Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno, pravoslavný chrám sv. Václava

Program Noci kostelů 10. června 2016

18:0018:30 Zahájení Noci kostelů v chrámu sv. Václava  »»»»»» Moje Noc
18:3022:00 Všenoční bdění
Pravoslavné Všenoční bdění s Akathistem »»»
»»» Moje Noc
22:0001:00 Prohlídka interiéru chrámu a vystavených ikon
Pravoslavná církevní hudba, možnost volné prohlídky interiéru chrámu a vystavených ikon  »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Chrám sv. Václava se nachází v centru Brna na úpatí hradu Špilberk. Za první republiky neudržovaná a nebezpečná lokalita se díky vyhlášení hradu a parku za národní kulturní památku stala v průběhu let vyhledávaným místem procházek. Chrám je solitérní stavbou zasazenou do zeleně jednoho z největších brněnských parků. Neodmyslitelně patří k siluetě hradu a parku, je součástí městské památkové rezervace a národní kulturní památkou. Plán vypracoval Ing. arch. Petr Levický a stavbu provedl stavitel Vladimír Stavíček v letech 1930-31. Hlavní vnitřní prostor chrámu má tvar jednoduchého hranolu o půdorysných rozměrech 11 x 9,6 metrů a výšce 9,5 metrů. Do jeho stěn jsou prolomeny čtyři niky o světlé výšce 8 metrů. Vnitřní výzdoba chrámu se omezila pouze na vitráže v prostorných okenních otvorech. Ty však byly zcela zničeny během 2. světové války. V původní architektonické výbavě chrámu byla vitráž sv. Václava na koni nad vchodem do chrámu, v levém bočním okně sv. Prokop, na pravé straně sv. Anna a konečně v oltářní části bylo zobrazeno slavné Kristovo vzkříšení. Ve zvonici bylo pět vysvěcených zvonů a po obou stranách chrámové lodě 36 sklápěcích křesel pro staré a nemocné. Hlavním prvkem interiéru je ikonostas. Je zbudován ze základní řady kamenných desek červeného zabarvení, na kterých spočívá osmice sloupků ze zeleného kamene, jež nesou opět řadu kamenných desek. Ikony vsazené mezi sloupky jsou dílem akademické malířky Olgy Djačenkové. Datují se do doby vzniku chrámu. Jedná se o ikonu sv. Václava, sv. Ludmily, archanděla Gabriela, archanděla Michaela, Přesvaté Bohorodice a Krista Spasitele. Nad královskými dveřmi v horní desce je zasazena kruhová ikona Poslední večeře. Výplně otvoru, kování, zábradlí a další interiérové detaily se dochovaly v plném rozsahu. Za zmínku stojí také výborná akustika chrámu. Stavitel Levický musel respektovat kánony církevního stavitelství, ale především navrhnout stavbu, kterou přijme věřící pravoslavný lid, stavbu milou srdci tohoto lidu. Levický se však neuchyluje ke kopírování starých vzorů, což je u soudobých autorů časté, naopak abstrahuje schéma tradičního pravoslavného chrámu v duchu soudobé puristické estetiky. Při kompozici objektu pracuje s čistými objemy hranolu, na jejichž průniku staví podobu vnitřního prostoru chrámu. Tím je schéma vepsaného kříže. Celá stavba graduje věží zakončenou kopulí ruského typu. Ta spolu s motivem kříže přítomným jak v interiéru, tak v siluetě budovy jednoznačně určuje sakrální účel stavby. Vnější podoba je, zcela podle dobových zásad funkcionalismu, podřízena jejímu vnitřnímu uspořádání. Umístění oken a dveří je pečlivě komponováno. Takto vzniklý prostor je přirozeně monumentální, působí slavnostně, ale zároveň lidsky příjemně. Jsme zde svědky užití principu moderní architektury a zároveň tradičních proporčních a kompozičních pravidel. K areálu pravoslavného chrámu patří také zvonice s křtitelnicí, navržená v roce 1991 Luborem Lacinou, který patřil k významným brněnským architektům doby nedávné. V roce 2003 provedla naše brněnská obec obnovu a částečnou úpravu vnějšího vzhledu farního chrámu sv. Václava, která sestávala z několika částí. Nejvýraznější a pro pravoslavného křesťana vpravdě nejradostnější bylo pozlacení tehdejší měděné kopule. Pro zlacení bylo použito nejkvalitnější čtyřiadvacetikarátové plátkové zlato. Kopule se tak stala z dálkových pohledů mnohem výraznější. Chrám dnes září v novém důstojném kabátě, který mohl obléknout díky hojnému Božímu požehnání a milosti.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 22. 9. 2014):

So
7:30
, celý rok, každý týden
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
Ne
7:00
, celý rok, každý týden
9:00
, celý rok, každý týden
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden

www.pravoslavbrno.cz

Adresa kostela: Gorazdova

GPS: Loc: 49°11'48"N, 16°35'44,2"E

Návaznost na dopravu:
Tramvaj č. 4, zastávka Úvoz. Směr Masarykova čtvrť. Trolejbusy č. 25, 26, 38, 39, zastávka Úvoz. Pěšky z centra - z České cca 10 min.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: prot. Mgr. Jozef Fejsak

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, modlitebna CB Na cestě - 0.3 km
Brno-Staré Brno, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - 0.5 km
Brno, Betlémský kostel - 0.8 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 0.8 km
Brno, modlitebna Sboru Církve bratrské, Kounicova - 0.9 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 1.1 km
Brno, kaple sv. Richarda Pampuri, Nemocnice Milosrdných bratří - 1.1 km
Brno, klášterní kostel sv. Leopolda a Václava - 1.2 km
Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 1.2 km
Brno, kostel sv. Michala - 1.3 km