Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Lelekovice, kostel sv. Jakuba a Filipa

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0019:15 Mše svatá pro děti i dospělé s průvodcem
Každých 14 dní míváme v kostele tzv. dětskou mši svatou, tedy mši přizpůsobenou dětem koncepcí, kázáním i hudbou. Přijďte se podívat! Navíc bude k dispozici průvodce mší, který vám nastíní, co se zrovna děje a jaký to má význam.  »»»
»»» Moje Noc
19:3020:30 Přednáška o historii kostela
Poutavé vyprávění prof. Josefa Ungera o historii lelekovského kostela v širších souvislostech. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Komorní sbor Lelkováček
Pod vedením Inky Pospíšilové vystoupí pěvecký sbor Lelkováček - komorní sbor ze ZŠ Lelekovice. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Zpěv gospelů
Gospelové písně v podání mladých farníků »»»
»»» Moje Noc
21:3022:30 Hudba prokládaná čtením z Bible
Několik hudebních skladeb v podání mladých farníků – hudebníků mezi námi. Čtení krátkých úryvků z Písma Svatého obyčejnými lidmi, aneb „tento text Bible mám rád a chci, aby zazněl i této noci“. Ke slovu přijdou i různé překlady Slova. »»»
»»» Moje Noc
22:3023:30 Modlitba se zpěvy Taizé, před Pánem a pro Pána ...
Přítmí kostela osvětleného pouze svitem svíček. Na oltáři je nasvětleno Tělo páně v monstranci. Kostelem se jemně nesou tóny meditativních zpěvů z Taizé. Po celém dni přichází chvíle ztišení, modlitby a meditace.  »»»
»»» Moje Noc
23:3024:10 Tichá adorace před Nesvětější Svátostí
Zůstává jen Pán, já a ticho. Ani zpěv již nedokáže vyslovit, čím duše přetéká. Čas se zastavil. Já jsem to, nebojte se (J 6, 20). Já jsem s vámi po všechny dny až do konce věků (Mt 28, 20). »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Program pro děti
Bude zajištěn doprovodný program pro děti, aby se dospělí mohli věnovat hlavnímu programu. V případě hezkého počasí bude hořet oheň a bude možné opékání hadů z těsta a bude možno hrát míčové hry, za deště bude promítání filmů s bibl.tematikou. »»»

»»» Moje Noc

Přímluvná modlitba
Potřebujete modlitbu? Pomodlíme se za vás či s vámi. Poproste lidi označené se žlutou cedulkou. »»»

»»» Moje Noc

Ptejte se nás, na co chcete, my, na co chceme, odpovíme
Vše, co jste kdy chtěli vědět o kostele, o životě katolíka, o Bohu, ale báli jste se zeptat. Netradiční možnost rozhovoru člověka s člověkem o životě a tak. Ptejte se na cokoliv lidí označených žlutou cedulkou. »»»

»»» Moje Noc

Výstavka fotografií z života farnosti
Nástěnka s fotografiemi z farnosti, historické i aktuální fotografie. »»»

»»» Moje Noc

Zapal si svoji svíčku a napiš modlitbu
Příležitost svěřit těžkosti Hospodinu, zapálit svíčku, napsat prosbu na lísteček. Prosby budou předneseny Pánu Bohu při modlitbě z Taize. »»»

Informace o kostele:

Lelekovický kostel je nejstarší stojící stavbou v obci. Jeho počátky spadají do doby okolo poloviny 13. století. Byl postaven v románském slohu s pozdějšími gotickými úpravami. Dnešní kostelní věž byla vybudována v roce 1873

 

Více informací o kostele zde: http://www.lelekovice.cz/bb_historie/bb_historie_kostel.html

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17. 9. 2014):

Út
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden, během školního roku 1 x 14 dní mše sv. pro děti začíná vždy v 18:00
Ne
8:00
, od října do června, každý týden
9:30
, celý rok, každý týden

http://www.dc-vranov.cz

GPS: Loc: 49°17'29.26"N, 16°34'50.663"E

Návaznost na dopravu:

Bus 41 (Lelekovice, náves), 57 (vybrané spoje); vlak (zast. Česká)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P.Kříž

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Vranov, kostel Narození Panny Marie - 3.8 km
Brno-Řečkovice, kostel sv. Vavřince - 4.1 km
Brno-Řečkovice, Sbor Páně Církve československé husitské - 4.3 km
Kuřim, sbor Dr. Karla Farského - 5.1 km
Šebrov-Kateřina, kostel sv. Kateřiny - 5.3 km
Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice - 6.8 km
Brno-Komín, kostel sv. Vavřince - 7.7 km
Brno-Žabovřesky, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - 7.7 km
Adamov, kostel sv. Barbory - 8.0 km
Brno-Žabovřesky, kaple sv. Václava - 8.1 km