Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:3019:30 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:3019:40 Přivítání návštěvníků Noci kostelů, vyzvánění katedrálních zvonů »»»»»» Moje Noc
19:4020:00 Duchovní a varhanní hudba
účinkují Cantores Gradecenses pod vedením regenschoriho katedrály Josefa Zadiny »»»
»»» Moje Noc
20:0022:00 Možnost prohlídky rekonstruované kaple svatého Klimenta »»»»»» Moje Noc
20:0020:30 Stopy architekta Františka Schmoranze v katedrále Svatého Ducha
Přednáška Ing. arch. Jana Falty, spojená s prohlídkou interiéru katedrály »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Prohlídka interiéru katedrály
provázejí katedrální farníci »»»
»»» Moje Noc
21:0021:40 Pozvání zájemců o pěveckou a sborovou činnost na veřejnou zkoušku sboru Cantores Gradecenses
Na programu budou Biblické písně Antonína Dvořáka a části Requiem W. A. Mozarta, realizace proběhne v neděli 12. 6. 2016 v 9.30 při mši svaté v katedrále Svatého Ducha.  »»»
»»» Moje Noc
21:4022:00 Prohlídka interiéru katedrály
provázejí katedrální farníci »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Katedrála jiným pohledem
komentovaná prohlídka Ing. arch. Jana Falty »»»
»»» Moje Noc
22:3022:45 Duchovní a varhanní hudba
účinkují Cantores Gradecenses pod vedením regenschoriho katedrály Josefa Zadiny »»»
»»» Moje Noc
22:4523:00 Prohlídka interiéru katedrály
provázejí katedrální farníci »»»
»»» Moje Noc
23:0023:15 Duchovní a varhanní hudba
účinkují Cantores Gradecenses pod vedením regenschoriho katedrály Josefa Zadiny »»»
»»» Moje Noc
23:1523:30 Prohlídka interiéru katedrály
provázejí katedrální farníci »»»
»»» Moje Noc
23:3023:40 Závěrečná modlitba s požehnáním, rozloučení »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Možnost přihlásit se na konkrétní čas na prohlídku zvonů, věží a půdních prostor katedrály na sobotu 11. června t. r. »»»

»»» Moje Noc

Pro případné dotazy bude po celou dobu k dispozici kněz a řeholní sestry »»»

»»» Moje Noc

Výstava fotografií ze života farnosti »»»

»»» Moje Noc

Výstava liturgických předmětů a oděvů v kapli sv. Michala »»»

Informace o kostele:

Katedrální kostel sv. Ducha stojí na náměstí v Hradci Králové již od roku 1307, kdy ho dala založit královna Eliška Rejčka. Ačkoliv se hned zkraje nevyhnul katastrofě v podobě požáru, byl opraven a v roce 1360 byla dotvořena jeho dnešní silueta s dvěma mohutnými věžemi. Za třicetileté války byl kostel vypleněn Švédy, v roce 1664 jej papež Alexandr VII. povýšil na katedrálu v souvislosti se založením královéhradeckého biskupství. Koncem 18. století byly provedeny poměrně necitlivé zásahy v barokním stylu, ovšem snahu vrátit kostelu původní podobu přinesla přestavba z let 1864-1874, kterou vedl architekt F. Schmoranz. Dnes tak můžete na vlastní oči spatřit cihlovou katedrálu s 50 m dlouhým, 25 m širokým a přes 20 m vysokým trojlodím, na něž navazuje dlouhý, pětiboce uzavřený presbytář. Z vybavení interiéru je nejvzácnější cínová křtitelnice z roku 1406, kořist husitských vojsk získaná z podlažického kláštera, dále pseudogotický pískovcový oltář v jižní lodi s pozdně gotickými malbami nebo obraz sv. Antonína od Petra Brandla z roku 1730. Dvě mohutné kostelní věže nesou několik zvonů, z nichž největší a nejstarší jsou Orel (1496) a Žebrák (1538).

Více informací o katedrále na Historie

Velikonoce 2012 v královéhradecké diecézi

Mše svaté v katedrále:

 

Pondělí – sobota: 18:30 (v květnu v 7.00)
Neděle: 6:30, 9:30, 11:00

Katedrala1

Možnost prohlídky katedrály:

 

Úterý – pátek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Neděle: 13:00 – 15:00

Kontakt:

 

Římskokatolická farnost - děkanství Hradec Králové I.
náměstí Jana Pavla II. 58/4
500 03 Hradec Králové
Tel: 495 511 353
e-mail: dekanstvi@dekanstvihk.cz

www.dekanstvihk.cz

Adresa kostela: Náměstí Jana Pavla II.

GPS: Loc: 50°12'31.46"N, 15°49'51.135"E

Návaznost na dopravu:

Trolejbusem č. 6 z Terminálu na zastávku Adalbertinum.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Radek Vohlídka

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Hradec Králové, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km
Hradec Králové, sbor kněze Ambrože CČSH - 0.8 km
Hradec Králové, kostel Českobratrské církve evangelické - 0.9 km
Hradec Králové - Pražské Předměstí, kostel Božského Srdce Páně - 1.7 km
Hradec Králové - Slezské předměstí, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 2.2 km
Hradec Králové - Pouchov, kostel sv. Pavla - 2.8 km
Hradec Králové - Třebeš, kostel sv. Jana Křtitele, Kopec Sv. Jana - 3.1 km
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, kostel sv. Antonína - 4.2 km
Hradec Králové - Kukleny, kostel sv. Anny - 5.0 km
Jaroměř-Semonice, kostel Českobratrské církve evangelické - 14.3 km