Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Ignáce

Program Noci kostelů 9. června 2017

19:0019:45 koncert křesťanských písní s rytmickou hudbou: schola Rytmig »»»»»» Moje Noc
20:0021:30 přednáška „Není jiného Boha nežli Trojjediný“: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D.
Muslimové i křesťané vyznávají víru v jediného Boha a říkají, že jednají v jeho jménu. Je Alláh muslimů odlišný od Boha křesťanů? Jak si křesťané mohou být jisti, že Boha dokonale poznali? »»»
»»» Moje Noc
21:4500:00 komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
22:3000:00 požehnání přinesených předmětů (např. růženců, křížků, obrázků) a vysvětlení proč se žehná: P. Pavel Bačo SJ »»»»»» Moje Noc
22:4500:00 četba z knihy Eduarda Martina „Andělé nás neopouštějí“: Mgr., MgA. Dana Jaklová
„Příběhy zachycují ony okamžiky, které jsou jakýmisi osudovými životními výhybkami. Zdánlivě mohou být nenápadné, a přece mívají rozhodující úlohu. Může to být setkání s nějakým člověkem, událostí nebo s určitým poznáním, které se dotkne srdce.“ »»»
»»» Moje Noc
23:1500:00 koncert klasické hudby: Alžběta Korčáková, Adam Němec
zpěv a varhany »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

„Dívej se jinak“:
Seznámení s kostelem z jiného úhlu; návštěvníci si s pomocí detailů výzdoby mohou v kostele povšimnout i toho krásného, co by jim snad jinak uniklo. »»»

»»» Moje Noc

„K čemu se to používá?“
Komentovaná minivýstava předmětů, jež se používají v kostele. Program je vhodný i pro nevidomé. »»»

»»» Moje Noc

„Modlitba!? Co to je?“
Nabídka společné modlitby. »»»

»»» Moje Noc

„Svatý Ignác v pohybu“
Komorní výstava věnovaná dění při kostele sv. Ignáce od roku 1866, kdy se jezuité, dočasně zrušení roku 1773, opět ujali správy chrámu, do roku 1950, kdy byli vyhnáni komunistickým režimem. »»»

»»» Moje Noc

„Výtvarka v kostele?“ aneb program zvláště pro děti
Znáte symboly spojené s křesťanstvím? Materiálem nám bude alobal, papír a lepidlo. Vítáni jsou i „nevýtvarníci“. »»»

»»» Moje Noc

Možnost rozhovoru:
V kostele jsou přítomni věřící (kněží i laici), kteří jsou návštěvníkům k dispozici, aby jim zodpověděli dotazy, případně s nimi hovořili o otázkách víry a o smyslu lidské existence. »»»

»»» Moje Noc

V sobotu 10.6. a neděli 11.6. následuje další program, tzv. Dny víry »»»

Informace o kostele:

Karlovo náměstí, Praha 2

Kostel svatého Ignáce z Loyoly je mohutná raně barokní stavba z let 1658 až 1670. Je vybudován podle návrhu Carla Luraga. Portikus je dílem Pavla Ignáce Bayera, který postavil i kostelní věž. Bohaté barokní a rokokové vnitřní zařízení pochází převážně z doby kolem roku 1770. Vedle kostela stojí rozlehlá budova bývalé jezuitské koleje, dnes nemocnice. Obě budovy již jezuitskému řádu nepatří, kostel však jezuité mají ve správě. Jezuitská komunita sídlí v rezidenci za kostelem v Ječné ulici.

kostelignac.cz

Adresa kostela: Karlovo nám.

GPS: 50°4'31.842"N, 14°25'15.705"E

Návaznost na dopravu:

metro B - stanice Karlovo náměstí

tram 3, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 - zastávka Karlovo náměstí

 

Vchod do kostela z Karlova náměstí

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tereza Novotná

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 2 - Nové Město, kostel ECM - 0.3 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Štěpána - 0.4 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce - 0.4 km
Praha 2 - Nové Město, katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje - 0.4 km
Praha 1 - Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice - 0.4 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Václava Na Zderaze - 0.6 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Kosmy a Damiána, Opatství Emauzy - 0.6 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Apolináře - 0.6 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Michala v Jirchářích - 0.6 km
Praha 2 - Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice, Podskalí - 0.6 km