Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 2 - Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0017:50 Dílnička pro děti »»»»»» Moje Noc
17:5018:00 Vyzvánění zvonů vyšehradské baziliky »»»»»» Moje Noc
18:0018:45 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
18:4520:00 Dílnička pro děti »»»»»» Moje Noc
19:0019:25 Zadními dvířky do království varhaníka
Komentovaná prohlídka varhan pro děti i dospělé »»»
»»» Moje Noc
19:0021:00 Nahlédněte do nejstarších prostor na Vyšehradě
Od 19:00 do 21:00 využijte příležitost navštívit pozůstatky baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty »»»»»» Moje Noc
20:1020:35 Zadními dvířky do království varhaníka
Komentovaná prohlídka varhan pro děti i dospělé »»»
»»» Moje Noc
20:4522:15 Vyšehradská bazilika očima historika - prohlídka
Doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. nás provede historii baziliky »»»
»»» Moje Noc
22:3023:20 Varhanní koncert »»»»»» Moje Noc
23:3023:45 Zastavení u Vyšehradské Madony »»»»»» Moje Noc
23:4524:00 Modlitba za českou zemi a její obyvatele »»»»»» Moje Noc
00:0000:15 Vyšehradská zvonkohra »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Zeptejte se
Informační pult ve vstupní části, kde získáte brožury, razítka a další zajímavé materiály »»»

»»» Moje Noc

Možnost osobní modlitby v kapli P. Marie Šancovské
Možnost osobní modlitby v průběhu celého večera »»»

»»» Moje Noc

Obchůdek
Ve vstupní části baziliky bude otevřen obchůdek, kde si můžete zakoupit knihy, suvenýry a další drobnosti. »»»

»»» Moje Noc

Schránka proseb a díků
Do schránky můžete dávat své prosby a poděkování. Svěříme je Bohu při společné modlitbě. »»»

»»» Moje Noc

Výstava: Klenotnice vyšehradské baziliky
Stálá výstava v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě »»»

Informace o kostele:

Kapitulní chrám sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě ve své nynější podobě je trojlodní pseudobazilika s kaplemi při bočních lodích, hloubkovým, trojboce uzavřeným kněžištěm se sakristií a kaplí na bočních stranách. Po stranách průčelí stojí dvojice věží. Fasády kostela mají náročnou novogotickou úpravu. Bohatě je upraveno zejména průčelí s portály a věže.

Kapitulní vyšehradská bazilika byla založena knížetem Vratislavem II. v roce 1070, r. 1129 byla rozšířena. Při opravách po požáru r. 1249 zanikla asi z větší části románská podstata stavby a byla nahrazena gotickým trojlodím - zbytky tehdejší úpravy se zachovaly v podkroví bočních lodí. V r. 1295 byla postavena předsíň, patrně v západní části, jejíž zbytky byly roku 1888 zbořeny. Roku 1369 v rámci úprav Vyšehradu Karlem IV. byla raně gotická stavby pozměněna - patrně byly přistavěny boční kaple. Roku 1495 po opravách byla bazilika znovu vysvěcena. V r. 1575 Oldřich Avostalis a Mistr Benedikt provádějí klenutí - patrně v hlavní lodi. K barokním úpravám baziliky dochází v letech 1708-1711, později v období 1723-1730. Na úpravách, které se týkaly nového zaklenutí a úpravy průčelí, se zpočátku podílel F. K. Kaňka. Kolem roku 1740 byla zbudována tzv. "Šancovská kaple". V období od roku 1885-1903 byla bazilika ve třech etapách regotizována - bylo prodlouženo presbyterium, zřízena sakristie a depozitář, regotizována barokní hlavní loď, která byla znovu zaklenuta. Stavba byla prováděna podle plánů architekta Josefa Mockera a Františka Mikše. V poslední etapě stavby bylo představeno nové dvouvěžové průčelí.

Výmalba presbytáře a Šancovské kaple pochází od vídeňského malíře Karla Jobsta. Hlavní a postranní lodě vyzdobil malbami Karel Jobst a postranní lodě prof. František Urban s manželkou Marií.

V letech 1988-94 byl interiér chrámu nákladně zrestaurován. V roce 2003 povýšil papež Jan Pavel II. vyšehradský kapitulní chrám na papežskou "baziliku minor".

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 10. 2015):

Po
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v rotundě
St
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v rotundě
Čt
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v bazilice
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v rotundě
So
8:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v rotundě
Ne
9:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v bazilice

www.kkvys.cz

Adresa kostela: Štulcova

GPS: 50°3'52.040"N, 14°25'4.363"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Vyšehrad (dále cca 15 min. pěšky - po rovině)

tram 3, 7, 17, 52) - zastávka Výtoň (dále cca 15 min. pěšky ulicí Vratislavovou - prudší stoupání, nebo po Rašínově nábřeží cca 200 m, pak prudké stoupání po schodech nahoru)

tram 6, 7, 18, 24, 53, 55 - zastávka Albertov (dále pěšky cca 15 min. ulicí Přemyslovou - prudší stoupání)           

    

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Erika Tučková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 2 - Vyšehrad, rotunda sv. Martina - 0.4 km
Praha 4 - Podolí, kostel sv. Michaela Archanděla - 0.6 km
Praha 2 - Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice, Podskalí - 0.6 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce - 0.8 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Kosmy a Damiána, Opatství Emauzy - 0.8 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Apolináře - 0.9 km
Praha 4 - Podolí, Baptistický sbor Na Topolce - 1.0 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Václava Na Zderaze - 1.2 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Ignáce - 1.2 km
Praha 2 - Nové Město, katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje - 1.2 km