Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

          

 

  

 

 

Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Blahoslavův dům - interiérModlitebna českobratrské církve evangelické v Blahoslavově domě v Brně byla vybudována r. 1924 jako shromažďovací a bohoslužebný prostor pro zamýšlené evangelické středisko v tehdejším zemském hlavním městě. Od té doby nepřetržitě slouží (především) pro evangelické nedělní a sváteční bohoslužby.
Záměr uspořádat prostor tak, aby soustřeďoval účastníky bohoslužeb k jejich základnímu ději – zvěstování Božího slova a oslavě Boží – se výrazně projevil umístěním kazatelny a stolu Páně do středu průčelí a oproštěním vzhledu celku od jakýchkoli přídavných ozdobných prvků.
R. 1975 získala modlitebna nový vzhled uplatněním kombinací barev pro stěny a strop a instalací nových osvětlovacích těles zavěšených pod stropem a umístěných na stěnách. R. 1992 byla v Blahoslavově domě dokončena stavba nových varhan, které nahradily starší nevyhovující nástroj a svým prospektem přívětivě doplnily vzhled čelní stěny bohoslužebného prostoru.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 26. 4. 2016):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden

www.brno-ii.evangnet.cz

Adresa kostela: Lidická 79

GPS: 49°12'26.048"N, 16°36'15.987"E

Návaznost na dopravu:

Nejbližší zastávka městské hromadné dopravy je Pionýrská. Přijedete-li tramvají (linka 1 , 6) od centra města, nachází se modlitebna hned vedle zastávky po levé straně (Lidická 79).
 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alexandra Jacobea

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, Sbor Církve adventistů s.d. - 0.4 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 0.4 km
Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 0.4 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 1.0 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 1.0 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 1.2 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.2 km
Brno, kostel sv. Michala - 1.4 km
Brno, Betlémský kostel - 1.5 km
Brno, kostel sv. Janů - 1.5 km