Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 1 - Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0018:05 Vyzvánění zvonů »»»»»» Moje Noc
18:0518:50 Mše svatá
Celebruje dómský farář P. Ondřej Pávek »»»
»»» Moje Noc
19:0019:15 Přivítání návštěvníků - nabídka programu Noci kostelů - dómský farář P. Ondřej Pávek »»»»»» Moje Noc
19:1519:35 Koncert dómského varhaníka Josefa Kšici a Vratislava Kříže »»»»»» Moje Noc
19:3519:50 Život v katedrále během roku - pozvání od dómského faráře P. Ondřeje Pávka »»»»»» Moje Noc
20:0020:15 Přivítání návštěvníků v katedrále pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou »»»»»» Moje Noc
20:1520:45 Houslový koncert Jaroslava Svěceného »»»»»» Moje Noc
20:4521:00 Člověk a víra - představení projektu - Roman Albrecht »»»»»» Moje Noc
21:0021:30 Vystoupení pěveckého sboru z Rychnova nad Kněžnou »»»»»» Moje Noc
21:3021:30 Konec programu »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Hrobka českých králů
Hrobka není z důvodu změny návštěvnického režimu stanoveného Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky přístupná. »»»

»»» Moje Noc

Možnost získání poutnického razítka
Po celý večer u pořadatelů. »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka interiéru katedrály
Individuální prohlídka - od 19:45 během celého večera. Upozorňujeme, že Noc kostelů NENÍ určena pro návštěvu turistických skupin s vlastním průvodcem! »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka zvonice a zvonů
Prohlídka s výkladem, který poskytnou katedrální zvoníci. Po skupinách od 19:00 během celého večera. Fronta se uzavírá ve 20:45. »»»

»»» Moje Noc

Svatováclavská kaple
Během celého večera bude kaple otevřena pouze k nahlédnutí bez možnosti vstupu. »»»

»»» Moje Noc

UPOZORNĚNÍ !
Upozorňujeme na možné krátkodobé omezení vstupu do katedrály v závislosti na aktuálním počtu přítomných a na kapacitě objektu. »»»

»»» Moje Noc

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA !
Více na www.katedralasvatehovita.cz »»»

Informace o kostele:

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je nejvýznamnějším kostelem v naší zemi. Její stavba byla započata v době vlády Karla IV., dokončena do dnešní podoby byla v r. 1929. V katedrále jsou pohřbeni čeští králové, pražští biskupové a arcibiskupové a především naši národní světci: sv. Václav, sv. Vít, sv. Vojtěch, sv. Zikmund a sv. Jan Nepomucký. V korunní komoře nad svatováclavskou kaplí jsou uchovávány české korunovační klenoty.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2013):

Po
5:45
, v době adventní, každý týden
7:00
, celý rok, každý týden, mimo advent
Út
5:45
, v době adventní, každý týden
7:00
, celý rok, každý týden, mimo advent
St
5:45
, v době adventní, každý týden
7:00
, celý rok, každý týden, mimo advent
Čt
5:45
, v době adventní, každý týden
7:00
, celý rok, každý týden, mimo advent
5:45
, v době adventní, každý týden
7:00
, celý rok, každý týden, mimo advent
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden, mimo advent
Ne
8:30
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden
17:00
, od října do června, každý týden, Nešpory

www.katedralasvatehovita.cz

Adresa kostela: Pražský hrad - III. nádvoří

GPS: 50°5'26.403"N, 14°23'59.858"E

Návaznost na dopravu:

tram 22 - zastávka Pražský hrad (dál cca 350 m pěšky)

Více přístupových cest najdete zde.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ondřej Pávek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Mikuláše - 0.4 km
Praha 1 - Hradčany, kostel sv. Benedikta - 0.5 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského - 0.6 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Tomáše - 0.6 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského - 0.6 km
Praha 1 - Hradčany, kostel sv. Jana Nepomuckého - 0.7 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Josefa - 0.7 km
Praha 6 - Dejvice, Husův sbor - 0.8 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie pod řetězem - 0.8 km
Praha 1 - Hradčany, kostel Narození Páně, pražská Loreta - 0.9 km