Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

          

 

  

 

 

Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0017:30 Prohlídka kostela s výkladem »»»»»» Moje Noc
18:0018:30 Prohlídka kostela s výkladem »»»»»» Moje Noc
20:0020:30 Prohlídka kostela s výkladem »»»»»» Moje Noc
22:0022:30 Prohlídka kostela s průvodcem
Atraktivní prohlídka kostela s historií a ukázkou hry na varhany. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Stavba chrámu byla zadána zlínskému staviteli Josefu Winklerovi a 17. července 1936 začaly výkopové práce. Konečná cena stavby se včetně zařízení vyšplhala na 403 000 korun. Z důvodů nutných úspor se upustilo od zakoupení dvou zvonů, takže věž zvonice nakonec nikdy nesloužila svému hlavnímu účelu. Zlínský evangelický kostel bezesporu náleží mezi nejzdařilejší sakrální stavby československé meziválečné architektury. Vyváženými proporcemi a funkcionalistickou jednoduchostí dokonale zapadá do urbanistického kontextu baťovského Zlína, vůči němuž se zároveň vymezuje pominutím nejtypičtějšího vizuálního prvku – červené režné cihly. O kvalitě architektonického řešení Vladimíra Karfíka nesporně svědčí autentičnost, s jakou se kostel dochoval do dnešních dnů. Jedinou dispoziční změnu doznal hlavní sál roku 1970 instalací varhan. Nové využití má pak někdejší šatna ve vstupním prostoru kostela, kde byla u příležitosti 70. výročí postavení kostela roku 2007 zřízená galerie pro pořádání výstav. V roce 2016 byl na zvonici po 80 ti letech instalován první zvon v tónině B1, který nyní pravidelně vyzvání a zve obyvatele města k účasti na sborovém programu a bohoslužbách.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 22. 10. 2013):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden

http://zlin.evangnet.cz

Adresa kostela: Slovenská 3063

GPS: 49°13'27.038"N, 17°40'33.644"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Dostupné MHD (zastávka Slovenská): linky od zast. Školní: 9,13. Další linky 1,3,8,11,12.

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Jiří Vlček

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba - 0.8 km
Zlín, Křesťanské kulturní centrum - 1.1 km
Zlín-Jižní Svahy, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - 1.6 km
Zlín-Štípa, starý gotický kostel - 5.6 km
Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie - 5.7 km
Zlín-Štípa, kaple Kristova vzkříšení - 6.1 km
Fryšták, kostel sv. Mikuláše - 6.2 km
Hvozdná, kostel Všech svatých - 8.2 km
Zlín-Malenovice, kostel sv. Mikuláše - 8.8 km
Lukov, kostel sv. Josefa - 9.0 km