Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Frýdek-Místek-Frýdek, bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku, Frýdek

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0022:00 Co dalo křesťanství světu?
Program pro rodiny s dětmi s doprovodnou výstavou. »»»
»»» Moje Noc
18:0021:00 Program pro děti na téma Bible
Interaktivní program pro děti připravuje Misijní klubko z Frýdku. »»»
»»» Moje Noc
18:0020:00 Prohlídka varhan zblízka
Možnost výstupu na kůr k varhanám a prohlídka kůru a varhan zblízka. »»»
»»» Moje Noc
18:0024:00 Zpřístupnění krypty
Zpřístupnění krypty s ostatky utonulých poutníků a kněží. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Varhanní hudba
Varhany rozezní Josef Žižka. »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Pásmo chval a čtení z Bible
Současné chvalozpěvy v podání scholy Venimus »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Varhanní hudba
Varhany rozezní Josef Žižka »»»
»»» Moje Noc
23:0024:00 Meditace a písně ve stylu Taizé
Hraje a zpívá schola Venimus »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Možnost zapálení obětinky s přímluvou »»»

»»» Moje Noc

Sběratelské kartičky
Možnost vyzvednutí sběratelské kartičky »»»

Informace o kostele:

Chrám byl postaven na místě, kde v polovině 17. století podle pověsti dělníci nalezli při kopání hlíny kamennou sochu Panny Marie, kterou přenesli do farního kostela, ale dalšího dne ji nalezli opět na původním místě. Na tomto místě byla nakonec ponechána. Jiný pramen však uvádí, že sochu nechal roku 1665 vytesat František Eusebius z Oppersdorfu. Jisté však je, že od poloviny 17. století do Frýdku přicházelo množství poutníků, kterých po vybudování dřevěné kaple nad sochou roku 1706 stále přibývalo.

Základní kámen kostela byl položen 1740, stavbu vedl Bartoloměj Wittner. Roku 1759 byl chrám vysvěcen, avšak až roku 1777 byl chrám dokončen. Socha Panny Marie byla umístěna nad svatostánek. Frýdek tak získal dominantu, díky níž je občas nazýván „Slezské Lurdy“.

Význam chrámu byl podtržen 30. srpna 1999, kdy byl kostel povýšen papežem Janem Pavlem II. na basiliku minor.

Možnost prohlídky: http://www.farnostfrydek.cz/kostely/prohlidky/  

www.farnostfrydek.cz

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2015):

Po
18:00
, letní čas, každý týden
Út
8:00
, letní čas, každý týden
18:00
, letní čas, každý týden
St
8:00
, letní čas, každý týden
18:00
, letní čas, každý týden
Čt
8:00
, letní čas, každý týden
18:00
, letní čas, každý týden
8:00
, letní čas, každý týden
18:00
, letní čas, každý týden
So
8:00
, letní čas, každý týden
18:00
, letní čas, každý týden, s nedělní platností
Ne
8:00
, letní čas, každý týden
10:00
, letní čas, každý týden
18:00
, letní čas, každý týden

www.farnostfrydek.cz

Adresa kostela: Mariánské náměstí

GPS: 49°41'22.763"N, 18°20'48.204"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslav Přikryl

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Frýdek-Místek, kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku - 0.4 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jošta - 0.9 km
Frýdek-Místek-Frýdek, Evangelický kostel - 1.1 km
Frýdek-Místek-Místek, kostel sv. Jakuba v Místku - 1.5 km
Frýdek-Místek-Místek, kostel Všech svatých v Místku - 1.8 km
Frýdek-Místek-Místek, kostel sv. Jana a Pavla v Místku - 1.8 km
Sviadnov, kostel sv. Jana Nepomuckého - 2.1 km
Frýdek-Místek-Lískovec, kostel sv. Šimona a Judy - 2.5 km
Frýdek-Místek-Frýdek, modlitebna CASD ve Frýdku - 2.5 km
Staré Město, kostel sv. Josefa - 2.8 km