Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2015 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, předseda ČBK, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem., biskup ostravsko-opavský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví a Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a. v.

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman královéhradeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje

Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova,  Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor statutárného města Plzně

        

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Mělník, chrám sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 29. května 2015

19:0019:05 Zvonění na zahájení Noci kostelů
Zvonění na všechny 3 chrámové zvony začne v 19:03  »»»
»»» Moje Noc
19:0520:10 Koncert žáků ZUŠ Mělník »»»»»» Moje Noc
20:1520:25 Komentovaná prohlídka »»»»»» Moje Noc
20:5521:00 Ukončení Noci kostelů
Ukončení Noci kostelů na všechny 3 zvony chrámu. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

      Památný kostel svatého Petra a Pavla na Mělníce patří svým založením k nejstarším kostelům v Čechách. František Palacký klade jeho založení spolu se zdejší kapitulou do doby kněžny Emmy (+1006), manželky českého knížete Boleslava II. Architekt Kamil Hilbert, dospěl při studiu stavby mělnického kostela za jeho restaurace, prováděné v letech 1913 a 1914, ke zjištění, že nejstarší částí stavby je torzo románské věže, stojící v jihozápadním nároží chrámového půdorysu. Z poznatků, které přitom nabyl, položil původ věže do doby kolem roku 1000. Dále vyslovil předpoklad, že toto torzo patří jedné ze dvou věží původní románské trojlodní basiliky. Pro románskou výstavbu kostela svědčí též patka a dřík sloupku, které byly nalezeny při předešlé opravě chrámu v roce 1892. Tato patka se shoduje s šestnácti patkami sloupků v kryptě kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi.

 

     První písemné zmínky o mělnickém kapitulním kostele, tehdy pravděpodobně zasvěceném jen svatému Petru, jsou z doby krále Vratislava I. (1061 -1092). Další zmínku nacházíme k roku 1125, kdy věnoval kronikář Kosmas svou "Kroniku Čechů" mělnickému proboštu Šebířovi (Severo praeposito ecclesiae melnicensi). I to je doklad stáří a významu mělnické kapituly. První přímá zpráva o mělnickém kostele pochází z roku 1172. Praví se v ní, že toho roku vyhořel po zásahu blesku starobylý mělnický kostel.
 
Od roku 2012 započaly opravy kostela.
2012 - obnova interiéru /západní části kostela/ + statické zajištění
2013 - restaurátorské práce v prostoru kruchty /balustráda boční lodi/
2014 - obnova interiéru - strop v prostoru před kruchtou
2014 - nové varhany z dílny Brachtl a Kánský 


Mše je vždy v neděli od 9:30.

Na Vyhlídce 18, 27601 Mělník

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21. 5. 2015):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden, od 7. září 2015 do 21.listopadu 2015 budou přesunuty mše do kostela Čtrnácti sv. pomocníků na náměstí Míru!!! Z důvodu opravy chrámu sv. Petra a Pavla.

http://www.saletini.cz/home.html

Adresa kostela: Na Vyhlídce

GPS: 50°21'1.361"N, 14°28'24.938"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hrstková Radomíra

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Mělník, evangelický kostel - 0.8 km
Liběchov, kostel sv. Havla - 6.6 km
Libiš, kostel Svaté Trojice - 8.2 km
Nová Ves - Vepřek, kostel Narození Panny Marie - 17.2 km