěvníci si budou moci prohlédnout kostel. K dotazům jim bude k dispozici několik viditelně označených pořadatelů »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Zpřístupnění kůru kostela
Letos mimořádně zpřístupníme i kůr kostela a to v době, kdy nebude probíhat žádný hudební program. Vstup na kůr bude umožněn pouze s průvodcem. Respektujte, prosíme, pokyny organizátorů. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:45 Koncert lounského chrámového sboru
I další bod programu je již v podstatě tradiční. Chrámový sbor při svatém Mikuláši si pro návštěvníky připravil krátký koncert skladeb k letošnímu mimořádnému Roku milosrdenství »»»
»»» Moje Noc
21:4500:00 Ztišení v kostele
Po koncertu chrámového sboru zhasneme vnitřní prostor kostela, necháme pouze nasvícený hlavní oltář, a o zbytek osvětlení  »»»
»»» Moje Noc
22:0023:30 Zpřístupnění kůru kostela
Letos mimořádně zpřístupníme i kůr kostela a to v době, kdy nebude probíhat žádný hudební program. Vstup na kůr bude umožněn pouze s průvodcem. Respektujte, prosíme, pokyny organizátorů. »»»
»»» Moje Noc
22:0023:30 Zpřístupnění pokladnice kostela
Pokladnice se nachází v patře věže a přístup do ní je z prostorů kůru. Vstup povolen pouze s průvodcem. Prosíme respektujte pokyny organizátorů.  »»»
»»» Moje Noc
23:1500:00 Společný modlitební průvod městem se svíčkami
Již tradiční průvod, který propojí kostel CČSH, kde ve 23:15 průvod začíná, s kostelem svatého Mikuláše, kde průvod končí. Svíčky pro účastníky mají organizátoři akce připravené. Duchovní slovo přednesou duchovní obou zúčastněných církví. »»»
»»» Moje Noc
00:0000:05 Společná modlitba na závěr průvodu se svíčkami
Po příchodu do kostela svatého Mikuláše se společně pomodlíme. Modlitbě bude předcházet hudební vstup smíšeného sboru Kvítek. »»»
»»» Moje Noc
00:0500:30 Půlnoční koncert smíšeného sboru Kvítek
Pod vedením Lenky Petržilkové přednese smíšený sbor Kvítek několik duchovních skladeb většinou soudobých skladatelů. »»»
»»» Moje Noc
01:0001:00 Zakončení programu
V jednu hodinu po půlnoci nakonec kostel uzamkneme »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Zeď milosrdenství
Pro návštěvníky jsme připravili Zeď milosrdenství - místo pro přání, prosby, starosti a trápení, která chcete svěřit Bohu. »»»

Informace o kostele:

letecký pohledŘímskokatolický kostel sv. Mikuláše v Lounech, zdařilé dílo „vladislavské gotiky“, které dodnes oslovuje zástupy poutníků ale i uměnímilovných turistů, byl v roce 1995 prohlášen za národní kulturní památku.

Chrám byl založen současně s městem v 60. letech 13. století a to na jeho nejvyšším místě uvnitř hradeb. Kolem kostela byl hřbitov, u něj fara a škola.

Z této nejstarší doby se dochovala pouze mohutná věž (vysoká 60 m), kterou ničivý požár města 25. března 1517 poškodil nejméně. V prvním patře věže je místnost zvaná klenotnice, která sloužila jako trezor pro nejcennější městská privilegia, kostelní poklady a další cennosti. Nad stolicemi s pěti zvony, v úrovni ochozu, je byt hlásného, který zde mohl varovat měšťany při nebezpečí požáru či přepadení, nebo oznamovat příjezd významnějších jezdců. Pouze věžní hodiny, které byly umístěny v třídílném vikýři vysoké střechy, se nedochovaly.

V letech 1520-1538 byla realizována stavba nové kostelní lodi v pozdně-gotickém slohu - pravděpodobně dle projektu královského architekta Benedikta Rieda z Piestingu (u nás známějšího jako Rejt z Pístova, či Beneš z Loun). Tento velikán byl také jako první v lounském kostele roku 1534 pohřben. Bylo to právě v době, kdy se nad již hotovými, poměrně tenkými obvodovými zdmi s opěrnými pilíři budovala ona proslulá stanová střecha, kterou Ried zakryl i Vladislavský sál Pražského hradu a chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Jedině v Lounech se však dochoval původní krov střechy. Významný podíl na stavbě měli i Riedovi žáci, mistr Pavel z Pardubic a parléř Filip z Wimpfen.

Pýchou exteriéru kostela je rovněž jižní vchod s předsíňkou s obloukem ve tvaru "oslího hřbetu", se síťovou klenbou a portálem zdobeným renesančními ornamenty kolem dveří.

Interiér kostelaoltář

Vnitřek stavby přejímá styl pozdní „sálové gotiky“; jeden síňový prostor je zde tvořen třemi stejně vysokými loďmi, které jsou rozděleny jen šesti štíhlými osmibokými sloupy. Ty podpírají krouženou síťovou klenbou s přetínanými žebry, která nad kůrem vybíhají do visutého svorníku. Prostor osvětluje sedmnáct vysokých oken zakončených jemnou kružbou. Několik z nich oživují vitráže - obrazy na skle z počátku 20. století.

Perlou vnitřního vybavení chrámu je kamenná kazatelna z roku 1540 zdobená slepou kružbou s trojlístky a liliemi. Vchod na ni překlenul oblouk ve tvaru „oslího hřbetu“ ozdoben akantovými listy a dvěma figurkami kameníků.

Cínovou křtitelnici odlil roku 1518 lounský kovář Václav Klatovský. Kousek za ní je v renesančním portálu, který dříve vedl ke škole, zazděn náhrobní kámen pana Jana Hrušky z Března. Bronzovou část náhrobku slil roku 1568 proslulý zvonařský mistr Brikcí z Cimperka.

Dubové lavice z roku 1693 zhotovil blíže neznámý truhlářský mistr z Mostu. Na bocích nesou symbol města Loun - měsíc s hvězdou.

Tři monumentální barokní oltáře z lipového dřeva, zhotovené v letech 1701-1706, byly objednány u pražských umělců. Sochy jsou z dílny řezbářů Jeronýma Kohla a Františka Preisse, truhlářské práce provedl Marek Nonnenmacher a obrazy namaloval Jan Jiří Schummer. Jedinečně dochovaný model těchto oltářů (dnes ve sbírkách Národního muzea) i samotné dílo vypovídá o době, kdy se klasické formy raného baroka (hlavní oltář uprostřed) rozvíjejí do rozevlátých a mnohem dynamičtějších tvarů akantových rozvilin. Ty našly své uplatnění u obou bočních oltářů, které tak patří mezi první a zároveň největší díla svého druhu. K polychromii a zlacení kvůli nedostatku finančních prostředků nikdy nedošlo a oltáře si tak ponechaly svůj charakteristický, přirozeně dřevěný ráz.

pohled ke kapli a kůru

Na hlavním oltáři vidíme „Narození Páně“, v nástavci pak obraz sv. Mikuláše. Po stranách stojí nadživotní sochy sv. Vojtěcha a Prokopa, v patře pak plastiky svatých Kateřiny, Barbory, Václava a Leopolda.

Jižní oltář nese obrazy Kázání sv. Jana Křtitele a nad ním sv. Jana Evangelisty (kopie z 19. stol.). Na protější straně vidíme oltář Nanebevzetí P. Marie a Nejsvětější Trojice.

Romantické Varhany v pseudogotické skříni postavil roku 1887 pražský varhanář Emanuel Štěpán Petr. V té době probíhala puristická rekonstrukce chrámu podle architekta Josefa Mockera. Zasáhla zejména jeho interiér: zmizelo sedm postranních oltářů, stříška nad kazatelnou a další barokní a „pozdější doplňky“.

Mistrovským dílem je soubor čtrnácti zastavení Křížové cesty z roku 1939 od sochaře Františka Charváta z Kutné Hory. Hluboké reliéfy jsou vyřezané podle obrazů Martina von Feuersteina, pozdního představitele nazaretského uměleckého směru. V téže době (1934) byla pořízena i velká socha Madony z dílny pelhřimovského řezbáře J. Hubáčka.

Mše svatá je každou neděli od 8:30, ve všedních dnech obvykle út, čt, pá od 17:30, st a so v 8:00 (viz pořad bohoslužeb). Kostel je od května do září otevřen 10:00-17:00 mimo pondělí; výstup na věž stojí 10,- Kč.

http://www.farnostlouny.com

Adresa kostela: Beneše z Loun

GPS: 50°21'26.142"N, 13°47'42.950"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Oulický

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Louny, kostel CČSH - 0.4 km
Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. pomocníků, hřbitov - 1.1 km
Lenešice, kaple - Husova zvonice - 3.8 km
Smolnice, kostel sv. Bartoloměje - 7.9 km
Chožov, Husův sbor - 8.4 km
Hřivice, kostel sv. Jakuba - 10.2 km
Postoloprty, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 10.3 km
Ročov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Dolní Ročov - 11.5 km
Slavětín, kostel sv. Jakuba Většího - 12.3 km
Koštice, kostel sv. Antonína Paduánského - 16.5 km