Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Vranov, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0021:30 Architektem kostela
Výtvarný workshop pro všechny. Probíhá na rajském dvoře, nebo v přilehlém Duchovním centru.  »»»
»»» Moje Noc
17:0021:00 Trojice
Hra, nejen pro děti, propojující tři kostely ve vranovské farnosti. »»»
»»» Moje Noc
17:0021:30 Večerní kavárna
Setkání při kávě, čokoládě a domácích dobrotách v prastarých prostorách paulánské fary a na rajském dvoře. »»»
»»» Moje Noc
18:0018:45 Divadlo pro děti - Ze života hmyzu
Dětský divadelní soubor Kotúček - sál v přízemí Duchovního centra. »»»
»»» Moje Noc
18:0018:30 Pohled shůry
Pohled z kůru kostela na historickou výzdobu a výtvarnou instalaci připravenou pouze pro tento večer. Komentář přítomný. »»»
»»» Moje Noc
18:0018:30 Siste gradum / zastav své kroky / ve vranovské hrobce
Komentovaná prohlídka liechtensteinské hrobky. »»»
»»» Moje Noc
18:3019:00 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme!
Pestrý program vranovského sboru, do kterého se mohou zapojit i posluchači. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:45 Mše svatá
Mše v kapli. Nebojte se přijít, zúčastnit se. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Pohled shůry
Pohled z kůru kostela na historickou výzdobu a výtvarnou instalaci připravenou pouze pro tento večer. Komentář přítomný. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Siste gradum / zastav své kroky / ve vranovské hrobce
Komentovaná prohlídka liechtensteinské hrobky. »»»
»»» Moje Noc
19:4520:30 Kontrabasový kvartet VKB
Netradiční vystoupení známého kontrabasového kvarteta v empírovém prostoru předsíně liechtensteinské hrobky. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Pohled shůry
Pohled z kůru kostela na historickou výzdobu a výtvarnou instalaci připravenou pouze pro tento večer. Komentář přítomný. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Siste gradum / zastav své kroky / ve vranovské hrobce
Komentovaná prohlídka liechtensteinské hrobky. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Odlitek bohoslužby
Zajímavá přednáška Marka Štěpána o projevu změn v liturgii na uspořádání v kostele. Probíhá v kostele. »»»
»»» Moje Noc
21:1522:00 Promítané obrazy
Netradiční promítání obrazů na zeď kostela. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:30 Varhanní improvizace Tomáše Jeřábka
Představení vranovských varhan při improvizaci skvělého, talentovaného, mladého světoběžníka, varhanáře a varhaníka Tomáše Jeřábka. »»»
»»» Moje Noc
23:0023:00 Modlitba na závěr »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Trojice
Výtvarná instalace sochařky Pavly Voborník Kačírkové v kostele. »»»

Informace o kostele:

Vranov u Brna je známým a hojně navštěvovaným Mariánským poutním místem, jehož historie sahá až do 13. století. Nachází se uprostřed krásné přírody asi 12 km severně od Brna v místech, kterým se dříve říkalo Moravské Švýcarsko Historie Vranova se podle prastaré zbožné tradice zaznamenané kronikáři paulánského řádu klade do roku 1240, kdy zemský úředník, šlechtic Vilém nabyl na přímluvu Matky Boží ztraceného zraku. Z vděčnosti za své uzdravení nechal na Vranově postavit dřevěný kostel, který se od nejstarších dob stal cílem poutníků. Nynější farní a poutní kostel byl vybudován spolu s klášterní kvadraturou v letech 1617-1633 tehdejším majitelem panství knížetem Maxmiliánem z Lichtensteina podle plánů jezuity Jana Maria a brněnského stavitele Ondřeje Erny. Je postaven v raně barokním slohu s jedinou vnitřní prostorou. Dominantou hlavního oltáře je líbezná socha Panny Marie Vranovské se sepnutýma rukama bez dítěte, s mírně nakloněnou hlavou. Socha je dílem neznámého francouzského řezbáře z doby před rokem 1500 a přinesli ji patrně první pauláni vranovské komunity. Oltářní obraz Nejsvětější Trojice pochází od vídeňského malíře Paula Trogera. Kostelní klenba má bohatou freskovou výzdobu od malíře Jana Jiřího Etgense, opěvující slávu Matky Boží obklopenou anděli. Současně s výstavbou kostela byla pro rod zakladatele zřízena krypta; do nynější empírové podoby nákladně upravená na začátku 19.stol. Je zde dosud pohřbeno na 50 členů liechtensteinského rodu; poslední zde spočinula princezna Marie Benedikta v lednu 1992, která chtěla být pochována po boku svého otce pohřbeného v roce 1938. Je to světový unikát, kdy členové panujícího rodu cizího státu byli pohřbíváni mimo výsostné území své země, v tomto případě Liechtensteinského knížectví (Fürstentum Liechtenstein).

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17. 9. 2014):

Po
6:45
, celý rok, každý týden
Út
6:45
, celý rok, každý týden
St
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
Čt
6:45
, celý rok, každý týden
10:45
, celý rok, každý týden
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
So
6:45
, celý rok, každý týden
11:00
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
11:00
, celý rok, každý týden

www.dc-vranov.cz

Adresa kostela: Vranov u Brna, 7

GPS: Loc: 49°18'30.85"N, 16°36'45.856"E

Návaznost na dopravu:

bus 57 (Vranov, křižovatka)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Akad. arch. Vanda Štěpánová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Šebrov-Kateřina, kostel sv. Kateřiny - 2.2 km
Lelekovice, kostel sv. Jakuba a Filipa - 3.8 km
Adamov, kostel sv. Barbory - 4.5 km
Blansko, kostel sv. Martina - 6.0 km
Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice - 8.5 km
Brno-Husovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 10.0 km
Brno-Husovice, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 10.1 km
Brno, Sbor Církve adventistů s.d. - 10.1 km