Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Kutná Hora, evangelický kostel

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0019:00 program pro děti »»»»»» Moje Noc
19:0020:00 varhanní koncert Marty Čablíkové »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 vystoupení pěveckého souboru Cantica »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 koncert hudební skupiny Double guitar band »»»»»» Moje Noc
22:0022:30 večerní meditace s hudbou »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Evangelický kostel leží nedaleko Palackého náměstí v centru města. Byl postaven, od května do prosince roku 1887, podle návrhu pražského architekta Františka Buldry, rodáka z nedalekého Kaňku, pro tehdejší Evangelickou církev reformovanou. Samostatný evangelický farní sbor vznikl v roce 1891. Reformovaná církev se v prosinci roku 1918 spojila s Evangelickou církví luterskou do dnešní Českobratrské církve evangelické. Bohoslužby jsou zde v neděli a o svátcích v 9 hodin.

Budova je postavena v neoempirovém slohu. Tím je unikátem mezi chrámovými stavbami. Navazuje na stavební slohy starověkého Řecka. Architekt klidnou řeckou horizontálou vnesl do města prvek kontrastu proti gotické vertikalitě i proti vypjatému baroku. Nápis na průčelním štítě (Památce mučedníků kutnohorských) ukazuje do minulosti města a do českých dějin. Ve středověkých šachtách spočívají kosti tisíců husitských mučedníků, Husových stoupenců. Vrchol zdobeného štítu tvoří kalich, symbol české reformace.

Interiér kostela byl v letech 1972-1979 upraven podle návrhu akademických malířů manželů Miroslava a Jarmily Radových z Prahy. Celý prostor je laděn do modra, včetně kazetového stropu, kde odstíny modré vytvářejí kříž. Na čelní stěně jsou dva velké Radovy obrazy: Starý a Nový zákon. Nalevo odkazují postava proroka a kovově modré a chladné odstíny na starozákonně přísný svět. Napravo kolem torsa Kristova těla prorůstá a prolamuje se a prodírá do světa novozákonní evangelium v odstínech zelené barvy naděje. Oba obrazy mají jakoby své ohnisko v prolamovaném kříži tmavě červené barvy na stole Páně.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18. 5. 2017):

Út
18:00
, celý rok, 1x za měsíc, posl. v měs., film na faře
18:00
, celý rok, 1x za měsíc, posl. v měs., setkání střední generace
St
16:00
, celý rok, každý týden, náboženství pro děti
17:00
, celý rok, každý týden, biblická hodina pro dospělé
Čt
14:00
, celý rok, nepravidelně, odpolední klub
Ne
9:00
, celý rok, každý týden, bohoslužby

www.kutna-hora.evangnet.cz

Adresa kostela: Jiřího z Poděbrad

GPS: 49°57'3.111"N, 15°16'4.921"E

Návaznost na dopravu:

MHD - zastávka Aut.stan. (cca 500 m) nebo zastávka Centrum (cca 600 m)

www.idos.cz/

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ondřej Zikmund

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kutná Hora, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, klášter - 0.1 km
Kutná Hora, modlitebna AC - 0.1 km
Kutná Hora, kostel Nejsvětější Trojice - 0.2 km
Kutná Hora, kostel sv. Jakuba - 0.3 km
Kutná Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého - 0.4 km
Kutná Hora, kostel Panny Marie na Náměti - 0.5 km
Kutná Hora, kostel CB - 0.7 km
Kutná Hora, kaple Božího Těla - 0.7 km
Kutná Hora, katedrála sv. Barbory - 0.8 km
Kutná Hora - Sedlec, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele - 2.5 km