Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje

          

 

  

 

 

PŘIHLÁŠENÍ KOSTELA DO NOCI KOSTELŮ 9. 6. 2017

Je třeba

1. respektovat CÍLETEZE,

2. vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM. 3. Duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku do Noci kostelů. Přihláška bude k dispozici od 1. února 2017.

Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu Noci kostelů 2017 a aktualizaci informací o kostele.

Kontakty na koordinátory, kteří obdrží přihlášky:

 
Brno
Mgr. Marie Pospíšilová
České Budějovice
Mgr. Štěpán Hadač
Hradec Králové
Bc. Petra Kolčavová
Litoměřice
Ing. Kristýna Solničková, MBA
Olomouc
Luboš Nágl
Ostrava - Opava
Ing. Mgr. Magdaléna Kocychová
Plzeň
Anna Šlajsová
Praha
Zuzana Kakušková


Noc kostelů je:

- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,

- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,

- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,

- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.