Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

  

 

 

Praha 1 - Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:05 Vyzvánění zvonů »»»»»» Moje Noc
18:0518:50 Mše sv.
Celebruje dómský farář P. Ondřej Pávek. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:15 Přivítání návštěvníků v katerdále pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou »»»»»» Moje Noc
19:1519:45 Houslový koncert Jaroslava Svěceného »»»»»» Moje Noc
19:4520:00 Přivítání návštěvníků - nabídka programu Noci kostelů
P. Ondřej Pávek »»»
»»» Moje Noc
20:0020:15 Varhanní hudba - dómský varhaník Josef Kšica »»»»»» Moje Noc
20:1520:30 Svatovítské varhany - představení projektu »»»»»» Moje Noc
20:3020:45 Varhanní hudba - dómský varhaník Josef Kšica »»»»»» Moje Noc
20:4521:00 Člověk a víra - představení fotografického projektu
Martina Řehořová  »»»
»»» Moje Noc
21:0021:25 Varhanní hudba - dómský varhaník Josef Kšica »»»»»» Moje Noc
21:3021:30 Konec programu »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Možnost získání poutnického razítka
Po celý večer u pořadatelů »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka interiéru katedrály
Individuální prohlídka - od 19:45 během celého večera. Upozorňujeme, že Noc kostelů NENÍ určena pro návštěvu turistických skupin s vlastním průvodcem! »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka zvonice a zvonů
Prohlídka s výkladem, který poskytnou katedrální zvoníci. Po skupinách od 19:00 během celého večera. Fronta se uzavírá ve 20:45. »»»

»»» Moje Noc

Svatováclavská kaple
Během celého večera bude kaple otevřena pouze k nahlédnutí bez možnosti vstupu. »»»

»»» Moje Noc

UPOZORNĚNÍ !
Upozorňujeme na možné krátkodobé omezení vstupu do katedrály v závislosti na aktuálním počtu přítomných a na kapacitě objektu. »»»

»»» Moje Noc

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA ! »»»

Informace o kostele:

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je nejvýznamnějším kostelem v naší zemi. Její stavba byla započata v době vlády Karla IV., dokončena do dnešní podoby byla v r. 1929. V katedrále jsou pohřbeni čeští králové, pražští biskupové a arcibiskupové a především naši národní světci: sv. Václav, sv. Vít, sv. Vojtěch, sv. Zikmund a sv. Jan Nepomucký. V korunní komoře nad svatováclavskou kaplí jsou uchovávány české korunovační klenoty.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2013):

Po
5:45
, v době adventní, každý týden
7:00
, celý rok, každý týden, mimo advent
Út
5:45
, v době adventní, každý týden
7:00
, celý rok, každý týden, mimo advent
St
5:45
, v době adventní, každý týden
7:00
, celý rok, každý týden, mimo advent
Čt
5:45
, v době adventní, každý týden
7:00
, celý rok, každý týden, mimo advent
5:45
, v době adventní, každý týden
7:00
, celý rok, každý týden, mimo advent
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden, mimo advent
Ne
8:30
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden
17:00
, od října do června, každý týden, Nešpory

www.katedralasvatehovita.cz

Adresa kostela: Pražský hrad - III. nádvoří

GPS: 50°5'26.403"N, 14°23'59.858"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

tram 22 - zastávka Pražský hrad (dál cca 350 m pěšky)

Více přístupových cest najdete zde.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ondřej Pávek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Mikuláše - 0.4 km
Praha 1 - Hradčany, kostel sv. Benedikta - 0.5 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského - 0.6 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Tomáše - 0.6 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského - 0.6 km
Praha 1 - Hradčany, kostel sv. Jana Nepomuckého - 0.7 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Josefa - 0.7 km
Praha 6 - Dejvice, Husův sbor - 0.8 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie pod řetězem - 0.8 km
Praha 1 - Malá Strana, katedrální chrám sv. Vavřince - 0.9 km