Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Hradec Králové - Nový Hradec Králové, kostel sv. Antonína

Program Noci kostelů 10. června 2016

15:3000:00 Otevření kostela a věže »»»»»» Moje Noc
15:3016:30 Volná prohlídka s možností výkladu, prohlídka zvonice - rok po rekonstrukci, malá komentovaná výstava bohoslužebných předmětů »»»»»» Moje Noc
15:4518:15 Malá komentovaná výstava bohoslužebných předmětů »»»»»» Moje Noc
16:3017:15 Vystoupení žáků Základní školy Nový Hradec Králové »»»»»» Moje Noc
17:3018:15 Komentované prohlídky kostela a zvonice »»»»»» Moje Noc
18:3019:15 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:3020:15 Mladí instrumentalisté pod vedením MUDr. Jakuba Dršaty »»»»»» Moje Noc
20:3021:00 Farní pěvecký sbor - vystoupení sboru pod vedením regenschoriho u sv. Antonína Mgr. Jakuba Stratílka, »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 Volná prohlídka s možností výkladu, prohlídka zvonice, komentovaná prohlídka varhan s ukázkami hry - Mgr. Jakub Stratílek »»»»»» Moje Noc
22:3023:00 Ukončení dle zájmu návštěvníků »»»»»» Moje Noc
00:0000:00  »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Předchůdcem novohradeckého kostela sv. Antonína byl původně gotický, později zbarokizovaný kostel stejného zasvěcení na Slezském předměstí. Ten byl zpočátku své existence farní, ale ve 20.letech 17.století toto postavení ztratil a byl jako filiální připojen ke Sv. Duchu. S obnovou těžce poškozeného kostela, který byl od konce třicetileté války v rozvalinách, bylo pro nedostatek peněz započato až roku 1705 za působení biskupa Tobiáše Jana Beckera (1701 – 1710). Za jeho nástupce Jana Adama hraběte Vratislava z Mitrovic (tvůrce hradeckého „velkého“ baroka, jak jej nazývá historik umění I. Kořán) byl roku 1711 položen základní kámen k přestavbě kostela podle projektu známého architekta Jana Blažeje Santiniho (archivně doložen při projektu věže kostela). Kostel byl dokončen v roce 1726. Protože byl kostel při přeměně města v pevnost zbořen, je možno podobu kostela rekonstruovat jen v hrubých rysech : byl postaven na půdoryse kříže s protáhlou hlavní lodí a krátkými bočními rameny. Sakristie přiléhala k levé straně presbytáře a nad ní byla vztyčena věž s bání. Západní průčelí pravděpodobně vrcholilo volutovým štítem. Součástí stavebního komplexu byl i špitál, který byl přisazen k lodi kostela. Chrám byl vybaven hodnotným mobiliářem, především hlavním oltářem z dílny Jana Pavla Cechpauera a Ondřeje Deckera, obraz patrona kostela sv. Antonína namaloval Petr Brandl. V souvislosti s vnitropolitickým vývojem a válečnými aktivitami Marie Terezie (konflikt s Pruskem) bylo roku 1766 rozhodnuto přestavět město Hradec Králové v pevnost. Záhy nato bylo započato s bořením rozsáhlých předměstí. Obyvatelé Slezského předměstí byli vystěhováni na Nový Hradec, kde jim měl být také na náklady eráru postaven kostel stejného zasvěcení náhradou za Santiniho kostel, který začal být bořen 5.května 1766. Základní rozvržení nového předměstí provedli vojenští stavitelé, kteří vytvořili sídlištní schéma ve tvaru velkého čtverce, jehož osou se stala silnice k Vysokému Mýtu. V místě, kde silnice vybíhala na kopec sv. Jana, byl hradeckým městským stavitelem Františkem Kermerem postaven nový kostel sv. Antonína Poustevníka. Kermer tu projevil schopnost citlivě zasadit novostavbu kostela do urbanisticky nejúčelnějšího místa, které uzavírá prospekt silniční aleje. Plánován byl rovněž špitál přiléhající ke kostelu, ale k jeho realizaci nedošlo. Se stavbou bylo započato v říjnu 1769 a dokončen byl 1774. Při stavbě byl využit materiál ze zbořeného kostela. Kostel byl projektován velmi prostě, nepostrádá však žádné prvky, které jsou pro Kermera typické a objevují se i na jiných stavbách: mohutná supraporta s klenákem nad portálem, kasulová okna, segmentové štíty a věž nad průčelím.

Více informací o katedrále na Historie

kostel sv. Antonína

Mše svaté v kostele:

 

Středa, pátek: 18:30
Neděle: 8:30

Kontakt:

 

Římskokatolická farnost - děkanství Hradec Králové I.
náměstí Jana Pavla II. 58/4
500 03 Hradec Králové
Tel: 495 511 353
e-mail: dekanstvi@dekanstvihk.cz

Adresa kostela: Svatováclavské náměstí

GPS: 50°10'38.260"N, 15°51'19.043"E

Návaznost na dopravu:

Trolejbusem č. 1 nebo č. 2 z Terminálu na zastávku Nový Hradec Králové.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Hylmar

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Hradec Králové - Třebeš, kostel sv. Jana Křtitele, Kopec Sv. Jana - 2.4 km
Hradec Králové, kostel Českobratrské církve evangelické - 3.8 km
Hradec Králové - Slezské předměstí, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 3.9 km
Hradec Králové, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 4.0 km
Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha - 4.2 km
Hradec Králové, sbor kněze Ambrože CČSH - 4.7 km
Hradec Králové - Pouchov, kostel sv. Pavla - 5.6 km
Hradec Králové - Pražské Předměstí, kostel Božského Srdce Páně - 5.7 km
Hradec Králové - Kukleny, kostel sv. Anny - 8.0 km
Sezemice, kostel Nejsvětější Trojice - 11.6 km