Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Hradec Králové - Nový Hradec Králové, kostel sv. Antonína

Program Noci kostelů 9. června 2017

15:0000:00 Otevření kostela a věže »»»»»» Moje Noc
15:3018:15 Volná prohlídka s možností výkladu, komentované prohlídky kostela a zvonice »»»»»» Moje Noc
15:3018:30 Průběžně ve farní místnosti - Malá komentovaná výstava se zaměřením ke 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě »»»»»» Moje Noc
17:3000:00 Vystoupení žáků 3.A novohradecké základní školy pod vedením paní učitelky Židové a kroužku Hrou na flétnu s paní učitelkou Nedbalovou  »»»»»» Moje Noc
18:3019:15 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:3022:00 Průběžně ve farní místnosti - Malá komentovaná výstava se zaměřením ke 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě  »»»»»» Moje Noc
19:3022:00 Ukázka hry na varhany s výkladem - regenschori Jakub Stratílek »»»»»» Moje Noc
19:3022:00 Volná prohlídka s možností výkladu, komentované prohlídky kostela a zvonice »»»»»» Moje Noc
22:0022:30 Ukončení dle zájmu návštěvníků »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Předchůdcem novohradeckého kostela sv. Antonína byl původně gotický, později zbarokizovaný kostel stejného zasvěcení na Slezském předměstí. Ten byl zpočátku své existence farní, ale ve 20.letech 17.století toto postavení ztratil a byl jako filiální připojen ke Sv. Duchu. S obnovou těžce poškozeného kostela, který byl od konce třicetileté války v rozvalinách, bylo pro nedostatek peněz započato až roku 1705 za působení biskupa Tobiáše Jana Beckera (1701 – 1710). Za jeho nástupce Jana Adama hraběte Vratislava z Mitrovic (tvůrce hradeckého „velkého“ baroka, jak jej nazývá historik umění I. Kořán) byl roku 1711 položen základní kámen k přestavbě kostela podle projektu známého architekta Jana Blažeje Santiniho (archivně doložen při projektu věže kostela). Kostel byl dokončen v roce 1726. Protože byl kostel při přeměně města v pevnost zbořen, je možno podobu kostela rekonstruovat jen v hrubých rysech : byl postaven na půdoryse kříže s protáhlou hlavní lodí a krátkými bočními rameny. Sakristie přiléhala k levé straně presbytáře a nad ní byla vztyčena věž s bání. Západní průčelí pravděpodobně vrcholilo volutovým štítem. Součástí stavebního komplexu byl i špitál, který byl přisazen k lodi kostela. Chrám byl vybaven hodnotným mobiliářem, především hlavním oltářem z dílny Jana Pavla Cechpauera a Ondřeje Deckera, obraz patrona kostela sv. Antonína namaloval Petr Brandl. V souvislosti s vnitropolitickým vývojem a válečnými aktivitami Marie Terezie (konflikt s Pruskem) bylo roku 1766 rozhodnuto přestavět město Hradec Králové v pevnost. Záhy nato bylo započato s bořením rozsáhlých předměstí. Obyvatelé Slezského předměstí byli vystěhováni na Nový Hradec, kde jim měl být také na náklady eráru postaven kostel stejného zasvěcení náhradou za Santiniho kostel, který začal být bořen 5.května 1766. Základní rozvržení nového předměstí provedli vojenští stavitelé, kteří vytvořili sídlištní schéma ve tvaru velkého čtverce, jehož osou se stala silnice k Vysokému Mýtu. V místě, kde silnice vybíhala na kopec sv. Jana, byl hradeckým městským stavitelem Františkem Kermerem postaven nový kostel sv. Antonína Poustevníka. Kermer tu projevil schopnost citlivě zasadit novostavbu kostela do urbanisticky nejúčelnějšího místa, které uzavírá prospekt silniční aleje. Plánován byl rovněž špitál přiléhající ke kostelu, ale k jeho realizaci nedošlo. Se stavbou bylo započato v říjnu 1769 a dokončen byl 1774. Při stavbě byl využit materiál ze zbořeného kostela. Kostel byl projektován velmi prostě, nepostrádá však žádné prvky, které jsou pro Kermera typické a objevují se i na jiných stavbách: mohutná supraporta s klenákem nad portálem, kasulová okna, segmentové štíty a věž nad průčelím.

Více informací o katedrále na Historie

kostel sv. Antonína

Mše svaté v kostele:

 

Středa, pátek: 18:30
Neděle: 8:30

Kontakt:

 

Římskokatolická farnost - děkanství Hradec Králové I.
náměstí Jana Pavla II. 58/4
500 03 Hradec Králové
Tel: 495 511 353
e-mail: dekanstvi@dekanstvihk.cz

Adresa kostela: Svatováclavské náměstí

GPS: 50°10'38.260"N, 15°51'19.043"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Trolejbusem č. 1 nebo č. 2 z Terminálu na zastávku Nový Hradec Králové.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Hylmar

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Hradec Králové - Třebeš, kostel sv. Jana Křtitele, Kopec Sv. Jana - 2.4 km
Hradec Králové, kostel Českobratrské církve evangelické - 3.8 km
Hradec Králové - Slezské předměstí, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 3.9 km
Hradec Králové, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 4.0 km
Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha - 4.2 km
Hradec Králové, sbor kněze Ambrože CČSH - 4.7 km
Hradec Králové - Pouchov, kostel sv. Pavla - 5.6 km
Hradec Králové - Pražské Předměstí, kostel Božského Srdce Páně - 5.7 km
Hradec Králové - Kukleny, kostel sv. Anny - 8.0 km
Kunětice, kostel sv. Bartoloměje - 11.4 km