Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 8 - Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Program Noci kostelů 10. června 2016

15:3018:30 Cesta k Božímu milosrdenství u Terezičky-pro děti od 3 let i dospělé »»»»»» Moje Noc
18:3019:00 Bohoslužba v rámci Noci kostelů »»»»»» Moje Noc
19:0022:00 Kavárna u Aničky »»»»»» Moje Noc
19:3022:00 Komentovaná prohlídka kostela, Co se děje ve zpovědnici?  »»»»»» Moje Noc
19:3022:00 Ochutnávka mešního vína  »»»»»» Moje Noc
22:0022:45 Budu Ti zpívat, Hospodine, před anděly - žalmy v podání kapely Kairos »»»»»» Moje Noc
23:0023:30 Pohlazení: koncert zpěvačky Markéty Martiníkové
koncert, který zahřeje a potěší »»»
»»» Moje Noc
23:0023:15 Závěrečné slovo pro návštěvníky Noci kostelů a požehnání »»»»»» Moje Noc
23:3024:00 Prohlídka kostela - máme otevřeno do půlnoci »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Praze – Kobylisích je součástí Salesiánského centra. S jeho stavbou se zamýšlelo již ve 20. letech 20. století. Stavba byla svěřena salesiánům Dona Boska. Jméno sv. Terezie bylo dáno záměrně a je to jediný kostel této světice v Čechách. V roce 1934 byl zde posvěcen základní kámen kardinálem Karlem Kašparem. Dne 17. července 1936 bylo započato s výkopem pro kapli. Stavba byla provedena podle návrhu architekta Čeňka Vořecha. Dne 24. října 1937 se konala slavnost posvěcení, taktéž kardinálem Kašparem. Vedle kostela byl umístěn ústav pro chlapce, škola a internát. Hned vedle bylo velké sportovní hřiště a krásné moderní divadlo. Kostel byl původně zamýšlen jako kaple pro vnitřní potřeby mládeže a později se z tohoto prostoru měl vystavět velký kostel pro širší veřejnost. Bohužel během bartolomějské noci 13. 4. 1950 byli salesiáni internováni, chlapci a studenti museli odejít do svých domovů a kostel byl předán diecézním kněžím. Také celý dům a ústav byl využíván komunistickým režimem.
Od 1. 12. 1989 farnost znovu přechází do rukou salesiánů, kteří zde budují nový kostel (v letech 1997-2000 dochází k velké rekonstrukci), vytváří se zázemí pro mnoho dětí a mladých v Salesiánském centru, kam patří klubovny a kroužky, hřiště, horolezecká stěna s posilovnou a Salesiánské divadlo. Římskokatolická farnost u svaté Terezie od Dítěte Ježíše je jednou z největších pražských farností. Denně jsou zde slouženy ranní a večerní Eucharistické bohoslužby. Farní prostory jsou využívány ke katechezi, náboženství, setkávání děti, mladých, dospělých. http://www.terezicka.cz/

Více informací o salesiánech a Salesiánském centru: http://www.salesianikobylisy.cz/.
 

 

 

http://terezicka.cz/

Adresa kostela: Kobyliské nám. 1000/1

GPS: 50°7'24.615"N, 14°27'5.226"E

Návaznost na dopravu:

Jak se k nám dostanete?
Doprava metrem

  ■Linka C, stanice Kobylisy, východ směr Kobyliské náměstí - Salesiánské centrum
Doprava tramvají
  ■Zastávka Hercovka linka 17
  ■Zastávky Ke Stírce nebo Kobylisy linky 3, 10,17,28
Doprava autobusem
  ■Zastávka Kobylisy linky linky 102, 144, 152, 162, 169, 177, 183, 200
  ■Zastávka Služská linka 102, 177
  ■meziměstské linky 370, 371, 372, 373, 374
Vyhledat aktuální spojení městskou hromadnou dopravou můžete na DP Praha.

Možnost přijet vlastním autem, parkoviště  je u kostela.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Ortiz

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 8 - Kobylisy, kostel U Jákobova žebříku - 1.1 km
Praha 8 - Libeň, kostel sv. Vojtěcha a sv. Anežky - 2.6 km
Praha 8 - Libeň, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, Libeňský zámek - 2.7 km
Praha-Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele - 2.9 km
Praha 7 - Holešovice, kostel sv. Antonína Paduánského - 3.1 km
Praha 8 - Bohnice, kostel sv. Václava, Psychiatrická nemocnice - 3.2 km
Praha 8 - Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 3.4 km
Praha 7 - Holešovice, kostel sv. Klimenta - 3.4 km
Praha 8 - Karlín, kaple sv. Karla Boromejského - 3.5 km
Praha 8 - Libeň, Husova kaple - 3.6 km