Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Litoměřice, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 10. června 2016

08:0013:30 Den kostelů - program pro žáky ZŠ - pro objednané třídy
Prohlídka kostela Všech svatých v délce cca 45 min. s ukázkou varhanní hudby pro žáky ZŠ. Začátky prohlídek odpovídají začátku vyučovací hodiny. »»»
»»» Moje Noc
14:0018:00 Otevřený kostel
Kostel otevřený všem, kdo by rádi přišli odpoledne - nahlédnout, spočinout, meditovat »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Mše svatá s hudbou Litoměřického chrámového sboru
Mše svatá za město Litoměřice a za oběti všech válečných konfliktů a za jejich ukončení - s hudbou Litoměřického chrámového sboru  »»»
»»» Moje Noc
18:0018:00 Slavnostní zahájení
Slavnostní zahájení Noci kostelů v našem kostele »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Otevřené kostely - představení projektu »»»»»» Moje Noc
19:3020:00 Interwiew
Interwiew s živým ministrantem - Ví, co možná nevíte :-) »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Varhany předmětem Vašeho zájmu
Varhanní hudba a prohlídka varhan. Hostující varhaník: Martin Maxmilián Kaiser »»»
»»» Moje Noc
21:0021:45 Milosrdenství - je na dosah srdce!
Modlitba v rámci Svatého roku milosrdenství, vyhlášeného papežem Františkem. Společná modlitba všech příchozích za smíření a klid ve vztazích a v rodinách, za odpuštění, za lásku. Možnost ztišení a zanechání vzkazů a modliteb ve schránce na oltáři. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:45 Koncert sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing Friends
Koncert sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing Friends  »»»
»»» Moje Noc
22:4523:30 Poušť
Poušť je místo, ale i stav duše (autorské představení souboru Li-Di) »»»
»»» Moje Noc
23:3023:55 Vystoupení vokálního uskupení Appendix
Tradiční atmosféra, netradiční nápady - to je Appendix. »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Uzavření kostela
Závěrečná modlitba s požehnáním »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Záštita starosty města Litoměřic
Nad naší letošní Nocí kostelů 2016 opět s radostí přijal záštitu starosta města, pan Mgr. Ladislav Chlupáč. Děkujeme.  »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Podpora Města Litoměřice
Noc kostelů 2016 se uskuteční rovněž s podporou Města Litoměřice. »»»

Informace o kostele:


Děkanský kostel Všech svatých


 Adresa: Mírové náměstí


Poprvé je připomínán v roce 1235. Jsou zde nejstarší známé části zdiva v Litoměřicích - několik zazděných oken ze 13. století. Před polovinou 14. století byl součástí městského opevnění. Z této doby pochází i gotická věž vysoká cca 54 m, poprvé připomínaná v r. 1341, která byla upravena v letech 1501-17 mistrem Jiříkem z Plzně. Její zděný ochoz se čtyřmi nárožními věžičkami je až z r. 1584. Věžní hodiny pocházejí z roku 1554. Pozoruhodná stanová střecha kostela vznikla až roku 1570 za vedení mistra Valentina Schneidera. V roce 1612 byla stavba prodloužena po dnešní průčelí. Giulio Broggio obnovil koncem 17. století kapli sv.Barbory a postavil kapli sv.Rocha. Jeho syn Octavio provedl barokizaci této gotické stavby v l. 1718 - 19. Sochařské a štukatérské práce prováděli Franz (František) Tollinger a Petr Antonius Bianchi. Hlavní oltář postavil syn O.Broggia - Antonio (* 1718), zřejmě podle návrhů svého otce. Pozoruhodným obrazem zde je "Kristus na hoře Olivetské" od tzv. Litoměřického mistra z poč. 16. století. U jižní stěny kostela je socha P.Marie s Ježíškem z r. 1680 na paměť morové epidemie. Kolem kostela býval až do r. 1790 hřbitov. Přímo v kostele jsou mimo jiné pohřbeni stavitelé Giulio a Octavio Broggiovi. Přibližně roku 1350 zde začal kázat Konrád Waldhauser, než byl r. 1360 povolán Karlem IV. do Prahy.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 3. 2014):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
Út
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Ne
9:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden

www.farnost-litomerice.cz/

Adresa kostela: Mírové náměstí

GPS: 50°32'0.698"N, 14°8'0.251"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdenka Kirbsová, tel: 774 335 448

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie - 0.1 km
Litoměřice, kostel sv. Jakuba, klášter - 0.1 km
Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele - 0.3 km
Litoměřice, kostel sv. Ludmily, klášter - 0.3 km
Litoměřice, modlitebna CASD - 0.4 km
Litoměřice-Předměstí, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 0.4 km
Litoměřice-Předměstí, modlitebna Evangelické církve metodistické - 0.5 km
Litoměřice, katedrála sv. Štěpána - 0.6 km
Litoměřice-Předměstí, Bratrská jednota baptistů, Jiráskovy sady - 0.6 km
Litoměřice, pravoslavný kostel sv. Václava - 0.7 km