Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 10 - Strašnice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2016

17:0022:15 Otevření kostela pro návštěvníky
Doba otevření kostela pro veřejnost »»»
»»» Moje Noc
18:0018:45 Mše svatá - P. Karel Kočí
Mše svatá s varhanním doprovodem Jakuba Černého »»»
»»» Moje Noc
18:4519:00 Varhanní preludia - Jakub Černý
Varhanní preludia, ukázky skladeb různých autorů, hraje Jakub Černý »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Tajemství architektury kostela - ing. arch. Jindřich Synek
O historii a výstavbě kostela bude poutavě vyprávět jeho autor, architekt ing. Jindřich Synek. Program je vhodný pro děti, mládež i dospělé. »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Koncert flétnového souboru MAGISTRI
Komorní flétnový soubor Magistri »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Tvořivá dílna - stavba modelu kostela s ing. Synkem
Výtvarná dílna - workshop - s autorem návrhu kostela architektem ing. Jindřichem Synkem. Prohlídka kostela pro děti.  »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Individuální prohlídky kostela, meditace, modlitby
Prohlídky kostela. Modlitby, meditace, možnost zapálení svíčky a modlitby - prosby nebo poděkování za sebe nebo vaše blízké. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Modlitba se zpěvy z Taizé - doprovází Kalokazhatia, meditace
Modlitba se zpěvy z Taizé - doprovází farní hudební skupina Kalokazhatia, meditace, možnost zapálení svíčky a modlitby - prosby nebo poděkování za sebe nebo vaše blízké. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:05 Závěrečná modlitba - zakončení večera - P.Karel Kočí
Závěrečná modlitba na zakončení večera Noci kostelů 2016. P.Karel Kočí. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Celý večer - rozhovory s knězem, meditace
Po celý večer - možnost individuálního rozhovoru s knězem, možnost anonymního vyjádření proseb, díků..., meditace. »»»

Informace o kostele:

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Historie farnosti a kostela:

V roce 1918 byl na Staroměstském náměstí v Praze stržen Mariánský sloup. Tehdy pražský arcibiskup rozhodl, že se vybuduje kolem Prahy věnec kostelů, jako věnec kolem hlavy Panny Marie. Jedním z těchto kostelů se stal také Strašnický kostel. A tak byl roku 1924 založen „Spolek pro postavení katolického kostela ve Starých Strašnicích“ a farnost. Ve 20.letech minulého století byla postavena farní budova s kaplí, v roce 1968 kardinál Tomášek vyzývá správce farnosti, P. Mariana Klenera, aby započal stavbu kostela, byl odkoupen pozemek. Od roku 1990 probíhalo jednání o stavbě kostela, po velkých obtížích farnost získala stavební povolení, a konečně, 17.6.1994 je nový kostel posvěcen. Hybnou silou výstavby nového kostela byl P. Marian Klener, který působil ve farnosti 43 let až do roku 2005, vychoval ve víře celé generace, vedl farníky k modlitbě a svátostnému životu.

 

Klikněte na obrázek

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích má ve své architektuře skutečně duchovní náboj - střešní plášť zobrazuje ochranný plášť Panny Marie, celá stavba se vypíná k nebi, ve všem je zobrazen nový život. Zvláštní tvar kříže a struktura rámů oken a výplně dveří (Y) v sobě nese symboliku života. Vertikála a horizontála kříže smrti je překonána Kristem zmrtvýchvstalým – proto kříž ve tvaru Y.
Konstrukce kostela je netradiční. Celá stavba „visí“ na sloupu uprostřed a je zakončena křížem ve výšce 25 metrů jako dominantou. Chrám tvoří trojboký jehlan a jeho vnitřní prostor je polovinou tohoto jehlanu, půdorys tvoří rovnoramenný trojúhelník. V rozích chrámu jsou dvě okna; vitráž vlevo u křtitelnice představuje sv. Wolfganga. Vpravo je sv. Anežka Česká. Křtitelnice má zvláštní charakter – tvoří ji tři bloky pískovcových kvádrů. Jako Mojžíš vyvedl vodu ze skály pro záchranu izraelského národa před smrtí žízní, tak křestní voda zachraňuje pro nadpřirozený život. Vedle oltáře je ambon ve tvaru samorostu, na kterém jsou symboly čtyř evangelistů. Socha Panny Marie – Immaculaty stojí nalevo od ambonu. Na obou bočních stěnách kostela jsou na hrubé omítce umístěny kovové reliéfy křížové cesty. Vlastní pískovcový oltář má podobu nedopracovaného kvádru, vyjadřujícího myšlenku, že Kristus je kámen nárožní, který stavitelé „odhodili“ – neopracovali. Na druhé straně oltáře je svatostánek ve formě bloku skla, které krásně září ve slunečním svitu. Nad oltářem visí velký dřevěný kříž.

Moderně pojatý interiér působí dojmem širokého otevřeného prostoru a k příjemnému teplému pocitu přispívá použitý konstrukční materiál – dřevo.
Kostel má bezbariérový přístup pro lidi s horší pohyblivostí nebo pro vozíčkáře, pro hůře slyšící je technicky vyřešena možnost použití naslouchadel.
 

Ve farnosti se lidé setkávají v nejrůznějších skupinách a společenstvích: 2 skupiny mládeže (vysokoškoláci, středoškoláci), 4 skupiny rodin, 5 skupin živého růžence, skupina modlitby matek, skupina modlitby mužů, charismatické modlitební společenství starších žen, senioři, mateřské centrum a Mariina Legie.
Působí zde kytarový sbor mladých Kalokazhatia, který hraje každou neděli při mši pro děti, chrámový sbor Cantus Amici a divadlo Miriam.
Každou neděli dopoledne je otevřena farní kavárna a knihovna, která je velice využívána.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 29. 3. 2015):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
Út
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
7:00
, celý rok, každý týden
9:00
, celý rok, každý týden
10:30
, ve školním roce, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden

http://www.farnoststrasnice.cz/

Adresa kostela: Ke Strašnické 10

GPS: 50°4'8.191"N, 14°29'42.090"E

Návaznost na dopravu:

  • Metro A - stanice Strašnická (pěšky podchodem, dále rovně po asfaltové cestě, cca 8-15 minut)
  • Bus 188, 196 - zastávka Nádraží Strašnice, směr ze Záběhlic (pěšky zpět proti směru jízdy až na světelnou křižovatku, potom vlevo a pěšky 150 m - cca 5 minut)
  • Tram 22, 26 - zastávka Nádraží Strašnice, směr z centra (pěšky ve směru jízdy na světelnou křižovatku, potom vlevo a pěšky 150 m - cca 5 minut)
  • Autem - možno využít veřejné parkoviště před kostelem

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milan Čok

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 10 - Strašnice, kostel Bét-el - 0.7 km
Praha 10 - Záběhlice, kostel Narození Panny Marie - 1.9 km
Praha 10 - Vršovice, sbor ČCE - 2.3 km
Praha 3 - Žižkov, sbor ČCE, Jarov - 2.6 km
Praha 3 - Vysočany, kostel sv. Vojtěcha - 2.9 km
Praha 4 - Záběhlice, kostel sv. Anežky České a sv. patronů českých - 3.1 km
Praha 11 - Chodov, kostel Milíče z Kroměříže - 3.5 km
Praha 15 - Hostivař, kostel Stětí sv. Jana Křtitele - 3.8 km
Praha 10 - Vršovice, kostel sv. Václava - 3.9 km
Praha 11 - Chodov, kostel sv. Františka z Assisi - 4.0 km