Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Frýdek-Místek-Místek, kostel sv. Jana a Pavla v Místku

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0019:00 Mše svatá
Mše svatá »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 koncert základní umělecké školy duchovní hudby
koncert základní umělecké školy duchovní hudby »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 koncert pěveckého sboru Smetana
koncert pěveckého sboru Smetana »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 doprovodný program pro děti
doprovodný program pro děti »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Možnost prohlídky kostelního kůru a seznámení s varhanami
Možnost prohlídky kostelního kůru a seznámení s varhanami »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Pásmo fotek ze života farnosti
Pásmo fotek ze života farnosti »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Pojďte na čaj a popovídat si s řeholní sestrou
Pojďte na čaj a popovídat si s řeholní sestrou - v souladu s dny víry - v základní umělecké škole duchovní hudby »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Přijďte si popovídat u domácího piva s knězem
Přijďte si popovídat u domácího piva s knězem - v souladu s dny víry - v základní umělecké škole duchovní hudby »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Výstava České Nebe - výstava o životě českých světců
Výstava České Nebe - výstava o životě českých světců »»»
»»» Moje Noc
00:0000:00 Využití prostorů k prohlídce
Využití prostorů k prohlídce »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Základní kámen tohoto kostela byl položen 21.4.1763. Byl vybudován v pozdně barokním slohu na půdorysu kříže z popudu tehdejšího děkana a místeckého faráře P. Františka Josefa Čejky v letech 1763 - 69.
Kostel tvoří hlavní chrámová loď, sakristie a kaple sv. Inocence. Vně i uvnitř kostela je bohatá výzdoba. Až na některé výjimky, celá vnitřní výbava pochází z doby druhé poloviny 18. století. Pozoruhodnou je také jedinečná monumentální rokoková zdobená paprsková monstrance z roku 1775 od olomouckého zlatníka Jana Šimona Forstnera.

http://www.farnostmistek.cz

Adresa kostela: Janáčkova

GPS: 49°40'22.67″N, 18°20'23.90″E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Maňák

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Frýdek-Místek-Místek, kostel Všech svatých v Místku - 0.3 km
Frýdek-Místek-Místek, kostel sv. Jakuba v Místku - 0.3 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku - 1.6 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jošta - 1.8 km
Frýdek-Místek-Frýdek, bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku, Frýdek - 1.8 km
Sviadnov, kostel sv. Jana Nepomuckého - 2.1 km
Frýdek-Místek-Frýdek, Evangelický kostel - 2.3 km
Staré Město, kostel sv. Josefa - 2.7 km
Frýdek-Místek-Frýdek, modlitebna CASD ve Frýdku - 2.9 km
Frýdek-Místek-Lískovec, kostel sv. Šimona a Judy - 3.7 km