Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 10. června 2016

16:0018:00 Hvězdy nad brněnskými věžemi
Výtvarná dílna pro děti, děti mohou přicházet průběžně k asi půlhodinovému tvoření; vede Marta Procházková »»»
»»» Moje Noc
18:0018:30 Zahájení programu a ztišení na začátku večera
Zahájení letošní Noci kostelů, čtení z Písma, biblická úvaha »»»
»»» Moje Noc
18:3021:00 Dobročinné palačinky
Tradiční zpestření programu v Blahoslavově domě, výtěžek věnujeme na podporu činnosti Diakonie ČCE v Brně  »»»
»»» Moje Noc
18:3000:00 Chillout zóna
Možnost pro klidné setkání, rozhovor s faráři nebo členy sboru, modlitbu.  »»»
»»» Moje Noc
18:3018:45 Otevření výstavy Tři dny v Medžugorje
Představení fotografa Jana Voběrka a uvedení do výstavy »»»
»»» Moje Noc
18:4523:00 Co o nás možná nevíte
Projekce představující život Farního sboru ČCE v Brně II »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Synagogální hudba raného baroka
Úpravy žalmů od židovského skladatele Salomona Rossiho v podání Brněnského ekukmenického sboru pod vedením Luboše Rause  »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Varhanní hudba a americké spirituály
Neobvyklé souznění nástrojů a žánrů představí brněnská varhanice Hana Bartošová a americká hobojistka Kristen Cooper.  »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Ztišení pod varhanami
Biblická čtení a úvahy, na varhany doprovází Martina Šebestová.  »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Dává člověku i v noci prozpěvovat
Smíšený komorní sbor Boni discipuli pod vedením Karly Havelkové zpívá písně duchovní i lidové, staré i novodobé.  »»»
»»» Moje Noc
23:0023:30 Zpěvy z Taizé
S jednoduchým doprovodem, se všemi, kdo se budou chtít připojit, a přece soustředěně, chceme zpívat meditativní písně z komunity v Taizé.  »»»
»»» Moje Noc
23:4500:00 Ztišení na závěr
Čtení z Písma a modlitba na závěr dne.  »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Tři dny v Medžugorje
Výstava fotografií Jana Voběrka vzniklých při jeho cestě na známé poutní místo. Otevření výstavy v 18.30. »»»

Informace o kostele:

Blahoslavův dům - interiérModlitebna českobratrské církve evangelické v Blahoslavově domě v Brně byla vybudována r. 1924 jako shromažďovací a bohoslužebný prostor pro zamýšlené evangelické středisko v tehdejším zemském hlavním městě. Od té doby nepřetržitě slouží (především) pro evangelické nedělní a sváteční bohoslužby.
Záměr uspořádat prostor tak, aby soustřeďoval účastníky bohoslužeb k jejich základnímu ději – zvěstování Božího slova a oslavě Boží – se výrazně projevil umístěním kazatelny a stolu Páně do středu průčelí a oproštěním vzhledu celku od jakýchkoli přídavných ozdobných prvků.
R. 1975 získala modlitebna nový vzhled uplatněním kombinací barev pro stěny a strop a instalací nových osvětlovacích těles zavěšených pod stropem a umístěných na stěnách. R. 1992 byla v Blahoslavově domě dokončena stavba nových varhan, které nahradily starší nevyhovující nástroj a svým prospektem přívětivě doplnily vzhled čelní stěny bohoslužebného prostoru.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 26. 4. 2016):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden

www.brno-ii.evangnet.cz

Adresa kostela: Lidická 79

GPS: 49°12'26.048"N, 16°36'15.987"E

Návaznost na dopravu:

Nejbližší zastávka městské hromadné dopravy je Pionýrská. Přijedete-li tramvají (linka 1 , 6) od centra města, nachází se modlitebna hned vedle zastávky po levé straně (Lidická 79).
 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alexandra Jacobea

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, Sbor Církve adventistů s.d. - 0.4 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 0.4 km
Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 0.4 km
Brno, modlitebna Sboru Církve bratrské, Kounicova - 0.7 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 1.0 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 1.0 km
Brno, Komunita Emmanuel - u kostela sv. Tomáše - 1.0 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 1.2 km
Brno, modlitebna CB Na cestě - 1.2 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.2 km