Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

          

 

  

 

 

Praha 8 - Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Program Noci kostelů 9. června 2017

15:3018:30 Program pro děti  »»»»»» Moje Noc
18:3019:00 Bohoslužba v rámci Noci kostelů »»»»»» Moje Noc
19:3022:00 Historie kostela s prohlídkou,představení salesiánského centra »»»»»» Moje Noc
22:0023:00 Terezičku,patronku našeho kostela představí skupina Kairos »»»»»» Moje Noc
23:0024:00 Prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Občerstvení, ochutnávka mešního vína, modlitba na přání »»»

Informace o kostele:

Kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Praze – Kobylisích je součástí Salesiánského centra. S jeho stavbou se zamýšlelo již ve 20. letech 20. století. Stavba byla svěřena salesiánům Dona Boska. Jméno sv. Terezie bylo dáno záměrně a je to jediný kostel této světice v Čechách. V roce 1934 byl zde posvěcen základní kámen kardinálem Karlem Kašparem. Dne 17. července 1936 bylo započato s výkopem pro kapli. Stavba byla provedena podle návrhu architekta Čeňka Vořecha. Dne 24. října 1937 se konala slavnost posvěcení, taktéž kardinálem Kašparem. Vedle kostela byl umístěn ústav pro chlapce, škola a internát. Hned vedle bylo velké sportovní hřiště a krásné moderní divadlo. Kostel byl původně zamýšlen jako kaple pro vnitřní potřeby mládeže a později se z tohoto prostoru měl vystavět velký kostel pro širší veřejnost. Bohužel během bartolomějské noci 13. 4. 1950 byli salesiáni internováni, chlapci a studenti museli odejít do svých domovů a kostel byl předán diecézním kněžím. Také celý dům a ústav byl využíván komunistickým režimem.
Od 1. 12. 1989 farnost znovu přechází do rukou salesiánů, kteří zde budují nový kostel (v letech 1997-2000 dochází k velké rekonstrukci), vytváří se zázemí pro mnoho dětí a mladých v Salesiánském centru, kam patří klubovny a kroužky, hřiště, horolezecká stěna s posilovnou a Salesiánské divadlo. Římskokatolická farnost u svaté Terezie od Dítěte Ježíše je jednou z největších pražských farností. Denně jsou zde slouženy ranní a večerní Eucharistické bohoslužby. Farní prostory jsou využívány ke katechezi, náboženství, setkávání děti, mladých, dospělých. http://www.terezicka.cz/

Více informací o salesiánech a Salesiánském centru: http://www.salesianikobylisy.cz/.
 

 

 

http://terezicka.cz/

Adresa kostela: Kobyliské nám. 1000/1

GPS: 50°7'24.615"N, 14°27'5.226"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Jak se k nám dostanete?
Doprava metrem

  ■Linka C, stanice Kobylisy, východ směr Kobyliské náměstí - Salesiánské centrum
Doprava tramvají
  ■Zastávka Hercovka linka 17
  ■Zastávky Ke Stírce nebo Kobylisy linky 3, 10,17,24
Doprava autobusem
  ■Zastávka Kobylisy linky linky 102, 144,145, 152, 162, 169, 177,200
  ■Zastávka Služská linka 102, 152,177,
  ■meziměstské linky 370, 371, 372, 373, 374
Vyhledat aktuální spojení městskou hromadnou dopravou můžete na DP Praha.

Možnost přijet vlastním autem, parkoviště  je u kostela.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Ortiz

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 8 - Kobylisy, kostel U Jákobova žebříku - 1.1 km
Praha 8 - Libeň, kostel sv. Vojtěcha a sv. Anežky - 2.6 km
Praha 8 - Libeň, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, Libeňský zámek - 2.7 km
Praha 8 - Kobylisy, modlitebna CB - 2.8 km
Praha-Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele - 2.9 km
Praha 7 - Holešovice, Husův sbor - 3.0 km
Praha 7 - Holešovice, kostel sv. Antonína Paduánského - 3.1 km
Praha 8 - Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 3.4 km
Praha 7 - Holešovice, kostel sv. Klimenta - 3.4 km
Praha 8 - Karlín, kaple sv. Karla Boromejského - 3.5 km