Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Lelekovice, kostel sv. Jakuba a Filipa

Program Noci kostelů 9. června 2017

19:0019:30 Mše svatá  »»»»»» Moje Noc
19:3020:30 Přednáška o historii kostela a počátcích křesťanství
Poutavé vyprávění prof. Josefa Ungera o historii lelekovického kostela v širších souvislostech a o počátcích křesťanství. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Komorní sbor Lelkováček
Pod vedením Inky Pospíšilové vystoupí pěvecký sbor Lelkováček - komorní sbor ze ZŠ Lelekovice. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:30 Hudba prokládaná čtením z Bible
Několik hudebních skladeb v podání mladých farníků – hudebníků mezi námi. Čtení krátkých úryvků z Písma Svatého obyčejnými lidmi, aneb „tento text Bible mám rád a chci, aby zazněl i této noci“. Ke slovu přijdou i různé překlady Slova. »»»
»»» Moje Noc
22:3023:30 Modlitba se zpěvy Taizé, před Pánem a pro Pána ...
Přítmí kostela osvětleného pouze svitem svíček. Na oltáři je nasvětleno Tělo páně v monstranci. Kostelem se jemně nesou tóny meditativních zpěvů z Taizé. Po celém dni přichází chvíle ztišení, modlitby a meditace.  »»»
»»» Moje Noc
23:3024:10 Tichá adorace před Nesvětější Svátostí
Zůstává jen Pán, já a ticho. Ani zpěv již nedokáže vyslovit, čím duše přetéká. Čas se zastavil. Já jsem to, nebojte se (J 6, 20). Já jsem s vámi po všechny dny až do konce věků (Mt 28, 20). »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Přímluvná modlitba
Potřebujete modlitbu? Pomodlíme se za vás či s vámi. Poproste lidi označené se žlutou cedulkou. »»»

»»» Moje Noc

Ptejte se nás, na co chcete, my, na co chceme, odpovíme
Vše, co jste kdy chtěli vědět o kostele, o životě katolíka, o Bohu, ale báli jste se zeptat. Netradiční možnost rozhovoru člověka s člověkem o životě a tak. Ptejte se na cokoliv lidí označených žlutou cedulkou. »»»

»»» Moje Noc

Výstavka fotografií z života farnosti
Nástěnka s fotografiemi z farnosti, historické i aktuální fotografie. »»»

»»» Moje Noc

Zapal si svoji svíčku a napiš modlitbu
Příležitost svěřit těžkosti Hospodinu, zapálit svíčku, napsat prosbu na lísteček. Prosby budou předneseny Pánu Bohu při modlitbě z Taize. »»»

Informace o kostele:

Lelekovický kostel je nejstarší stojící stavbou v obci. Jeho počátky spadají do doby okolo poloviny 13. století. Byl postaven v románském slohu s pozdějšími gotickými úpravami. Dnešní kostelní věž byla vybudována v roce 1873

 

Více informací o kostele zde: http://www.lelekovice.cz/bb_historie/bb_historie_kostel.html

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17. 9. 2014):

Út
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden, během školního roku 1 x 14 dní mše sv. pro děti začíná vždy v 18:00
Ne
8:00
, od října do června, každý týden
9:30
, celý rok, každý týden

http://www.dc-vranov.cz

GPS: Loc: 49°17'29.26"N, 16°34'50.663"E

Návaznost na dopravu:

Bus 41 (Lelekovice, náves); vlak (zast. Česká)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Kříž

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Vranov, kostel Narození Panny Marie - 3.8 km
Kuřim, sbor Dr. Karla Farského - 5.1 km
Šebrov-Kateřina, kostel sv. Kateřiny - 5.3 km
Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice - 6.8 km
Brno-Komín, kostel sv. Vavřince - 7.7 km
Brno-Žabovřesky, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - 7.7 km
Adamov, kostel sv. Barbory - 8.0 km
Brno-Žabovřesky, kaple sv. Václava - 8.1 km
Brno, Sbor Církve adventistů s.d. - 8.8 km
Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické - 9.0 km