Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Litoměřice, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 9. června 2017

14:0018:00 Otevřený kostel
Kostel otevřený všem, kdo by rádi přišli odpoledne - nahlédnout, spočinout, meditovat »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Mše svatá s hudbou Litoměřické scholy
Mše svatá za město Litoměřice a za oběti všech válečných konfliktů a za jejich ukončení - s hudbou Litoměřické scholy  »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Interwiew s ministrantem II.
Interview s živým ministrantem - Ví, co možná nevíte :-) »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Hudba Litoměřické scholy
Chvilka hudby mladých »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Varhany předmětem Vašeho zájmu
Varhanní hudba a prohlídka varhan. Hostující varhaník: Martin Maxmilián Kaiser »»»
»»» Moje Noc
21:0021:45 Modlitby matek - modlitby maminek naší farnosti
Společná modlitba maminek a všech příchozích za smíření a klid ve vztazích a v rodinách, za odpuštění, za lásku. Možnost ztišení a zanechání vzkazů a modliteb ve schránce na oltáři. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:45 Koncert sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing Friends
Koncert sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing Friends  »»»
»»» Moje Noc
23:0023:30 Poezie před půlnocí
Pozie před půlnocí - ta nejkrásnější kniha »»»
»»» Moje Noc
23:4500:00 Závěrečné požehnání, uzavření kostela
Závěrečná modlitba s požehnáním »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:


Děkanský kostel Všech svatých


 Adresa: Mírové náměstí


Poprvé je připomínán v roce 1235. Jsou zde nejstarší známé části zdiva v Litoměřicích - několik zazděných oken ze 13. století. Před polovinou 14. století byl součástí městského opevnění. Z této doby pochází i gotická věž vysoká cca 54 m, poprvé připomínaná v r. 1341, která byla upravena v letech 1501-17 mistrem Jiříkem z Plzně. Její zděný ochoz se čtyřmi nárožními věžičkami je až z r. 1584. Věžní hodiny pocházejí z roku 1554. Pozoruhodná stanová střecha kostela vznikla až roku 1570 za vedení mistra Valentina Schneidera. V roce 1612 byla stavba prodloužena po dnešní průčelí. Giulio Broggio obnovil koncem 17. století kapli sv.Barbory a postavil kapli sv.Rocha. Jeho syn Octavio provedl barokizaci této gotické stavby v l. 1718 - 19. Sochařské a štukatérské práce prováděli Franz (František) Tollinger a Petr Antonius Bianchi. Hlavní oltář postavil syn O.Broggia - Antonio (* 1718), zřejmě podle návrhů svého otce. Pozoruhodným obrazem zde je "Kristus na hoře Olivetské" od tzv. Litoměřického mistra z poč. 16. století. U jižní stěny kostela je socha P.Marie s Ježíškem z r. 1680 na paměť morové epidemie. Kolem kostela býval až do r. 1790 hřbitov. Přímo v kostele jsou mimo jiné pohřbeni stavitelé Giulio a Octavio Broggiovi. Přibližně roku 1350 zde začal kázat Konrád Waldhauser, než byl r. 1360 povolán Karlem IV. do Prahy.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 3. 2014):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
Út
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Ne
9:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden

www.farnost-litomerice.cz/

Adresa kostela: Mírové náměstí

GPS: 50°32'0.698"N, 14°8'0.251"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdenka Kirbsová, tel: 774 335 448

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie - 0.1 km
Litoměřice, kostel sv. Jakuba, klášter - 0.1 km
Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele - 0.3 km
Litoměřice, kostel sv. Ludmily, klášter - 0.3 km
Litoměřice-předměstí, modlitebna CASD - 0.4 km
Litoměřice-Předměstí, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 0.4 km
Litoměřice-Předměstí, modlitebna Evangelické církve metodistické - 0.5 km
Litoměřice, katedrála sv. Štěpána - 0.6 km
Litoměřice-Předměstí, Bratrská jednota baptistů - 0.6 km
Litoměřice-Předměstí, kostel sv. Vojtěcha - 0.7 km