Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 10. června 2016

17:0017:30 Prohlídka kostela s výkladem »»»»»» Moje Noc
17:0019:00 Soutěže a hry pro děti »»»»»» Moje Noc
18:0018:30 Prohlídka kostela s výkladem »»»»»» Moje Noc
18:0019:00 V kapse myš - folkové duo
Naše duo vzniklo v roce 2011 v Opavě. Členové: Tereza Urbánková: Zpěv, Housle, Viola, Piano, Mandolína Petr Klumpner: Kytara, Příležitostný zpěv »»»
»»» Moje Noc
19:0019:45 Koncert se Svitem luny - Jiří Zeman
Varhany dovedou být barevným a zvukově rozmanitým nástrojem. Dřevo i cín varhanního kovu se rozezvučí v píšťalách k jásotu, vznešenosti i tajemnému zadumání. Zazní díla různých období, zastoupeny budou mj. ukázky skladeb francouzských autorů. »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Milujte cizince - Petr Pivoňka
biblická hodina s účastníky »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Prohlídka kostela s výkladem »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 Happy night - gospelový koncert
Zazní skladby Oh Happy Day nebo známá Happy od Pharela Williamse. Add Gospel Přerov byl založen na konci roku 2006 v Brně. Cílem sboru je přinášet posluchačům i zpěvákům radost, naději a svobodu. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Prohlídka kostela s průvodcem
Atraktivní prohlídka kostela s historií a ukázkou hry na varhany. »»»
»»» Moje Noc
22:3022:45 Večerní ztišení s požehnáním na závěr  »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Evangelíci ve Zlíně
výstava u příležitosti 80 ti let sboru ČCE »»»

»»» Moje Noc

Fair trade, Naděje, Charita - prodej výrobků »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka kronik a pamětní knihy
Nemáte v rodině pokřtěného evangelíka? Nechodila Vaše babička do evangelického kostela do Zlína? Můžete nahlédnout do historie kostela pohledem autorů jednotlivých zápisů z řad členů sboru. »»»

»»» Moje Noc

Bar U Luthera »»»

Informace o kostele:

Stavba chrámu byla zadána zlínskému staviteli Josefu Winklerovi a 17. července 1936 začaly výkopové práce. Konečná cena stavby se včetně zařízení vyšplhala na 403 000 korun. Z důvodů nutných úspor se upustilo od zakoupení dvou zvonů, takže věž zvonice nakonec nikdy nesloužila svému hlavnímu účelu. Zlínský evangelický kostel bezesporu náleží mezi nejzdařilejší sakrální stavby československé meziválečné architektury. Vyváženými proporcemi a funkcionalistickou jednoduchostí dokonale zapadá do urbanistického kontextu baťovského Zlína, vůči němuž se zároveň vymezuje pominutím nejtypičtějšího vizuálního prvku – červené režné cihly. O kvalitě architektonického řešení Vladimíra Karfíka nesporně svědčí autentičnost, s jakou se kostel dochoval do dnešních dnů. Jedinou dispoziční změnu doznal hlavní sál roku 1970 instalací varhan. Nové využití má pak někdejší šatna ve vstupním prostoru kostela, kde byla u příležitosti 70. výročí postavení kostela roku 2007 zřízená galerie pro pořádání výstav.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 22. 10. 2013):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden

http://zlin.evangnet.cz

Adresa kostela: Slovenská 3063

GPS: 49°13'27.038"N, 17°40'33.644"E

Návaznost na dopravu:

Dostupné MHD (zastávka Slovenská): linky od zast. Školní: 9,13. Další linky 1,3,8,11,12.

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Jiří Vlček

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba - 0.8 km
Zlín, Křesťanské kulturní centrum - 1.1 km
Zlín-Jižní Svahy, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - 1.6 km
Zlín-Štípa, starý gotický kostel - 5.6 km
Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie - 5.7 km
Zlín-Štípa, kaple Kristova vzkříšení - 6.1 km
Fryšták, kostel sv. Mikuláše - 6.2 km
Zlín-Malenovice, kostel sv. Mikuláše - 8.8 km
Zlín-Malenovice, modlitebna CASD - 9.3 km
Lhota-Lhota u Malenovic, kostel sv. Anny - 9.6 km