Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

České Budějovice, kostel P. Marie Růžencové

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0020:00 Petrklíč nejen dětem
tvořivý program pro rodiče s dětmi »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Na Kůru je otevřeno
komentovaná prohlídka varhan »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Kostel patří dětem
program pro děti v kostele »»»
»»» Moje Noc
20:1521:15 Večerní koncert
vystoupení komorního sboru Bella Musica »»»
»»» Moje Noc
21:1522:00 Prohlídka kostela a sakristie s výkladem »»»»»» Moje Noc
22:3023:30 Naslouchej tichu
chvíle v tichu s duchovními zpěvy a četbou »»»
»»» Moje Noc
23:3024:00 Půlnoční polévka
pro pozdní příchozí »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel Panny Marie Růžencové

je římskokatolický kostel nacházející se v centru Českých Budějovic na Žižkově třídě, v areálu kláštera petrinů. Umělecká výzdoba kostela je jednou z nejhezčích ukázek tzv. beuronského umění v jižních Čechách.

Kostel byl postaven v letech 1899–1900 podle plánů Jakuba Stabernaka. Vznik kostela je spojen s několika dalšími významnými jmény. Byl to především P. Václav Klement Petr, zakladatel Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (1888), jenž zasvětil poslední léta svého života realizaci tohoto kostela. Jím založená řeholní kongregace - řád petrinů - byla první ryze českou mužskou řeholní komunitou.

Nástupcem P. Klementa se stal roku 1902 P. Pius Karpíšek,který nechal u Viktora Foerstera zhotovit mozaiku na průčelí kostela.

V noci z 13. na 14. dubna 1950 byla činnost kongregace režimem zakázána v rámci Akce K. Přestože kostel oněchčtyřicet let nebyl opuštěný, mohli se bratři petrini navrátit až po roce 1989, kdy se znovu rozběhl i komunitní život.

 

Interiér kostela patří mezi nejvýznamnější ukázky tzv. beuronské umělecké školy v Čechách, která klade důraz na dekoraci a ornamenty. K jihozápadu orientovaná jednolodní stavba má čtvercový chór a půlkruhovou apsidu s přiléhající čtvercovou kaplí a na druhé straně umístěnou sakristií. V dolní části stěn je čtrnáct dřevořezeb křížové cesty, nad nimi jsou slova modlitby „Zdrávas Královno“ a pás patnácti velkých obrazů ze života Panny Marie - patnáct tajemství sv. Růžence. Kazatelna s reliéfy Dobrého Pastýře a evangelistů, boční oltáře a svatostánek jsou zpracovány převážně v neorománském stylu, oltář s postavami cherubů obsahuje i některé orientální prvky. Původní dřevěný kazetový strop zobrazuje Nejsvětější Trojici, Pannu Marie a sv. Jana Křtitele.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno z centrální databáze biskupství):

Po
17:00
, celý rok, každý týden
Út
9:00
, celý rok, každý týden
St
9:00
, celý rok, každý týden
Čt
16:00
, celý rok, každý týden
9:00
, celý rok, každý týden
So
9:00
, celý rok, každý týden
Ne
9:00
, celý rok, každý týden
11:00
, celý rok, každý týden, řeckokatolický ritus

dekanstvicb.cz

Adresa kostela: Č. Budějovice, Žižkova 4

GPS: Loc: 48°58'19.344"N, 14°28'47.081"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Švehla

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
České Budějovice, kostel sv. Rodiny - 0.3 km
České Budějovice, kaple Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - 0.4 km
České Budějovice, kaple Smrtelných úzkostí Páně - 0.5 km
České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše - 0.5 km
České Budějovice, modlitebna Církve bratrské - 0.8 km
České Budějovice, kostel Obětování Panny Marie - 0.9 km
České Budějovice - 3, modlitebna Církve adventistů sedmého dne - 1.0 km
České Budějovice, Husův sbor - 1.0 km
České Budějovice, evangelický kostel - 1.1 km
České Budějovice, kostel sv. Jana Nepomuckého - 1.3 km