Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Františkovy Lázně, Chrám svaté kněžny Olgy

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:1524:00 Během celého večera bude možno prohlédnout si chrám
Návštěvníci mohou zapálit svíčku za zdraví, za zesnulé apod., nabrat a odnést si domů svěcenou vodu, na vzpomínkový list mohou napsat křestní jména svých blízkých, za které budou na konci večera v chrámu proneseny knězem přímluvné modlitby. »»»
»»» Moje Noc
17:3018:15 Večerní bohoslužba se zpěvy duchovních písní
Zpívá chrámový komorní sbor chrámu svaté Olgy. »»»
»»» Moje Noc
18:4519:15 75. výročí heydrichiády – mučednická smrt vladyky Gorazda
Vladyka Gorazd byl prvním biskupem české pravoslavné církve. Byl popraven nacisty za ukrývání vykonavatelů atentátu na R. Heydricha v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze.  »»»
»»» Moje Noc
19:4520:30 Komentovaná prohlídka chrámu
Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůležitějších bohoslužebných předmětů, a popovídá o historii a současnosti chrámu. Ochutnávka bohoslužebného vína a tzv. koliva – tradičního svěceného pokrmu z obilí, oříšků a ovoce. »»»
»»» Moje Noc
21:4522:30 Komentovaná prohlídka chrámu
Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůležitějších bohoslužebných předmětů, a popovídá o historii a současnosti chrámu. Ochutnávka bohoslužebného vína a tzv. koliva – tradičního svěceného pokrmu z obilí, oříšků a ovoce. »»»
»»» Moje Noc
23:3023:45 Závěrečná modlitba s přímluvami za zdraví a pokoj návštěvníků i jejich blízkých
Otec Metoděj se pomodlí krátké modlitby (tzv. moleben) za zdraví, i za pokoj zesnulých, během kterých vzpomene všechna křestní jména, která návštěvníci Noci kostelů zapsali na vzpomínkové kartičky. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

Nejstarší pravoslavný chrám na našem území, patří autokefální (tzn. samostatné) Pravoslavné církvi v českých zemích. Postaven byl v letech 1887-89 známým františkolázeňským architektem Gustavem Wiedermannem. Chrám je zasvěcen sv. kyjevské kněžně Olze, díky níž bylo na Rusi v 10. stol. přijato křesťanství. Jedná se о nejstarší chrám zasvěcený sv. Olze ve střední Evropě.

 

V chrámu se nacházejí pozoruhodné ikony, jsou zde uchovávány ostatky prvního poustevníka v Čechách, sv. Ivana Českého. Chrám původně sloužil pravoslavným lázeňským hostům, kteří do Františkových Lázní přijížděli z tradičně pravoslavných zemí. Dnes tvoří většinu věřících pravoslavní Češi a Slováci, dále Rusové, Ukrajinci, Němci, Rumuni atd. ешко

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 24. 4. 2014):

St
18:30
, celý rok, každý týden, večerní bohoslužba
18:30
, celý rok, každý týden, moleben za zesnulé, za zdraví nemocných
So
17:30
, celý rok, každý týden, s nedělní platností, večerní bohoslužba
Ne
10:00
, celý rok, každý týden, sv. liturgie

https://www.facebook.com/chram.sv.Olgy

Adresa kostela: Kollárova 165/8

GPS: 50°7'17.120"N, 12°21'17.631"E

Návaznost na dopravu:

Chrám je nedaleko od vlakového nádraží i od autobusové zastávky Městské sady ze směru od Chebu i Aše.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: otec Vít Metoděj Kout

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Františkovy Lázně, Evangelický kostel sv. Petra a Pavla - 0.9 km
Cheb, kostel sv. Václava - 4.6 km
Cheb, kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty - 4.6 km
Cheb, kaple sv. Jana - farní dům - 4.7 km
Cheb, františkánský kostel Zvěstování Panny Marie - 4.9 km
Cheb, kostel sv. Kláry - 4.9 km
Cheb, modlitebna Bratrské jednoty baptistů I - 5.0 km
Cheb, Evangelický kostel pokoje - 5.0 km
Cheb, Husův sbor - 5.2 km
Cheb, modlitebna CASD společenství Sedmička - 5.2 km