Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Ignáce

Program Noci kostelů 10. června 2016

19:0019:30 koncert: sbor Čeští madrigalisté »»»»»» Moje Noc
19:0021:00 program pro děti „Kostel – místo i pro Tebe“
Poznávací hra s výtvarnými dílnami, při které zjistíte: co je to kostel, proč se staví a co se v něm nachází. Kulisou nám bude několikametrový polystyrénový kostel. Tato aktivita bude zopakována v sobotu 11. 6. 2016 a je vhodná pro děti od 2 let. »»»
»»» Moje Noc
19:3021:00 přednáška s promítáním na téma: „Bůh a vesmír“ – RNDr. Jiří Grygar, CSc. »»»»»» Moje Noc
21:1522:00 přednáška „ V koho věřím a proč?“ – P. Josef Stuchlý, SJ »»»»»» Moje Noc
22:3023:00 komentovaná prohlídka kostela – P. Josef Čunek, SJ »»»»»» Moje Noc
23:1500:00 koncert křesťanských písní s rytmickou hudbou: schola Rytmig »»»»»» Moje Noc
00:0000:00 Navazující program na Noc kostelů
proběhne v sobotu 11.června a v neděli 12. června. Více na www.kostelignac.cz »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

„Dívej se jinak“
„Dívej se jinak“: seznámení s kostelem z jiného úhlu – návštěvníci si pomocí detailů výzdoby mohou povšimnout i toho krásného, co by jim jinak v kostele uniklo. »»»

»»» Moje Noc

„K čemu se to používá?“
„K čemu se to používá?“: komentovaná minivýstava předmětů, jež se používají v kostele. Program je vhodný i pro nevidomé. »»»

»»» Moje Noc

„Modlitba z krabice“
„Modlitba z krabice“: příležitost svěřit věřícím úmysl, za který by se měli pomodlit, a pozvání, aby se žadatel k modlitbě připojil. »»»

»»» Moje Noc

Možnost rozhovoru
Souběžně s výše uvedeným programem jsou zde přítomni věřící (kněží i laici), kteří jsou návštěvníkům k dispozici, aby jim zodpověděli jejich dotazy, případně s nimi hovořili o otázkách víry a o smyslu lidské existence. »»»

»»» Moje Noc

Svatý Ignác v pohybu
Komorní výstava věnovaná dění při kostele sv. Ignáce od r. 1866, kdy se Tovaryšstvo opět ujalo správy chrámu, do r. 1950, kdy bylo násilně vyhnáno komunistickým režimem. »»»

Informace o kostele:

Karlovo náměstí, Praha 2

Kostel svatého Ignáce z Loyoly je mohutná raně barokní stavba z let 1658 až 1670. Je vybudován podle návrhu Carla Luraga. Portikus je dílem Pavla Ignáce Bayera, který postavil i kostelní věž. Bohaté barokní a rokokové vnitřní zařízení pochází převážně z doby kolem roku 1770. Vedle kostela stojí rozlehlá budova bývalé jezuitské koleje, dnes nemocnice. Obě budovy již jezuitskému řádu nepatří, kostel však jezuité mají ve správě. Jezuitská komunita sídlí v rezidenci za kostelem v Ječné ulici.

kostelignac.cz

Adresa kostela: Karlovo nám.

GPS: 50°4'31.842"N, 14°25'15.705"E

Návaznost na dopravu:

metro B - stanice Karlovo náměstí

tram 3, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 - zastávka Karlovo náměstí

 

Vchod do kostela z Karlova náměstí

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tereza Novotná

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 2 - Nové Město, kostel ECM - 0.3 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Štěpána - 0.4 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce - 0.4 km
Praha 2 - Nové Město, katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje - 0.4 km
Praha 1 - Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice - 0.4 km
Praha 2 - Nové Město, rotunda sv. Longina - 0.5 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Václava Na Zderaze, Resslova - 0.6 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Kosmy a Damiána - 0.6 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Apolináře - 0.6 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Michala v Jirchářích - 0.6 km