Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Ostrava-Moravská Ostrava, katedrála Božského Spasitele

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0017:50 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
17:5018:00 Zvonění »»»»»» Moje Noc
18:0018:10 Modlitba za město Ostravu »»»»»» Moje Noc
18:1518:30 Vystoupení malé scholy »»»»»» Moje Noc
18:3019:30 Komentovaná prohlídka katedrály Božského Spasitele
ing. Zdeněk Poruba vás provede stodvacetiletou historii katedrály. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:40 Chrámová hudba  »»»»»» Moje Noc
21:0021:40 Komentovaná prohlídka varhan.
Co chcete vědět o našich varhanách? Odpoví vám hlavní katedrální varhaník Mgr. Lukáš Kubenka. »»»
»»» Moje Noc
21:4522:45 Komentovaná prohlídka katedrály Božského Spasitele
ing. Zdeněk Poruba vás provede stodvacetiletou historii katedrály. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Možnost výstupu na kůr
Prohlédněte si zblízka varhany a podívejte se do jejich nitra. Prostředictvím výstavky se seznámíte s historií zvonů. Můžete si prohlédnout původní věžní hodiny. Návštěvníci Noci kostelů se mohou zúčastnit slosování o výstup do věží katedrály. »»»

»»» Moje Noc

Program pro děti
Děti mohou sestavovat model katedrály z dřevěných dílů, nebo si zapřemýšlet nad sestavením obrazu katedrály z obrázkových kostek. »»»

Informace o kostele:

 

 

 Katedrála Božského Spasitele Ostrava

 

 

             

 

    Dříve bazilika Božského Spasitele je hlavní kostel ostravsko-opavské diecéze.

    Nachází se v Moravské Ostravě uprostřed náměstí Msgre. Šrámka a je druhým největším kostelem na Moravě, hned po velehradské bazilice.
     Vybudována byla v letech 1883–1888 v novorenesančním slohu podle plánů Gustava Meretty, stavbu řídil ostravský architekt Clemens Hladisch (Klement Hladiš) a vnitřní výzdobu navrhoval Max von Ferstel. Slavnostní vysvěcení provedl olomoucký arcibiskup Theodor Kohn 16. července 1897. Katedrálním kostelem je od zřízení ostravsko-opavské diecéze, ke kterému došlo 30. května 1996. 
    Budova katedrály je trojlodní se zakončenou půlkruhovou apsidou. Hlavní loď je 14 metrů široká a 22 metrů vysoká, boční lodě jsou 7 metrů široké a 10 metrů vysoké. Celková délka budovy je 68 metrů. Nad katedrálou se tyčí dvě symetrické čelní věže vysoké 67 metrů. Dovnitř se vejde 4000 lidí, proto je katedrála druhá největší církevní stavba na Moravě (hned po bazilice na Velehradu). Ve výšce bočních lodí se nachází trojdílná římsa, kterou nese dvanáct volně stojících sloupů iónského slohu z pískovce. Klenba hlavní lodi je dělená pilastry v korintském slohu.

 

  Hlavní oltář.

   Autorem původního hlavního oltáře byl známý vídeňský architekt Max von Ferstel. Von Ferstel se snažil o harmonii oltáře se zbytkem budovy, navrhl proto novorenesanční architekturu se čtyřmi sloupy. Sloupy, u vrcholu dekorované znaky Rakouska, Moravy, Moravské Ostravy a olomouckého arcibiskupství, nesly polygonální tambur s hlavami evangelistů. Tambur ukončovalo královské jablko, symbol Kristovy vlády nad lidstvem. Po druhé světové válce bylo rozhodnuto o změnách interiéru kostela, které provedl pražský architekt J. Čermák. Původní oltář byl nahrazen novým křídlovým. Ten stojí na masivních mramorových nohách.

 

 

Menza je zhotovena z jediného kusu   mramoru; kvádr kamene musel být dovezen až z Rumunska, protože české lomy nedodávaly kameny takové velikosti. Uprostřed stojí svatostánek s baldachýnem, zhotovený z měděného pozlaceného plechu, pro oltářní kříž. Veřejnosti byl nový interiér poprvé představen na půlnoční mši 24. prosince 1954.  V sedmdesátých letech 20. století došlo k obílení zdí, čímž zanikly původní malby. Nad oltářem je umístěn plastický nápis Kristus vítězí, kraluje, vládne.         V osmdesátých letech byl provizorní obětní stůl nahrazen mramorovým. Jeho vysvěcení provedl 23. září 1989 olomoucký arcibiskup František Vaňák.

Nový zlacený oltářní kříž slouží zároveň jako kříž procesní.
 

 

 

 

 

 

V roce 1999 byl na hlavní oltář umístěn relikviář s ostatky svaté Hedviky Slezské. 

  

 

 

 

 

 

 

Generální oprava katedrály Božského Spasitele.

 

V září 2014 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce katedrály. Ta zahrnovala opravu střechy lodi a věží, krovů, sousoší mezi věžemi, opravu oken a dveří, novou fasádu. V interiéru jde o novou podlahu, opravené lavice, novou elektroinstalaci, topení do lavic, doplnění osvětlení a výmalbu. V bočních lodích je instalována expozice o diecézi a v bočním průchodu u vchodu vzniklo WC pro účastníky bohoslužeb a návštěvníky kostela. Křestní kaple byla změněna na eucharistickou kapli se svatostánkem a možností adorace Nejsvětější Svátosti přes den.

      Výrazná je změna barvy fasády. Červenožlutou kombinaci nahradila nově navržená barevnost. Nové odstíny nekopírují historickou barevnost, ale na rozdíl od předchozí červenožluté kombinace se drží staršího principu, kdy základní ustupující plochy jsou tmavší než zdobné prvky vystupujících ploch.V šesti oknech jsou instalovány transparentní LCD displeje na kterých jsou promítané vybrané práce studentů Fakulty umění Ostravské univerzity.

Celkové náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na 67,8 miliónů korun. Dotace z Evropské unie 42,1 miliónů korun, Magistrát města Ostravy přispěl 1,5 miliónu korun, církev 24,2 miliónů korun, Biskupství ostravsko-opavské 15,3 miliónů korun z finančních náhrad z majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi. Dvě celodiecézní sbírky činily 2,9 miliónů korun. Zbývá dofinancovat 6 miliónů korun. Farnost (Farnost Moravská Ostrava) se podílí částkou 3 milióny korun. K 1.1.2016 zbývalo doplatit 1 013 000 korun. Farnost má bezúročnou půjčku z Biskupství ostravsko-opavského. Od ledna 2016 splácí 17 000 korun měsíčně po dobu pěti let.

Slavnostní znovuotevření katedrály pro veřejnost se uskutečnilo 22. 11. 2015.

Katedrála Božského Spasitele je otevřena pro turisty denně mimo neděli, pondělí a státní svátky. Úterý - sobota od 8,15 - 12,15 hod. a 13,15 - 17,15 hod.

 

 

 

 

 

  Dne 22. listopadu 2015 byly do oláře Božského srdce Páně  slavnostně umístěny ostatky papeže svatého Jana Pavla ll - Karla Wojtyly.

 

 

 

 

 

Varhany.

   V katedrále jsou instalovány dvoje varhany. Malé postavili bratři Riegrové ve třicátých letech 20. století a slouží dodnes. Velké postavil Jan Tuček v letech 1938–1939. Složitá pneumatická traktura byla značně poruchová a přes časté opravy sloužil nástroj vždy jen několik let a poté musel být odstaven. V červnu 1995 se naskytla příležitost koupit velké píšťalové varhany z Německa,  postavené v roce 1959 německou firmou Fúhrer. Ty měly celkem 42 znějících rejstříků (z toho 10 rejstříků jazykových), tři manuály a zásuvkovou mechanickou trakturu. Z hodnoty varhan 250 000 marek muselo biskupství zaplatit jen desetinu. Krnovský varhanář Václav Smolka z nich v září 1998 sestavil nové varhany. Původní cena projektu byla odhadnuta 1 350 000 Kč, konečná částka činila 2 240 000 Kč. Dalších 560 000 Kč stály ostatní náklady, jako dovoz varhan, úpravy kůru aj.

 

Prohlídka Katedrály - před opravou

 

Prohlídka Katedrály - po opravě

 

Betlém v katedrále Božského Spasitele

 

BETLÉM 

 

Pohyblivý betlém 2016 

Křestanské vánoce v katedrále 

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 4. 5. 2016):

Po
7:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Út
7:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
St
7:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
7:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
7:30
, celý rok, každý týden
17:00
, celý rok, každý týden
So
18:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:30
, celý rok, každý týden, pro rodiny
19:00
, celý rok, každý týden

www.farnostmostrava.cz

Adresa kostela: nám. Msgre. Šrámka

GPS: 49°50'9.571"N, 18°17'19.641"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: František Urban

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Moravská Ostrava, evangelický Kristův kostel - 0.4 km
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Václava - 0.7 km
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Josefa (Don Bosco) - 1.4 km
Ostrava-Slezská Ostrava, kostel sv. Josefa - 1.7 km
Ostrava, modlitebna Církve bratrské - 2.3 km
Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 2.3 km
Ostrava-Hrušov, kostel sv. Františka a Viktora - 3.3 km
Ostrava-Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny - 3.4 km
Ostrava-Heřmanice, kaple sv. Václava - 4.2 km
Ostrava-Radvanice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 4.5 km