Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

  

 

 

Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Ignáce

Program Noci kostelů 9. června 2017

19:0019:45 koncert křesťanských písní s rytmickou hudbou: schola Rytmig »»»»»» Moje Noc
20:0021:30 přednáška „Není jiného Boha, nežli Trojjediný“: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D.
Muslimové i křesťané vyznávají víru v jediného Boha a říkají, že jednají v jeho jménu. Je Alláh muslimů odlišný od Boha křesťanů? Jak si křesťané mohou být jisti, že Boha dokonale poznali? »»»
»»» Moje Noc
21:4500:00 komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
22:3000:00 požehnání přinesených předmětů (např. růženců, křížků, obrázků) a vysvětlení proč se žehná: P. Pavel Bačo SJ »»»»»» Moje Noc
22:4500:00 četba z knihy Eduarda Martina „Andělé nás neopouštějí“: Mgr., MgA. Dana Jaklová
„Příběhy zachycují ony okamžiky, které jsou jakýmisi osudovými životními výhybkami. Zdánlivě mohou být nenápadné, a přece mívají rozhodující úlohu. Může to být setkání s nějakým člověkem, událostí nebo s určitým poznáním, které se dotkne srdce.“ »»»
»»» Moje Noc
23:1500:00 koncert klasické hudby: Alžběta Korčáková, Adam Němec
zpěv a varhany »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

„Dívej se jinak“:
Seznámení s kostelem z jiného úhlu; návštěvníci si s pomocí detailů výzdoby mohou v kostele povšimnout i toho krásného, co by jim snad jinak uniklo. »»»

»»» Moje Noc

„K čemu se to používá?“
Komentovaná minivýstava předmětů, jež se používají v kostele. Program je vhodný i pro nevidomé. »»»

»»» Moje Noc

„Modlitba!? Co to je?“
Nabídka společné modlitby. »»»

»»» Moje Noc

„Svatý Ignác v pohybu“
Komorní výstava věnovaná dění při kostele sv. Ignáce od roku 1866, kdy se jezuité, dočasně zrušení roku 1773, opět ujali správy chrámu, do roku 1950, kdy byli vyhnáni komunistickým režimem. »»»

»»» Moje Noc

„Výtvarka v kostele?“ aneb program zvláště pro děti
Znáte symboly spojené s křesťanstvím? Materiálem nám bude alobal, papír a lepidlo. Vítáni jsou i „nevýtvarníci“. »»»

»»» Moje Noc

Možnost rozhovoru:
V kostele jsou přítomni věřící (kněží i laici), kteří jsou návštěvníkům k dispozici, aby jim zodpověděli dotazy, případně s nimi hovořili o otázkách víry a o smyslu lidské existence. »»»

»»» Moje Noc

V sobotu 10.6. a neděli 11.6. následuje další program, tzv. Dny víry »»»

Informace o kostele:

Karlovo náměstí, Praha 2

Kostel svatého Ignáce z Loyoly je mohutná raně barokní stavba z let 1658 až 1670. Je vybudován podle návrhu Carla Luraga. Portikus je dílem Pavla Ignáce Bayera, který postavil i kostelní věž. Bohaté barokní a rokokové vnitřní zařízení pochází převážně z doby kolem roku 1770. Vedle kostela stojí rozlehlá budova bývalé jezuitské koleje, dnes nemocnice. Obě budovy již jezuitskému řádu nepatří, kostel však jezuité mají ve správě. Jezuitská komunita sídlí v rezidenci za kostelem v Ječné ulici.

kostelignac.cz

Adresa kostela: Karlovo nám.

GPS: 50°4'31.842"N, 14°25'15.705"E

Návaznost na dopravu:

metro B - stanice Karlovo náměstí

tram 3, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 - zastávka Karlovo náměstí

 

Vchod do kostela z Karlova náměstí

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tereza Novotná

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 2 - Nové Město, kostel ECM - 0.3 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Štěpána - 0.4 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce - 0.4 km
Praha 2 - Nové Město, katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje - 0.4 km
Praha 1 - Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice - 0.4 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Václava Na Zderaze - 0.6 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Kosmy a Damiána, Opatství Emauzy - 0.6 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Apolináře - 0.6 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Michala v Jirchářích - 0.6 km
Praha 2 - Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice, Podskalí - 0.6 km