Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

  

 

 

Františkovy Lázně, Chrám svaté kněžny Olgy

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

 

Nejstarší pravoslavný chrám na našem území, patří autokefální (tzn. samostatné) Pravoslavné církvi v českých zemích. Postaven byl v letech 1887-89 známým františkolázeňským architektem Gustavem Wiedermannem. Chrám je zasvěcen sv. kyjevské kněžně Olze, díky níž bylo na Rusi v 10. stol. přijato křesťanství. Jedná se о nejstarší chrám zasvěcený sv. Olze ve střední Evropě.

 

V chrámu se nacházejí pozoruhodné ikony, jsou zde uchovávány ostatky prvního poustevníka v Čechách, sv. Ivana Českého. Chrám původně sloužil pravoslavným lázeňským hostům, kteří do Františkových Lázní přijížděli z tradičně pravoslavných zemí. Dnes tvoří většinu věřících pravoslavní Češi a Slováci, dále Rusové, Ukrajinci, Němci, Rumuni atd. ешко

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 24. 4. 2014):

St
18:30
, celý rok, každý týden, večerní bohoslužba
18:30
, celý rok, každý týden, moleben za zesnulé, za zdraví nemocných
So
17:30
, celý rok, každý týden, s nedělní platností, večerní bohoslužba
Ne
10:00
, celý rok, každý týden, sv. liturgie

https://www.facebook.com/chram.sv.Olgy

Adresa kostela: Kollárova 165/8

GPS: 50°7'17.120"N, 12°21'17.631"E

Návaznost na dopravu:

Chrám je nedaleko od vlakového nádraží i od autobusové zastávky Městské sady ze směru od Chebu i Aše.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: otec Vít Metoděj Kout

Mapa: