Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Dolní Poustevna, kostel sv. Michaela archanděla

Program Noci kostelů 10. června 2016

19:1519:30 Drak recituje poprvé
Pásmo básní J. Seiferta v podání dramatického kroužku Drak »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Kostelem zní hudba dětí
Vystoupí žáci ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní Poustevna ve hře na varhany a zobcovou flétnu »»»
»»» Moje Noc
20:0020:15 Drak recituje podruhé
Pásmo PRO MAMINKY v podání dramatického kroužku Drak »»»
»»» Moje Noc
20:1520:30 Hudební tóny v podání dospělých
Zahrají učitelky Tereza Kunzeová (zobcová flétna) a Petra Kalčíková (klavír). »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Tradiční malování v kostele »»»

Informace o kostele:

Kostel svatého Michaela Archanděla v Dolní Poustevně
Kostel je postaven v pseudogotickém slohu. Jedná se o jednolodní stavbu s trojboce uzavřeným presbytářem. Stavba kostela byla zahájena vysvěcením a položením základního kamene dne 13. srpna 1854 a ukončena byla 1. září 1855. V tomto měsíci byl kostel se souhlasem biskupa litoměřické diecéze Mons. Dr. Wenzel. Anton. Frinda vysvěcen a zasvěcen sv. Michaelovi Archandělovi. 

Oltář sv. Jana Nepomuckého je od J. Hájka z roku 1769 a byl přenesen z původní kamenné kaple, kterou dnes připomíná již jen kříž z 19. století a lípy osázené kolem (pobíž hlavní křižovatky). Obraz na oltáři byl vytvořen J. Grussem z Lipové a pocházel z roku 1826. V dnešní době je hlavní obraz z pozdější doby a během roku, podle liturgie, se zde střídají  tři obrazy. Po většinu roku je na oltáři obraz sv. Michaela Archanděla, v adventní době se dává obraz sv. Rodiny a v době postní je vystaven obraz Ukřižování Krista.

Po obvodu chrámové lodi je plastická dřevěná křížová cesta z konce 19.století. V období adventu se staví v kostele betlém, který pochází  ze třicátých let minulého století. Krajinu modeloval zdejší rodák pan E. Krause se svými spolužáky. Figury pocházejí z řezbářských dílen ze Šluknova a Králoství.

Na kúru se nacházejí varhany od firmy REISS z Gersdorfu.

Vitrážová okna v kostele jsou dary místních rodáků a křesťanů z Dolní Poustevny a i ze Sebnitz.

 

farnostpoustevna.estranky.cz

Adresa kostela: Lobendavska 112

GPS: 50°59'7.770"N, 14°17'21.009"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Radka Kreibichová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Vilémov u Šluknova, kaple Nanebevzetí Panny Marie - 4.4 km
Lobendava, kostel Navštívení Panny Marie - 4.7 km
Mikulášovice, kostel sv. Mikuláše - 8.0 km
Růžová, kostel sv. Petra a Pavla - 14.8 km
Děčín-Dolní Žleb, kostel Nejsvětější Trojice - 16.8 km
Jetřichovice-Jetřichovice u Děčína, kostel sv. Jana Nepomuckého - 17.8 km
Srbská Kamenice, kostel sv. Václava - 18.5 km
Děčín-Prostřední Žleb, kaple sv. Andělů Strážných - 19.9 km
Ludvíkovice, obecní kaple - 20.3 km
Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje - 22.7 km