Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Frýdek-Místek, kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Program Noci kostelů 10. června 2016

14:0024:00 Otevřená svatojánská věž »»»»»» Moje Noc
18:0018:30 Varhanní preludium
Varhany rozezní Josef Žižka »»»
»»» Moje Noc
18:3019:00 Prohlídka a výklad o historii kostela
Exkurz do bohaté historie s komentovanou prohlídkou interiéru. »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 DIDACHÉ - pásmo současných chvalozpěvů
Současná duchovní hudba v podání scholy Didaché »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Duchovní slovo
P. Jozef Novák »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Prohlídka a výklad o historii kostela
Exkurz do historie a komentovaná prohlídka kostela. »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Koncert skupiny HROZEN
Písně spojující nespojitelné a popisující nepopsatelné. Tóny lahodné i svíravé. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Historické kázání z historické kazatelny
Četba historického kázání světců z historické kazatelny, která se už běžně ke kázání nepoužívá.  »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Prohlídka a výklad o historii kostela
Exkurz do historie a komentovaná prohlídka kostela. »»»
»»» Moje Noc
23:0024:00 NOC CHVAL
Noční chvály se skupinou Efrém »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Možnost vyzvednutí sběratelské kartičky »»»

»»» Moje Noc

Ochutnávka mešních vín »»»

»»» Moje Noc

Svíce a přímluva
Možnost zapálení svíce s přímluvou za konkrétní osoby »»»

Informace o kostele:

Farní kostel sv. Jana Křtitele byl založen asi v polovině 14. století. První zmínka o něm pochází z roku 1447, kdy nacházíme v seznamu far, které odvedly svatopetrský halíř, i faru frýdeckou. Listinou knížete Kazimíra II. z roku 1490 bylo u tohoto kostela zřízeno místo kaplanské a 1. srpna 1604 potvrdil pán Frýdku Bartoloměj Bruntálský z Vrbna příjmy frýdeckého faráře z vrchnostenských důchodů.

Kostel utrpěl vícekrát škody požárem. Poprvé roku 1592, podruhé v roce 1673, když udeřilo do kostelní věže a střecha nad ní shořela. Obrovský požár zachvátil naše město 12. dubna 1688 a zničil farní kostel, faru, školu, částečně i zámek a předměstí. Od svých farníků, z nichž většina byla požárem hospodářsky zničena, nemohl tehdejší farář Jindřich Samuel Wolf očekávat vydatnější pomoc. Proto organizoval sbírky v širokém okolí i sám přispěl z vlastních prostředků, a tak se mu podařilo dosáhnout toho, že během dvanácti let byly zahlazeny obrovské škody na církevním majetku způsobené požárem. Obnovil farní kostel, přistavěl k němu kapli sv. Kříže, vystavěl nové oltáře a ze zvonů zničených ohněm dal ulít nový velký zvon. Také znovu vystavěl farní budovu, takže byl nazván druhým zakladatelem farního kostela a fary.

Současná architektura farního kostela má gotické jádro z 2. poloviny 14. století přestavěné po vylíčených požárech.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2015):

Po
8:00
, celý rok, každý týden

www.farnostfrydek.cz

Adresa kostela: Farní ul. č. 1

GPS: 49°41'11.05"N, 18°20'55.087"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslav Přikryl

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Frýdek-Místek-Frýdek, bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku, Frýdek - 0.4 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jošta - 0.5 km
Frýdek-Místek-Frýdek, Evangelický kostel - 0.9 km
Frýdek-Místek-Místek, kostel sv. Jakuba v Místku - 1.3 km
Frýdek-Místek-Místek, kostel Všech svatých v Místku - 1.5 km
Frýdek-Místek-Místek, kostel sv. Jana a Pavla v Místku - 1.6 km
Frýdek-Místek-Frýdek, modlitebna CASD ve Frýdku - 2.2 km
Sviadnov, kostel sv. Jana Nepomuckého - 2.3 km
Staré Město, kostel sv. Josefa - 2.4 km
Frýdek-Místek-Lískovec, kostel sv. Šimona a Judy - 2.9 km