Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno-Horní Heršpice, kostel sv. Klementa Marie Hofbauera

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0018:15 Přivítání s duchovním a informativnílm slovem »»»»»» Moje Noc
18:1519:00 Možnost prohlídky kostela či diskuze s pořadateli »»»»»» Moje Noc
19:0020:00 Janáčkovo kvarteto
Ignaz Joseph Pleyel - Smyčcový kvartet; Vítězslav Novák - Kvartet č.2 D-dur op.35; Franz Schubert - Kvartetní věta c-moll op.posth.  »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Možnost prohlídky kostela či diskuze s pořadateli »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 Setkání s poutníkem na jednom kole
Poutní cesty po stopách sv. Klementa Maria Hofbauera »»»
»»» Moje Noc
22:0023:50 Možnost prohlídky kostela či diskuze s pořadateli »»»»»» Moje Noc
23:5024:00 Závěr s modlitbou »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Výstava historických fotografií kostela a Horních Heršpic
Po celý večer bude na půdě kostela probíhat výstava historických fotografií kostela a Horních Heršpic. »»»

Informace o kostele:

Kostel svatého Klementa Maria Hofbauera se nachází v městské části Brno-jih, v Horních Heršpicích na ulici Bednářově. Je to kostel s poměrně krátkou historií, byl postaven v letech 1911-1912. Autorem architektonického návrhu byl rektor Německé technické školy v Brně, profesor Ferdinand Hrach. Z jeho staveb je možné uvést budovu brněnské Nové radnice z let 1907-1917.
První zmínka o obci Horní Heršpice je ze 13.století. Obec byla původně zeměpanskou, postupně ji získali brněnští měšťané. Po roce 1447 ji získala darem a koupí brněnská kapitula. Heršpičtí chodili nadále do kostela do Komárova, kde byla i škola. Švédské války byly příčinou vyhlazení většiny místních lidí. Později se do obce přistěhovalo obyvatelstvo německé národnosti. V roce 1890 byla postavena škola a v roce 1912 samostatný kostel.

Kostel byl zasvěcen Klementu Marii Hofbauerovi, významnému členu řádu redemptoristů. Narodil se 21.12.1751 v Tasovicích u Znojma. Během svého veřejného života působil ve Varšavě a ve Vídni, kde také 15.3.1820 zemřel a je pochován. Papež Pius X. jej 20.5. 1909 prohlásil za svatého.

Kostel byl postaven v novobarokně-secesním stylu. Dominantou kostela jsou vitrážová okna, která dodala firma Škarda. Hlavní oltář je mramorový v secesním slohu. Reliéf je pískovcový, znázorňuje světce Klementa Maria mezi věřícími a dětmi, v pozadí je pohled na věž farního kostela v Tasovicích. Vedlejší oltář znázorňuje svatou rodinu, je zpracován v obdobném stylu jako hlavní. Kazatelna je zhotovena z mramoru s reliéfy čtyř evangelistů. V přilehlé místnosti se nachází secesní zpovědnice. Malba stěn a stropu je zdobena secesními vzory. Varhany postavila Firma Káš.Věžní zvon ze zvonoviny nese jméno panny Marie, druhý železný jméno svatého Jeronýma.

Svěcení kostela vykonal v neděli 27.října 1912 tehdejší  brněnský biskup Dr.Pavel hrabě Huyn.

V blízkosti kostela, na dnešní ulici Sokolova, stávala od roku 1811 dnes již neexistující kaplička Nanebevzetí Panny Marie.

 

Bohoslužby: sobota 17.30 (s nedělní platností); 25. 12. a 1.1. –  8.00

Filiální kostel sv. Klementa Marie Hofbauera v Brně-Horních Heršpicích 

Bednářova ulice, 619 00 Brno 

tel. 545 233 906  

farnost.komarov@volny.cz

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18. 3. 2015):

So
17:30
, celý rok, každý týden, s nedělní platností

GPS: 49°9'51.625"N, 16°36'43.503"E

Návaznost na dopravu:

Doprava ke kostelu je autobusy:

- číslo 49 .... z Komárova

- číslo 50 .... z Bystrce a  Bohunic

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Karel Potáček

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí - 1.8 km
Brno-Komárov, kaple sv. Jana Nepomuckého - Královka - 2.0 km
Přízřenice, kostel sv. Markéty - 2.3 km
Brno, kaple sv. Richarda Pampuri, Nemocnice Milosrdných bratří - 2.7 km
Brno, klášterní kostel sv. Leopolda a Václava - 2.8 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 2.8 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 2.8 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 2.9 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 2.9 km
Brno, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové - 3.0 km