Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

  

 

 

Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

O původu poutního místa ve Štípě je záznam v Pamětní knize farnosti Fryštacké (1617-1893), která je uložena ve Státním okresním archivu ve Zlíně. Od nepamětných dob socha Panny Marie Štípské září milostmi a jest jedna ze tří nejstarších na Moravě. Už od 14. století zde můžeme předpokládat poutě k Panně Marii do Štípy. První písemná zmínka o obci a zároveň také o farnosti je z roku 1391 v souvislosti s obdarováním štípského kostela Ješkem ze Šternberka. Historický vývoj Štípy je těsně spjat s blízkým hradem Lukovem, z kterého dnes zůstaly jen zříceniny, a celým lukovským panstvím, jehož součástí byla Štípa až do roku 1849. Štípa hrála velkou roli jak z hlediska církevního, protože právě kostel ve Štípě sloužil jako významné poutní místo a přilehlý hřbitov k pohřbívání nejen místních obyvatel, ale také i majitelů lukovského hradu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 31. 3. 2015):

St
18:00
, celý rok, každý týden, v 17.45 modlitba večerních chval
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá pro rodiny s dětmi
So
7:30
, celý rok, každý týden
17:00
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, od 16:00 svátost smíření, 16:30 modlitba růžence, 17:45 adorace
Ne
10:30
, celý rok, každý týden

www.stipa.cz

GPS: Loc: 49°15'44.528"N, 17°42'56.058"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Bobál

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Zlín-Štípa, starý gotický kostel - 0.1 km
Zlín-Štípa, kaple Kristova vzkříšení - 0.4 km
Lukov, kostel sv. Josefa - 3.3 km
Hvozdná, kostel Všech svatých - 4.0 km
Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické - 5.7 km
Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba - 6.3 km
Zlín-Malenovice, kostel sv. Mikuláše - 14.0 km
Zlín-Malenovice, modlitebna CASD - 14.5 km
Tečovice, kostel sv. Jakuba Většího - 14.7 km
Lhota-Lhota u Malenovic, kostel sv. Anny - 15.2 km