Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 9. června 2017

16:3016:45 Otevření výstavy Svoji
Představení výstavy v zahradě Blahoslavova domu »»»
»»» Moje Noc
16:4517:00 Otevření výstavy Hlavy
Představení malířky Marie Vrbové a uvedení do výstavy v hlavním sále Blahoslavova domu »»»
»»» Moje Noc
17:0017:50 O Palečkovi
Pohádka pro nejmenší v podání divadla Paravánek »»»
»»» Moje Noc
17:4521:00 Dobročinné palačinky
Tradiční zpestření programu v Blahoslavově domě, výtěžek věnujeme na podporu činnosti Diakonie ČCE v Brně  »»»
»»» Moje Noc
18:0018:15 Zahájení programu a ztišení na začátku večera
Zahájení letošní Noci kostelů, čtení z Písma, biblická úvaha »»»
»»» Moje Noc
18:1519:00 Svatý komediant František
scénické čtení hry Daria Fo v podání herce Láryho Hausera »»»
»»» Moje Noc
18:3000:00 Chillout zóna
Možnost pro klidné setkání, rozhovor s faráři nebo členy sboru, modlitbu.  »»»
»»» Moje Noc
19:0019:45 Varhany a flétna
Souznění nástrojů a žánrů představí brněnská varhanice Hana Bartošová a flétnistka Hana Hána. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:40 Kupodivu
Koncert brněnské originální formace s jazz-folko-indie tváří, kterou si zapamatujete. Složení: Marta Břeňová (zpěv), Petr Šašinka (klávesy, perkuse, zpěv), Jaroslav Pilný (saxofony, zpěv) a Šimon Athaj Řeřucha (baskytara). »»»
»»» Moje Noc
20:4521:30 S Lutherem u piva
V roce 500. výročí zveřejnění tezí reformátora Martina Luthera se s ním můžete setkat a o jeho myšlenkách si povídat u piva! Programem provede Jaroslav Vítek. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Kouzlo africké harfy
Západoafrickou harfu koru rozezní Jiří Bouda. »»»
»»» Moje Noc
22:4523:30 S flétnou letem světem
Etnická hudba na etnické dechové nástroje v podání Martina Horáka. »»»
»»» Moje Noc
23:4500:00 Ztišení na závěr večera
Čtení z Písma a modlitba na závěr dne.  »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Hlavy
Výstava Marie Vrbové instalovaná v hlavním sále Blahoslavova domu. „Maluju, protože jsem to odedávna chtěla. »»»

»»» Moje Noc

Svoji
Výstava Centra pro rodinu a sociální péči instalovaná v zahradě. Cílem není dávat jednoznačné návody na šťastné manželství nebo celoživotní partnerství. Smyslem je pozvat diváky do příběhu, který zahrnuje lásku, přátelství, soužití, spolupráci... »»»

»»» Moje Noc

Co o nás možná nevíte
Projekce představující život Farního sboru ČCE v Brně II »»»

Informace o kostele:

Blahoslavův dům - interiérModlitebna českobratrské církve evangelické v Blahoslavově domě v Brně byla vybudována r. 1924 jako shromažďovací a bohoslužebný prostor pro zamýšlené evangelické středisko v tehdejším zemském hlavním městě. Od té doby nepřetržitě slouží (především) pro evangelické nedělní a sváteční bohoslužby.
Záměr uspořádat prostor tak, aby soustřeďoval účastníky bohoslužeb k jejich základnímu ději – zvěstování Božího slova a oslavě Boží – se výrazně projevil umístěním kazatelny a stolu Páně do středu průčelí a oproštěním vzhledu celku od jakýchkoli přídavných ozdobných prvků.
R. 1975 získala modlitebna nový vzhled uplatněním kombinací barev pro stěny a strop a instalací nových osvětlovacích těles zavěšených pod stropem a umístěných na stěnách. R. 1992 byla v Blahoslavově domě dokončena stavba nových varhan, které nahradily starší nevyhovující nástroj a svým prospektem přívětivě doplnily vzhled čelní stěny bohoslužebného prostoru.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 26. 4. 2016):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden

www.blahoslavak.cz

Adresa kostela: Lidická 79

GPS: 49°12'26.048"N, 16°36'15.987"E

Návaznost na dopravu:

Nejbližší zastávka městské hromadné dopravy je Pionýrská. Přijedete-li tramvají (linka 1 , 6) od centra města, nachází se modlitebna hned vedle zastávky po levé straně (Lidická 79).
 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Horák, Alexandra Jacobea

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, Sbor Církve adventistů s.d. - 0.4 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 0.4 km
Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 0.4 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 1.0 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 1.0 km
Brno, Komunita Emmanuel - u kostela sv. Tomáše - 1.0 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 1.2 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.2 km
Brno, kostel sv. Michala - 1.4 km
Brno, pravoslavný chrám sv. Václava - 1.4 km