Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 10. června 2016

16:0023:00 Možnost prohlídky kostela, nahlédnutí do života farnosti
Volná prohlídka kostela, seznámení se s historií kostela a farnosti »»»
»»» Moje Noc
16:0023:00 Nejen Židenice z ptačí perspektivy, ale i zvony zblízka
V průběhu celého večera Vám nabídneme možnost pohledu na Židenice i na Brno z naší kostelní věže. Místo rozhledů je přímo ve zvonici. »»»
»»» Moje Noc
16:0022:30 Varhany - jak se na ně hraje, jak to všecho funguje
Vždy ve VHODNÉ CHVÍLI Vám nabídneme netradiční pohledy do královského nástroje. »»»
»»» Moje Noc
18:0018:50 Bohoslužba - se zpěvem Truvérské mše od Petra Ebena
Mše svatá zaměřená pro děti i dospělé s homilií i zpěvy. Při mši svaté bude provedena Truvérská mše od Petra Ebena. Společně s chrámovým sborem místní farnosti se na provedení jednotlivých částí mohou podílet i všichni ostatní účastníci bohoslužby. »»»
»»» Moje Noc
18:5019:05 Kostel a farní společenství - úvodní představení
Seznámení se se stavbou kostela a s farním společenstvím »»»
»»» Moje Noc
19:0520:00 Schola brněnské mládeže
Návštěvníkům Noci kostelů v Židenicích se letos nabízí možnost poslechnout si křesťanskou hudbu v provedení Scholy brněnské mládeže. »»»
»»» Moje Noc
20:1520:30 Prohlídka kostela s výkladem
Možnost prohlídky kostela s průvodcem a komentářem. Jako zvláštní bonus nabízíme pozvání na kůr a kostelní věž »»»
»»» Moje Noc
21:0021:15 Chvalte Pána, vždyť je dobrotivý - farní schola
Ukázka hudebního programu naší farní scholy. »»»
»»» Moje Noc
21:4522:00 Prohlídka kostela s výkladem
Možnost prohlídky kostela s průvodcem a komentářem. Jako zvláštní bonus nabízíme pozvání na kůr a kostelní věž »»»
»»» Moje Noc
22:1522:30 Chvíle pro hudbu - poklady chorálu
Chorální zpěvy v podání farní gregoriánské scholy. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Počátkem 20.století vyvolal růst počtu obyvatel na brněnských předměstích potřebu stavby nových kostelů. Židenice nebyly výjimkou.

V roce 1910 se na podnět tehdejšího katechety v Židenicích P.F.Hudce ustavil „Spolek pro stavbu katolického chrámu v Židenicích-Juliánově“ s cílem postavit kostel a zřídit samostatnou farnost. Spolek ve třech letech získal přes 1300 členů a již roku 1911 zakoupil za 95.000 Kčs komplex pozemků (tzv. Melionky) o rozloze 29.810 m2­. V roce 1914 dal vypracovat od architekta Vladimíra Fischera náčrtek stavby budoucího chrámu, ale pro první světovou válku byla stavba oddálena.

Dne 28.října 1928 byl posvěcen základní kámen budoucího kostela. V soutěži řešení byl vyhodnocen jako nejlepší návrh architekta Klaudia Madlmayra a v roce 1932 byla započata stavba kostela podle jeho plánů. Kostel byl posvěcen dne 27.října 1935 brněnským biskupem Dr.Josefem Kupkou.

Projektant Klaudius Madlmayr pojal stavbu jako trojlodní baziliku. Je orientována přibližně ve směru východ – západ s hlavním vstupem v západním průčelí. Hranolovitá věž (vysoká 46 metrů) s osmibokým nástavcem přiléhá k severní straně kostela.Nad arkádovým podloubím kryjícím vstup do kostela je centrálně umístěn čtvercový reliéf sv. Cyrila a Metoděje.

Hlavní loď je dlouhá 33 m, široká 11,5 m a vysoká 16 m. Boční lodi jsou 4 m široké a 6,5 m vysoké. Kněžiště, které uzavírá apsida zaklenutá báňovou klenbou, obklopují z vnější strany sakristie, křestní kaple a depozitáře, v patře pak oratoře. V zadní části kostela, v prostoru pod věží, je kaple. Kostel pojme 1200 věřících, z toho 250 má možnost sedět v lavicích.

Vnitřní výtvarné řešení se provádělo postupně podle finančních možností . Na výzdobě a vybavení kostela se podíleli mj. bratři Heřman a Karel Kotrbovi, Petr Pištělka, Ludvík Kolek, Julius Pelikán, Václav Andres, Jan Vasilij Čermák a Karel Stádník.

Po dostavbě kostela a jeho vysvěcení byli duchovní správou pověřeni premonstráti, tehdy působící ve farnosti Brno-Zábrdovice, která byla „domovskou“ farností i pro Židenice. Samostatná farnost v Brně-Židenicích byla zřízena k 1. lednu 1953 a duchovní správou byli pověřeni diecézní kněží.

Územní rozsah farnosti dnes zahrnuje území Židenic, Juliánova a Vinohrad.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 8. 9. 2014):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
Út
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden
18:00
, ve školním roce, každý týden

http://farnostzidenice.cz

Adresa kostela: Gajdošova

GPS: 49°11'54.848"N, 16°38'46.495"E

Návaznost na dopravu:

Kostel je umístěn na ulici Gajdošova u křižovatky s ulicí Hrozňatovou. Poblíž kostela je zastávka autobusových linek 44,84, 55, 58 a 75 (zastávka Gajdošova). V docházkové vzdálenosti jsou i zastávky tramvajových a trolejbusových linek na Staré osadě (linky 2, 3, 25, 26 a 27) a ulici Táborské (linka 9, zastávka Otakara Ševčíka).

Bezbariérový přístup do kostela je ze zadní strany z ulice Nopovy.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Beneš

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Židenice, kostel Českobratrské církve evangelické - 0.5 km
Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.8 km
Brno-Černovice, Sbor Páně Církve československé husitské - 1.9 km
Brno-Husovice, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 2.0 km
Brno-Husovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 2.2 km
Brno-Husovice, pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu - 2.2 km
Brno, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové - 2.9 km
Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí - 3.3 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 3.7 km
Brno-Komárov, kaple sv. Jana Nepomuckého - Královka - 3.8 km