Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0018:45 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:0020:00 Cimbál a gajdoš z Moravy
Koncert ZUŠ Morava. »»»
»»» Moje Noc
19:0023:00 Občerstvení »»»»»» Moje Noc
19:0023:00 Ochutnávka mešních vín »»»»»» Moje Noc
19:0022:30 Prohlídka věže, kůru a varhan
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod u vchodu do kostela. »»»
»»» Moje Noc
19:0022:00 Tvůrčí stan pro děti »»»»»» Moje Noc
20:0022:00 Prohlídka krypty
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:15 Úvod k prohlídce
Klenba štípského chrámu a jeho historie. »»»
»»» Moje Noc
20:1522:00 Prohlídka chrámu
Volná prohlídka chrámu se zaměřením na nově opravenou klenbu. »»»
»»» Moje Noc
21:0023:00 Proměny poutního místa a jeho okolí
Venkovní projekce na náměstí před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:45 Koncert Pavla Březíka
Koncert sóloviolisty Filharmonie Bohuslava Martinů. »»»
»»» Moje Noc
22:5523:00 Záverečná modlitba »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

O původu poutního místa ve Štípě je záznam v Pamětní knize farnosti Fryštacké (1617-1893), která je uložena ve Státním okresním archivu ve Zlíně. Od nepamětných dob socha Panny Marie Štípské září milostmi a jest jedna ze tří nejstarších na Moravě. Už od 14. století zde můžeme předpokládat poutě k Panně Marii do Štípy. První písemná zmínka o obci a zároveň také o farnosti je z roku 1391 v souvislosti s obdarováním štípského kostela Ješkem ze Šternberka. Historický vývoj Štípy je těsně spjat s blízkým hradem Lukovem, z kterého dnes zůstaly jen zříceniny, a celým lukovským panstvím, jehož součástí byla Štípa až do roku 1849. Štípa hrála velkou roli jak z hlediska církevního, protože právě kostel ve Štípě sloužil jako významné poutní místo a přilehlý hřbitov k pohřbívání nejen místních obyvatel, ale také i majitelů lukovského hradu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 31. 3. 2015):

St
18:00
, celý rok, každý týden, v 17.45 modlitba večerních chval
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá pro rodiny s dětmi
So
7:30
, celý rok, každý týden
17:00
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, od 16:00 svátost smíření, 16:30 modlitba růžence, 17:45 adorace
Ne
10:30
, celý rok, každý týden

www.stipa.cz

GPS: Loc: 49°15'44.528"N, 17°42'56.058"E

Návaznost na dopravu:

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Bobál

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Zlín-Štípa, starý gotický kostel - 0.1 km
Zlín-Štípa, kaple Kristova vzkříšení - 0.4 km
Fryšták, kostel sv. Mikuláše - 3.9 km
Lukov, kaple sv. Jana Křtitele, Hrad Lukov - 4.8 km
Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické - 5.7 km
Zlín-Jižní Svahy, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - 6.2 km
Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba - 6.3 km
Zlín, Křesťanské kulturní centrum - 6.5 km
Kašava, kostel sv. Kateřiny - 8.5 km
Rusava, evanglický kostel Svaté Trojice - 9.2 km